Aktuális

Könyvújdonság
A Routledge kiadó gondozásában 2022 szeptemberében megjelent a Wim Blockmans, Kontler László és Szijártó M. István által szerkesztett Parliamentarism in Northern and East-Central Europe in the Long Eighteenth Century. Volume I: Representative Institutions and Political Motivation című kötete. A könyv megrendelhető a kiadó honlapján.

Könyvújdonság
A Magyar Nemzeti Levéltár gondozásában megjelent Szijártó M. István A diéta II. A 18. századi politikai elit társadalom- és kultúrtörténeti megközelítésben című kötete. Az elektronikus változat letölthető innen, illetve a szerző academia.edu profiljáról vagy az ELTE EDIT repozitóriumából (például az MTMT-n keresztül): A diéta II. A 18. századi politikai elit társadalom- és kultúrtörténeti megközelítésben. Magyar Nemzeti Levéltár: Budapest, 2021. pp. 760.

2022. április 28-29., Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
2022. április 28-án és 29-én kerül sor az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen A rang kötelez. Rendi és rendies magatartásformák a középkortól a 20.századig című konferenciájára. Helyszín: Eger, Eszterházy tér 1. Líceum, Kápolna (I. emelet). A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Konferenciafelhívás
A Magyar Történelmi Társulat Heves Megyei Területi Csoportja, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem OTKA Parlamentarizmustörténeti Kutatócsoportja és a Magyar Nemzeti Levéltár A magyarországi rendiség politikai kultúrája (1526-1848) Kutatócsoportja A rang kötelez. Rendi és rendies magatartásformák a középkortól a 20. századig címmel konferenciát szervez. A konferencia tervezett helye: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger, Eszterházy tér 1. A konferencia tervezett időpontja: 2021. december 9-10. A tervezett előadások címét és kb. 2000 n terjedelmű szinopszisát, a jelentkezők nevével, intézményi affiliációjával és beosztásával együtt 2021. október 15-ig várják a szervezők az alábbi e-mail címre:
rendisegkonferencia@gmail.com

Könyvbemutató
2021. szeptember 22-én szerdán 17:00 órai kezdettel kerül sor Cieger András és Tóth-Barbalics Veronika A magyar országgyűlés a dualizmus korában I-II. című könyvének bemutatójára. Helyszín: Országház félemelet, Horváth János terem. A könyvet méltatja Mezey Barna és Pap József. A szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

A (vár)megye mint politikai tér és politikai képzet: újabb kutatások “a magyar helyi önkormányzat múltjából” – Konferenciafelhívás
A Magyar Nemzeti Levéltár és a Molnár Tamás Kutatóintézet szervezésében kerül sor A (vár)megye mint politikai tér és politikai képzet: újabb kutatások “a magyar helyi önkormányzat múltjából” című, 2021. november 25–26-ára tervezett konferenciára, melyre a szervezők 2021. szeptember 15-i határidővel várják a jelentkezést.

2019. július 9. 17:00, Gödöllői Királyi Kastély Erzsébet-verandája
Július 9-én, pénteken 17 órakor kerül sor Gödöllőn, a Királyi Kastély Erzsébet-verandáján Hende Fanni: Politikai reprezentáció a magyar országgyűléseken 1687 és 1765 között és Szemethy Tamás: Katonabárók és hivatalnok grófok. Új arisztokraták a 18. századi Magyarországon című, a Magyar Nemzeti Levéltár gondozásában, „A magyarországi rendiség politikai kultúrája, 1526–1848” pályázat támogatásával megjelent könyveinek bemutatójára. Köszöntőt mond Dr. H. Németh István, az MNL Országos Levéltárának főosztályvezetője, majd ezt követően a szerzőkkel Dr. Papházi János, a Gödöllői Királyi Kastély főmuzeológusa beszélget a művekről. A szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

Könyvújdonság
Megjelent Szemethy Tamás monográfiája Katonabárók és hivatalnok grófok. Új arisztokraták a 18. századi Magyarországon címmel. A kötetet a Magyar Nemzeti Levéltár és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet adta ki.

Könyvújdonság
Az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete és a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megyei Soproni Levéltára gondozásában megjelent az Amikor Sopronra figyelt Európa. Az 1625. évi soproni koronázó országgyűlés című tanulmánykötet. A „Lendület” Szent Korona projekt keretében készült könyvet Dominkovits Péter, Katona Csaba és Pálffy Géza szerkesztette.

Könyvújdonság
A Berghahn Books gondozásában megjelent Szijártó István Estates and Constitution. The Parliament in Eighteenth-Century Hungary című monográfiája.

Könyvújdonság
A Magyar Nemzeti Levéltár és az Eszterházy Károly Egyetem gondozásában megjelent a Rendi országgyűlés és polgári parlament. Érdekképviselet és törvényhozás Magyarországon a 15. századtól 1918-ig című tanulmánykötet. A könyvet Dobszay Tamás, H. Németh István, Pap József és Szijártó István szerkesztették.

Alkotmányos konvenciók és informális politikai intézmények Magyarországon.
Ezzel a címmel indul kutatás a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Pócza Kálmán vezetésével.

2019. október 17-18., Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Central European University
Október 17-én és 18-án kerül megrendezésre a Parliaments, interests, convictions. European trajectories in the late 17th–mid-19th centuries című konferencia. A konferencia helyszínét az első napon a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (1014 Budapest, Bécsi Kapu tér 2-4., Konferenciaterem), majd másnap a Central European University (1051 Budapest, Nádor utca 9., Popper Room) biztosítja. A szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

2019. október 10-11., Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2., Főépület, I. emelet, Hunyadi terem
Október 10-11-én 14.00, illetve 9.00 órai kezdettel kerül sor a A klasszikus magyar politikai gondolkodás tanulmányozásának módszertani kérdései című műhelykonferenciára, melyre a szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

2019. június 11. 17:30, Central European University, Nádor utca 15. (Room 103)
Június 11-én kedden 17:30 órai kezdettel kerül sor Carla Hesse (University of California, Berkeley) előadására The Spirit of Revolutionary Law: Foundational Justice and the Politics of Legitimation in Republican France címmel, melyre a szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

2019. június 5. 17:00, Országház, Kossuth-terem
Június 5-én, szerdán 17 órakor kerül sor az Országház Kossuth termében Dobszay Tamás: A rendi országgyűlés utolsó évtizedei (1790–1848) című könyvének könyvbemutatójára. A művet Erdődy Gábor és Poór János méltatják. A szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

2019. május 31. 17:00, ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára (1088 Budapest, Múzeum körút 6-8., I. em. 115.)
Május 31-én pénteken 17.00 órai kezdettel kerül sor a Korall Társadalomtörténeti Monográfiák legutóbb megjelent három kötetének, Keszei András, Koltai Gábor és Gerhard Péter munkáinak könyvbemutatójára. A műveket Dobszay Tamás, Varga Zsuzsanna és Kövér György méltatják. A szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

A klasszikus magyar politikai gondolkodás tanulmányozásának módszertani kérdései (konferenciafelhívás)
Az NKE Eötvös József Kutatóközpont Politika- és Államelméleti Kutatóintézete szervezésében kerül sor A klasszikus magyar politikai gondolkodás
tanulmányozásának módszertani kérdései
című, 2019. október 25-26-ára tervezett műhelykonferenciára, melyre a szervezők 2019. április 30-i határidővel várják a jelentkezést.

2019. március 1. 14:00, ELTE BTK Múzeum krt. 6-8. földszint 27.
Március 1-én pénteken 14 órai kezdettel kerül sor az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskolájának szervezésében William D. Godsey (Bécs) angol nyelvű előadására War and Government in the Eighteenth-Century Habsburg Monarchy címmel. Az előadásnak a “Magyarország 18. századi története a jelen történetírásában” című előadássorozat ad otthont. Az előadást egy rövid szünet után beszélgetés és vita követi. A szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

Várostörténeti konferencia, 2019. november 13–14. (Konferenciafelhívás)
Budapest Főváros Levéltára, az Urbs Magyar Várostörténeti Évkönyv szerkesztősége és az MTA Történettudományi Bizottsága Várostörténeti Albizottsága szervezésében kerül sor a Város és hatalom. A városok jogi helyzete, országrendisége és hatalmi reprezentációja a közép- és kora újkorban című konferenciára, melyre a szervezők 2019. február 15-i határidővel várják a jelentkezők szinopszisait.

2018. november 29. 10:00 óra, Eszterházy Károly Egyetem (Eger, Eszterházy tér 1., 112. terem)
November 29. és december 1. között megrendezésre kerül a Rendi országgyűlés – Polgári parlament. Érdekképviselet és törvényhozás Magyarországon a 15. századtól 1918-ig című konferencia. A szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

2018. november 21. 15:45 óra, ELTE BTK (Budapest Múzeum krt. 4/A 329.)
November 21-én szerdán 15:45 órai kezdettel kerül sor Lav Subaric (Ludwig Boltzmann Institute for Neo-Latin Studies, Innsbruck) előadására: The Author and His Prophet. Joseph Keresztury and Eleutherius Pannonius. Az előadásnak a Mercuriales előadássorozat hatodik szemesztere ad otthont az ELTE BTK-n. A szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

2018. április 20. 14 óra, ELTE BTK (Múzeum krt. 6-8. földszint 27.)
Április 20-án pénteken 14 órai kezdettel kerül sor Gebei Sándor előadására: Konföderáció a Rákóczi-szabadságharcban. Az előadásnak a “Friss kutatások a 18. századról III” doktori szeminárium ad otthont az ELTE BTK-n. Helyszíne: Múzeum krt. 6-8. földszint 27. Az előadást egy rövid szünet után beszélgetés és vita követi. A szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

2018. április 18. 17 óra, Petőfi Irodalmi Múzeum, Vörös-szalon (1053 Budapest, Károlyi utca 16.)
Április 18-án szerdán 17 órai kezdettel kerül sor Völgyesi Orsolya Rendi nyilvánosság és rendi politika a reformkorban című tanulmánykötetének könyvbemutatójára. A könyvet Velkey Ferenc ismerteti. A szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

2018. április 6. 14 óra, ELTE BTK (Múzeum krt. 6-8. földszint 27.)
Április 6-án pénteken 14 órai kezdettel kerül sor Forgó András előadására: Az alsótáblai klérus és a 18. század politikai kultúrája. Az előadásnak a “Friss kutatások a 18. századról III” doktori szeminárium ad otthont az ELTE BTK-n. Helyszíne: Múzeum krt. 6-8. földszint 27. Az előadást egy rövid szünet után beszélgetés és vita követi. A szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

2018. március 23. 14 óra, ELTE BTK (Múzeum krt. 6-8. földszint 27.)
Március 23-án pénteken 14 órai kezdettel kerül sor M. Varga Benedek előadására: Mária Terézia királyi címének genealógiája. Az előadásnak a “Friss kutatások a 18. századról III” doktori szeminárium ad otthont az ELTE BTK-n. Helyszíne: Múzeum krt. 6-8. földszint 27. Az előadást egy rövid szünet után beszélgetés és vita követi. A szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

2018. február 26.
Megjelent a Korall 19. évfolyamának (2017) 70. száma. “Diétai követek, országgyűlési képviselők” című tematikus blokkjában Dobszay Tamás, Dominkovits Péter, Gerhard Péter, Horváth Gyula Csaba, Nagy János, Sebők Richárd, Tóth-Barbalics Veronika és Völgyesi Orsolya tanulmánya olvasható a 17-19. századi magyar országgyűlések résztvevőiről.

2018. március 2. 14 óra, ELTE BTK (Múzeum krt. 6-8. földszint 27.)
Március 2-án pénteken 14 órai kezdettel kerül sor Kulcsár Krisztina előadására: Társuralkodó és helytartó az országgyűlések nélküli időszakban. Az előadásnak a “Friss kutatások a 18. századról III” doktori szeminárium ad otthont az ELTE BTK-n. Helyszíne: Múzeum krt. 6-8. földszint 27. Az előadást egy rövid szünet után beszélgetés és vita követi. A szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

2018. február 8.: ELTE BTK Filozófia Intézet (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i, Bence terem)
2018. február 8-án 10 órai kezdettel megrendezésre kerül A magyar filozófia történetei című műhelykonferencia első, történeti szekciója: Kora modern magyar politikai eszmetörténet (1500-1800). Az ELTE BTK Magyar Filozófiai Központja és az MTA BTK Filozófiai Intézete által szervezett rendezvényre a szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

2017. november 30. Eszterházy Károly Egyetem, Líceum, Kápolna (I. em., 209.) Eger, Eszterházy tér 1.
2017. november 30-án 10.00 órai kezdettel kerül megrendezésre a Mária Terézia, Magyarország királynője. Tudománynapi emlékkonferencia az uralkodónő születésének 300. évfordulója alkalmából című rendezvénye. A Magyar Történelmi Társulat és az Eszterházy Károly Egyetem Történettudományi Intézete által szervezett konferenciára a szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

2017. november 22. Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Kiállító- és Konferenciaterem, Bécsi kapu tér 2-4.
Mária Terézia születésének 300. évfordulója alkalmából 2017. november 22-én 09.30 órai kezdettel sor kerül az Államférfiak Mária Terézia szolgálatában c. konferenciára. A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Újkortörténeti Tanszék, a Magyar 18. század-kutató Társaság és „A magyarországi rendiség politikai kultúrája” kutatócsoport (NKFI K 116166) szervezésében megrendezésre kerülő rendezvényre a szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

2017. június 12.
Az indigenák címmel megjelent az ELTE BTK-n 2014. szeptember 19-én megrendezett “Az indigenák a magyar politikában, 16–19. század” című műhelykonferencia tanulmánnyá átdolgozott előadásait tartalmazó kötet az ELTE BTK kiadásában.

2017
2017. május 19-én megjelent Gerő András: Az elsöprő kisebbség. Népképviselet a Monarchia Magyarországán (Habsburg Történeti Intézet – Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Budapest) című könyve.
A munka az 1988-as kiadás bővített, átdolgozott változata, amely tartalmazza és beépíti a témára vonatkozóan azóta megjelent szakirodalmat.

2017. január 10.
Megjelent a 2015. szeptember 18-án az ELTE BTK-n megrendezett “A közjó a kései rendiség diskurzusaiban, 17 – 19. század” című konferencia anyagának nagyobbik felét tartalmazó blokkal a Történelmi Szemle 2016. évi 4. száma.

2016. december 7. szerda, 17.00 óra, Országgyűlési Könyvtár félemeleti körfolyosó – Deák terem
Az Országgyűlés Hivatala szervezésében 2016. december 7-én 17.00 órai kezdettel sor kerül Szijártó M. István: A 18. század rendi országgyűlése c. kötetének bemutatójára. A 2015-ben útjára bocsátott A magyar országgyűlések története című sorozat legújabb darabját Poór János és Szűcs Zoltán Gábor méltatja. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

2016
Megkezdte munkáját “A magyarországi rendiség politikai kultúrája (1526–1848)” című kutatási projekt (a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, azonosító: K 116166). A vállalkozás a Habsburg Monarchián belül létező Magyar Királyság parlamentarizmusának több területére összpontosít. A kutatás legfontosabb célkitűzései szerint eddig ismeretlen forrásokat tár fel és tesz közzé, felvázolja egyes magyarországi országgyűlések történetét, valamint – főként a 18. század és a reformkor tekintetében – bemutatja a korabeli parlamentarizmus és vele együtt a politika működését, annak nyelvezetét, a politikai életben részt vevők kapcsolatait és tevékenységét. Az országgyűlések tárgyalásával egy időben sorra veszi a kor legfontosabb politikai kérdéseit, rámutatva ezzel a Magyar Királyság helyzetére a Habsburg Monarchián belül, valamint a legfontosabb közjogi, gazdaság- és társadalompolitikai összefüggésekre.
A Németh István vezetésével zajló kutatásoknak a Magyar Nemzeti Levéltár ad otthont. A projekt résztvevői: Czoch Gábor, Dobszay Tamás, Dominkovits Péter, Dominkovitsné Szakács Anita, Forgó András, Hende Fanni, Hőnich Henrik, Kalmár János, Kollár Levente, Maczák Ibolya, Melkovics Tamás, Menyhárt Ágnes, Nagy János, Poór János, Porpáczy Szabina, Sebők Richárd, Szabó András Péter, Szemethy Tamás, Szijártó István, Tóth Árpád, Vajnági Márta és Völgyesi Orsolya.

2016. november 9. szerda, 14.00-18.00, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika tér 2., Zrínyi terem
Széchenyi István születésének 225. évfordulója alkalmából a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Molnár Tamás Kutató Központ szervezésében 2016. november 9-én kerül sor a Széchenyi és a reformkor politikai nyelvei című konferenciára. A szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak. Az esemény előzetes regisztrációhoz kötött.

2016. február 16. kedd, 10.00-15.00, MTA TK JTI Tanácsterem (2. emelet)
Az MTA TK JTI (Interdiszciplináris jogi kutatások csoportja) és az MTA BTK FI (Gyakorlati filozófia és eszmetörténeti kutatócsoport) szervezésében 2016. február 16-án kerül sor a Péter László öröksége című konferenciára. A szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

2015. december 8.
Könyvsorozatot indított a hazai parlamentek történetéről az Országgyűlés Hivatala. A tervek szerint 2020 tavaszáig megjelenő tizenegy kötet közül az elsőnek, Püski Levente: A Horthy-korszak parlamentje című könyvének bemutatóját 2015. december 8-án tartották az Országgyűlési Könyvtárban.

2015. október 8-9.
A Magyar Nemzeti Levéltár, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar 18. század-kutató Társaság szervezésében megrendezésre kerül a „Die habsburgische Variante des aufgeklärten Absolutismus“ című nemzetközi konferencia.

2015. október 5., 17.00
Az MTA Könyvtár és Információs Központ Konferenciatermében (Budapest, V. kerület, Arany János u. 1., II. emelet) 2015. október 5-én sor kerül a Latin at the Crossroads of Identity. The Evolution of Linguistic Nationalism in the Kingdom of Hungary című, Almási Gábor és Lav Šubarić által szerkesztett, 2015-ben a Brill kiadónál megjelent tanulmánykötet bemutatójára. A kötetet méltatja Trencsényi Balázs.

2015. szeptember 29. 9.00-17.00
Az MTA BTK Történettudományi Intézet és a „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport szervezésében az MTA BTK Történettudományi Intézet Tanácstermében (Budapest I., Úri u. 53. II. emelet 224. terem) megrendezésre kerül Az utolsó pozsonyi királykoronázás 1830 őszén című tudományos konferencia.

2015. szeptember 17-19.
A Közép-Európai Egyetemen 2015. szeptember 17-18-19-én kerül sor a ‘War and Peace’ in history, philosophy and political thought című konferenciára, amely az első a Hont István emlékére szervezendő politikai eszmetörténeti konferenciák sorában.

2015. szeptember 18. 13.00-16.15
Az ELTE BTK-n (1088 Budapest, Múzeum krt. 4. B épület 217.) megrendezésre kerül A közjó a kései rendiség diskurzusaiban, 17–19. század című műhelykonferencia.

2015. április 16.
Péter László és a magyar történeti alkotmányosság címmel konferenciára kerül sor az MTA TK JTI szervezésében

2015. február 20.
A Lendület munkacsoport könyvbemutatója (MTA BTK TTI)

2015. február 5.
Erdmann Gyula: Szabadság és tulajdon. Az 1839-40. évi országgyűlés története című könyvének bemutatója (Országház, félemelet, Kossuth terem, 17.00)

Megjelent a Lendület munkacsoport két új kötete: A Szent Korona Sopronban és az Egy új együttműködés kezdete.

2014. november 20.
Az 1843-1844. évi diéta kerületi naplójával foglalkozó OTKA-projekt műhelybeszámolója. ELTE BTK Történeti Intézet, Szekfű Gyula könyvtár (Múzeum krt. 6-8. I. emelet 115. 16.30)

2014. október 22–23.
Koronázások és temetkezések. Hatalmi rítusok és ceremóniák a kora újkorban
Nemzetközi konferencia Pozsonyban

2014. október 18.
A „Lendület” Szent Korona kutatócsoport (MTA BTK TTI)

A dualizmus kori magyar országgyűlések tagjainak feltárására és társadalomtörténeti elemzésére alakult OTKA kutatócsoport kutatási programja

2014. október 13.
Az Országgyűlési Könyvtár szakkönyvállományának gyarapítása

2014. szeptember 20.
Könyvbemutató: Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon – A kezdetektől
1918-ig

2014. szeptember 19.
Az indigenák a magyar politikában, 16–19. század – műhelykonferencia

2014. május
Az MPM megalakulása