Kód:               OT-XKG-101, BBN-XKG11-101

Cím:               Társadalomtudományok és társadalomtörténet

Időpont:         szerda 16.00-17.30

Terem:           I épület 228. (Bence György előadóterem)

 

Az oktatás célja

A hagyományos felfogás szerint a történészek más diszciplínákkal segédtudományokként találkoznak. Ennek az előadássorozatnak az a célja, hogy a társtudományoknak legalább egy részét egyenrangú félként mutathassuk be. A demográfia, a szociológia, a közgazdaságtan, a földrajz, a lélektan és az antropológia széles választékát nyújtja az úgynevezett társadalomtudományoknak. A cél kettős: megmutatni ezeknek a tudományoknak a sajátos tárgyát és módszerét, illetve rámutatni, milyen közös területeik vannak úgy egymással, mint a történetírással. Elsajátítandó kompetenciák: A gazdaság- és társadalomtudomány aktuális ismeretanyaga az oktatásban; a gazdaság- és társadalomtudományok fogalmai és szakkifejezései az iskolai oktatásban; A gazdaság- és társadalomtudományok forrásanyaga az iskolai oktatásban; A gazdaság- és társadalomtudományok szakirodalma az iskolai oktatásban.

 

A tantárgy tartalma

Az előadásokat meghívott előadók tartják, akik vagy az adott társadalomtudományok kiváló szakemberei, vagy olyan történészek, akik az adott társadalomtudomány megközelítésmódját történeti anyagra alkalmazzák.

2019. február 13. Bevezetés. Antropológia és történeti antropológia (Szijártó István előadása)

2019. február 20. Demográfia és történelem (Őri Péter előadása)

2019. február 27. The Gaming House Ordinance: A Micro-Investigation (A National University of Singapore professzora, Kah-Wee Lee előadása angol nyelven)

2019. március 6. Közgazdaságtan (Váradi Balázs előadása)

2019. március 13. A közgazdaságtan használhatóságáról a történetírásban (Somorjai Szabolcs előadása)

2019. március 20. Szociológia és történelem (Kiss Zsuzsanna előadása)

2019. április 10. Pszichológia és történelem (Papp Barbara előadása)

2019. május 8. Comparing cases: microhistories and the social sciences (A National University of Singapore professzora, Chuan Fei Chin előadása angol nyelven)

2019. május 15. A néprajztudomány és lehetséges történeti alkalmazásai (Bárth Dániel előadása)

2019. május 22. (pótóra) Földrajz és történelem (Szemethy Tamás előadása)

 

Számonkérési és értékelési rendszere

A félévet szóbeli vizsga zárja, amelyen a hallgatók az előadások anyagából és a tankönyv megadott fejezeteiből vizsgáznak. Két témakört húznak a következőkből: antropológia és történelem, földrajz és történelem, szociológia és történelem, pszichológia és történelem,, közgazdaságtan és történelem, demográfia és történelem, néprajz és történelem. Ezek alapszinten megfelelő ismerete (1 pont) és jó szintű ismerete (2 pont) alapján kapnak kollokviumi jegyet: összesen 0 pont: elégtelen, 1 pont: elégséges, 2 pont: közepes, 3 pont: jó, 4 pont: jeles.

Aki a két szingapúri professzor angol nyelvű előadásán is megjelenik, választhatja azt az opciót, hogy csak egy témakört húz a fentiekből, és másik tételként e két előadás (kiegészítés: egyikének) anyagából felel.

 

Irodalom

Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek (Szerk. Bódy Zsombor – Ö. Kovács József) Javított kiadás. Osiris: Budapest, 2006. (Használható a kötet első kiadása is, amelyben az oldalszámok kissé eltérnek az alábbiaktól.) Kötelező:

A gazdaságtörténet-írás újabb útjai (Kövér Görgy) 283-303.

Történeti demográfia (Faragó Tamás) 304-342.

Történeti földrajz és társadalomtörténet (Tímár Lajos) 343-346. (csak!)

Történeti antropológia (Apor Péter) 449-472.

A mikrotörténelem (Szijártó M. István) 514-531.

Pszichohistória (Botond Ágnes) 539-563.

Társadalomtörténet és néprajz (Keményfi Róbert) 581-603.

Társadalomtörténet és szociológia (Horváth Gergely Krisztián – Keszei András) 604-629.