Aktuális

2018. február 8.: ELTE BTK Filozófia Intézet (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i, Bence terem)
2018. február 8-án 10 órai kezdettel megrendezésre kerül A magyar filozófia történetei című műhelykonferencia első, történeti szekciója: Kora modern magyar politikai eszmetörténet (1500-1800). Az ELTE BTK Magyar Filozófiai Központja és az MTA BTK Filozófiai Intézete által szervezett rendezvényre a szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

2017. november 30. Eszterházy Károly Egyetem, Líceum, Kápolna (I. em., 209.) Eger, Eszterházy tér 1.
2017. november 30-án 10.00 órai kezdettel kerül megrendezésre a Mária Terézia, Magyarország királynője. Tudománynapi emlékkonferencia az uralkodónő születésének 300. évfordulója alkalmából című rendezvénye. A Magyar Történelmi Társulat és az Eszterházy Károly Egyetem Történettudományi Intézete által szervezett konferenciára a szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

2017. november 22. Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Kiállító- és Konferenciaterem, Bécsi kapu tér 2-4.
Mária Terézia születésének 300. évfordulója alkalmából 2017. november 22-én 09.30 órai kezdettel sor kerül az Államférfiak Mária Terézia szolgálatában c. konferenciára. A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Újkortörténeti Tanszék, a Magyar 18. század-kutató Társaság és „A magyarországi rendiség politikai kultúrája” kutatócsoport (NKFI K 116166) szervezésében megrendezésre kerülő rendezvényre a szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

2017. június 12.
Az indigenák címmel megjelent az ELTE BTK-n 2014. szeptember 19-én megrendezett “Az indigenák a magyar politikában, 16–19. század” című műhelykonferencia tanulmánnyá átdolgozott előadásait tartalmazó kötet az ELTE BTK kiadásában.

2017
2017. május 19-én megjelent Gerő András: Az elsöprő kisebbség. Népképviselet a Monarchia Magyarországán (Habsburg Történeti Intézet – Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Budapest) című könyve.
A munka az 1988-as kiadás bővített, átdolgozott változata, amely tartalmazza és beépíti a témára vonatkozóan azóta megjelent szakirodalmat.

2017. január 10.
Megjelent a 2015. szeptember 18-án az ELTE BTK-n megrendezett “A közjó a kései rendiség diskurzusaiban, 17 – 19. század” című konferencia anyagának nagyobbik felét tartalmazó blokkal a Történelmi Szemle 2016. évi 4. száma.

2016. december 7. szerda, 17.00 óra, Országgyűlési Könyvtár félemeleti körfolyosó – Deák terem
Az Országgyűlés Hivatala szervezésében 2016. december 7-én 17.00 órai kezdettel sor kerül Szijártó M. István: A 18. század rendi országgyűlése c. kötetének bemutatójára. A 2015-ben útjára bocsátott A magyar országgyűlések története című sorozat legújabb darabját Poór János és Szűcs Zoltán Gábor méltatja. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

2016
Megkezdte munkáját “A magyarországi rendiség politikai kultúrája (1526–1848)” című kutatási projekt (a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, azonosító: K 116166). A vállalkozás a Habsburg Monarchián belül létező Magyar Királyság parlamentarizmusának több területére összpontosít. A kutatás legfontosabb célkitűzései szerint eddig ismeretlen forrásokat tár fel és tesz közzé, felvázolja egyes magyarországi országgyűlések történetét, valamint – főként a 18. század és a reformkor tekintetében – bemutatja a korabeli parlamentarizmus és vele együtt a politika működését, annak nyelvezetét, a politikai életben részt vevők kapcsolatait és tevékenységét. Az országgyűlések tárgyalásával egy időben sorra veszi a kor legfontosabb politikai kérdéseit, rámutatva ezzel a Magyar Királyság helyzetére a Habsburg Monarchián belül, valamint a legfontosabb közjogi, gazdaság- és társadalompolitikai összefüggésekre.
A Németh István vezetésével zajló kutatásoknak a Magyar Nemzeti Levéltár ad otthont. A projekt résztvevői: Czoch Gábor, Dobszay Tamás, Dominkovits Péter, Dominkovitsné Szakács Anita, Forgó András, Hende Fanni, Hőnich Henrik, Kalmár János, Kollár Levente, Maczák Ibolya, Melkovics Tamás, Menyhárt Ágnes, Nagy János, Poór János, Porpáczy Szabina, Sebők Richárd, Szabó András Péter, Szemethy Tamás, Szijártó István, Tóth Árpád, Vajnági Márta és Völgyesi Orsolya.

2016. november 9. szerda, 14.00-18.00, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika tér 2., Zrínyi terem
Széchenyi István születésének 225. évfordulója alkalmából a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Molnár Tamás Kutató Központ szervezésében 2016. november 9-én kerül sor a Széchenyi és a reformkor politikai nyelvei című konferenciára. A szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak. Az esemény előzetes regisztrációhoz kötött.

2016. február 16. kedd, 10.00-15.00, MTA TK JTI Tanácsterem (2. emelet)
Az MTA TK JTI (Interdiszciplináris jogi kutatások csoportja) és az MTA BTK FI (Gyakorlati filozófia és eszmetörténeti kutatócsoport) szervezésében 2016. február 16-án kerül sor a Péter László öröksége című konferenciára. A szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

2015. december 8.
Könyvsorozatot indított a hazai parlamentek történetéről az Országgyűlés Hivatala. A tervek szerint 2020 tavaszáig megjelenő tizenegy kötet közül az elsőnek, Püski Levente: A Horthy-korszak parlamentje című könyvének bemutatóját 2015. december 8-án tartották az Országgyűlési Könyvtárban.

2015. október 8-9.
A Magyar Nemzeti Levéltár, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar 18. század-kutató Társaság szervezésében megrendezésre kerül a „Die habsburgische Variante des aufgeklärten Absolutismus“ című nemzetközi konferencia.

2015. október 5., 17.00
Az MTA Könyvtár és Információs Központ Konferenciatermében (Budapest, V. kerület, Arany János u. 1., II. emelet) 2015. október 5-én sor kerül a Latin at the Crossroads of Identity. The Evolution of Linguistic Nationalism in the Kingdom of Hungary című, Almási Gábor és Lav Šubarić által szerkesztett, 2015-ben a Brill kiadónál megjelent tanulmánykötet bemutatójára. A kötetet méltatja Trencsényi Balázs.

2015. szeptember 29. 9.00-17.00
Az MTA BTK Történettudományi Intézet és a „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport szervezésében az MTA BTK Történettudományi Intézet Tanácstermében (Budapest I., Úri u. 53. II. emelet 224. terem) megrendezésre kerül Az utolsó pozsonyi királykoronázás 1830 őszén című tudományos konferencia.

2015. szeptember 17-19.
A Közép-Európai Egyetemen 2015. szeptember 17-18-19-én kerül sor a ‘War and Peace’ in history, philosophy and political thought című konferenciára, amely az első a Hont István emlékére szervezendő politikai eszmetörténeti konferenciák sorában.

2015. szeptember 18. 13.00-16.15
Az ELTE BTK-n (1088 Budapest, Múzeum krt. 4. B épület 217.) megrendezésre kerül A közjó a kései rendiség diskurzusaiban, 17–19. század című műhelykonferencia.

2015. április 16.
Péter László és a magyar történeti alkotmányosság címmel konferenciára kerül sor az MTA TK JTI szervezésében

2015. február 20.
A Lendület munkacsoport könyvbemutatója (MTA BTK TTI)

2015. február 5.
Erdmann Gyula: Szabadság és tulajdon. Az 1839-40. évi országgyűlés története című könyvének bemutatója (Országház, félemelet, Kossuth terem, 17.00)

Megjelent a Lendület munkacsoport két új kötete: A Szent Korona Sopronban és az Egy új együttműködés kezdete.

2014. november 20.
Az 1843-1844. évi diéta kerületi naplójával foglalkozó OTKA-projekt műhelybeszámolója. ELTE BTK Történeti Intézet, Szekfű Gyula könyvtár (Múzeum krt. 6-8. I. emelet 115. 16.30)

2014. október 22–23.
Koronázások és temetkezések. Hatalmi rítusok és ceremóniák a kora újkorban
Nemzetközi konferencia Pozsonyban

2014. október 18.
A „Lendület” Szent Korona kutatócsoport (MTA BTK TTI)

A dualizmus kori magyar országgyűlések tagjainak feltárására és társadalomtörténeti elemzésére alakult OTKA kutatócsoport kutatási programja

2014. október 13.
Az Országgyűlési Könyvtár szakkönyvállományának gyarapítása

2014. szeptember 20.
Könyvbemutató: Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon – A kezdetektől
1918-ig

2014. szeptember 19.
Az indigenák a magyar politikában, 16–19. század – műhelykonferencia

2014. május
Az MPM megalakulása