Kód:               OT-XKG-101, BBN-XKG11-101

Cím:               Társadalomtudományok és társadalomtörténet

Időpont:         kedd 16.00-17.30

Terem:           D épület 126.

 

Az oktatás célja

A hagyományos felfogás szerint a történészek más diszciplínákkal segédtudományokként találkoznak. Ennek az előadássorozatnak az a célja, hogy a társtudományoknak legalább egy részét egyenrangú félként mutathassuk be. A demográfia, a szociológia, a közgazdaságtan, a földrajz, a lélektan és az antropológia széles választékát nyújtja az úgynevezett társadalomtudományoknak. A cél kettős: megmutatni ezeknek a tudományoknak a sajátos tárgyát és módszerét, illetve rámutatni, milyen közös területeik vannak úgy egymással, mint a történetírással. Elsajátítandó kompetenciák: A gazdaság- és társadalomtudomány aktuális ismeretanyaga az oktatásban; a gazdaság- és társadalomtudományok fogalmai és szakkifejezései az iskolai oktatásban; A gazdaság- és társadalomtudományok forrásanyaga az iskolai oktatásban; A gazdaság- és társadalomtudományok szakirodalma az iskolai oktatásban.

 

A tantárgy tartalma

Az előadásokat meghívott előadók tartják, akik vagy az adott társadalomtudományok kiváló szakemberei, vagy olyan történészek, akik az adott társadalomtudomány megközelítésmódját történeti anyagra alkalmazzák.

Február 13. Bevezetés, követelmények, historiográfiai háttér (Szijártó István előadása)

Február 20. Környezettörténet (Vadas András előadása)

Február 27. Antropológia (Zentai Viola előadása)

Március 6. Történeti antropológia (Szijártó István előadása)

Március 13. Szociológia és történelem (Kiss Zsuzsanna előadása)

Március 20. Pszichológia és történelem (Papp Barbara előadása)

Március 27. Közgazdaságtan (Váradi Balázs előadása)

Április 10. A közgazdaságtan használhatóságáról a történetírásban (Somorjai Szabolcs előadása)

Április 17. Mérés és történelem (Bolgár Dániel előadása)

Április 24. Demográfia és történelem (Őri Péter előadása)

Május 8. New Generation Microhistory (Thomas Robisheaux, a Duke Egyetem (USA) professzorának előadása angol nyelven)

Május 17. A néprajztudomány és lehetséges történeti alkalmazásai (Bárth Dániel előadása)

 

Számonkérési és értékelési rendszere

A félévet szóbeli vizsga zárja, amelyen a hallgatók az előadások anyagából és a tankönyv megadott fejezeteiből vizsgáznak. Két témakört húznak a következőkből: antropológia és történelem, földrajz és történelem, szociológia és történelem, pszichológia és történelem,, közgazdaságtan és történelem, demográfia és történelem, néprajz és történelem, mikrotörténelem. Ezek alapszinten megfelelő ismerete (1 pont) és jó szintű ismerete (2 pont) alapján kapnak kollokviumi jegyet: összesen 0 pont: elégtelen, 1 pont: elégséges, 2 pont: közepes, 3 pont: jó, 4 pont: jeles.

 

Irodalom

Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek (Szerk. Bódy Zsombor – Ö. Kovács József) Javított kiadás. Osiris: Budapest, 2006. (Használható a kötet első kiadása is, amelyben az oldalszámok kissé eltérnek az alábbiaktól.) Kötelező:

Történeti demográfia (Faragó Tamás) 304-342.

Társadalomtörténet és szociológia (Horváth Gergely Krisztián – Keszei András) 604-629.

A gazdaságtörténet-írás újabb útjai (Kövér Görgy) 283-303.

Történeti antropológia (Apor Péter) 449-472.

A mikrotörténelem (Szijártó M. István) 514-531.

Pszichohistória (Botond Ágnes) 539-563.

Társadalomtörténet és néprajz (Keményfi Róbert) 581-603.