Az MPM-ről

Bertényi Iván, Bessenyei József, Cieger András, Dobszay Tamás, Dominkovits Péter, Forgó András, Tatjana Guszarova, Nagy János, H. Németh István, Pajkossy Gábor, Pálffy Géza, Pál Judit, Pap József, Poór János, Rácz György, Tóth-Barbalics Veronika, Szijártó István, Varga Benedek és Várkonyi Gábor mint alapító tagok létrehozták 2014 májusában a Magyar Parlamentarizmustörténeti Munkacsoportot, mint azon történészeknek, illetve a társ- és rokontudományok olyan képviselőinek a laza együttműködését lehetővé tévő informális hálózatot, akik a magyar rendi országgyűlés és a népképviseleti országgyűlés történetét illetően, valamint ennél szélesebb értelemben a magyar politikai kultúra intézményeinek és gyakorlatainak történetére vonatkozóan végeznek kutatásokat, különös tekintettel a politikai participáció hagyományaira és a demokratikus politikai kultúra tradícióira. A Magyar Parlamentarizmustörténeti Munkacsoport formális tagság és kötöttségek, szoros szervezeti rend és hierarchikus szabályozottság nélkül mindössze a tagok közötti információcserét, munkájuk esetenkénti koordinációját, végül is tehát a kutatás előmozdítását tartja feladatának.