Pálffy Géza

Pálffy Géza

Pálffy Géza

Pálffy Géza tudományos tanácsadó az MTA BTK Történettudományi Intézetében és az ugyanitt működő „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport vezetője. Kutatási területei: a Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia 16–17. századi története, elsősorban a Habsburg–magyar kapcsolatok, a magyar állam berendezkedése, a királyság politikai-katonai elitje és arisztokráciája, a magyar rendek és a bécsi udvar kapcsolatrendszere, a Szent Korona és a magyar uralkodó-koronázások, a törökellenes védelmi rendszer, ceremónia- és sírkőkutatás, térképtörténet, horvát–magyar és szlovák–magyar kapcsolatok.

Honlapok:
http://www.tti.hu/tagok/userprofile/gpalffy.html
http://tti.academia.edu/G%C3%A9zaP%C3%A1lffy

Publikációs jegyzék:
https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10000503
http://www.tti.hu/tagok/userprofile/gpalffy

  • Legújabb, részben parlament- és rendiségtörténeti írásai:
    Korunovačné zástavy krajín Uhorskej koruny od neskorého stredoveku do začiatku 20. storočia. In: Galéria: Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave, (2011) [2013] p. 7–30. [p. 29–30. Resumé: Die Krönungsfahnen der Länder der Stephanskrone vom Spätmittealter bis Anfang des 20. Jahrhunderts; megjelent 2013 januárjában; pdf-formátumú különlenyomat is; készült a Lendület-projekt támogatásával]
  • A Magyar Királyság új fővárosa: Pozsony a XVI. században. In: Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok), 20. (2013) 1. sz. p. 3–76. [különlenyomat és pdf-formátumú különlenyomat is; készült a Lendület-projekt támogatásával]
  • Crisis in the Habsburg Monarchy and Hungary, 1619–1622: The Hungarian Estates and Gábor Bethlen. In: Hungarian Historical Review, 2. (2013) no. 4., p. 733–760. [pdf-formátumú különlenyomat is; készült a Lendület-projekt támogatásával]
  • A Szent Korona a 17. századi Sopronban. In: Soproni Szemle, 67. (2013) 4. sz. Tanulmányok Mollay Károly születésének 100. évfordulójára, p. 400–411. [pdf-formátumú különlenyomat is; készült a Lendület-projekt támogatásával]
  • Miesta konania uhorských snemov v Prešporku a Šoproni v 16. – 17. storočí (K ranonovovekým dejinám symbolickej politickej komunikácie). In: WOCH: Ročenka pre genealógiu a regionálne dejiny Bratislavy, I. (2013) č. 1., p. 16–35. [megjelent 2014. február végén; készült a Lendület-projekt támogatásával] – az Parlament-kötetbeli írásom szlovákra átdolgozott változata
  • A Bethlen-kutatás egy alig vizsgált kérdéséről: a magyar királysági rendek és az erdélyi fejedelem (1619–1622). In:Bethlen Gábor képmása. Szerk. Papp Klára–Balogh Judit. Debrecen : Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, 2013. (Speculum Historiae Debreceniense, 15.) p. 139–158. [pdf-formátumú különlenyomat is; készült a Lendület-projekt támogatásával]
  • Der Adel aus den ungarischen Ländern am Kaiserhof 1526–1612. In: Die weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16.-17. Jahrhundert. Hrsg. Anna Fundárková–István Fazekas et alii. Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien – Institut für Geschichte der Slowakischen Akademie der Wissenschaften – Ungarische Akademie der Wissenschaften–Pázmány Péter Katholische Universität „Lendület“ Kirchengeschichtliches Forschungsinstitut, 2013. (Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Bd. VIII.) p. 37–76. [megjelent 2014 januárjában; készült részben az OTKA, részben a Lendület-projekt támogatásával]