Kód:               OT-XKG-101, BBN-XKG11-101/1

Cím:               Társadalomtudományok és társadalomtörténet

Időpont:         szerda 16.00-17.30

Terem:           Múzeum körút 4. D épület 126.

 

Az oktatás célja

A hagyományos felfogás szerint a történészek más diszciplínákkal segédtudományokként találkoznak. Ennek az előadássorozatnak az a célja, hogy a társtudományoknak legalább egy részét egyenrangú félként mutathassuk be. A demográfia, a szociológia, a közgazdaságtan, a földrajz, a lélektan és az antropológia széles választékát nyújtja az úgynevezett társadalomtudományoknak. A cél kettős: megmutatni ezeknek a tudományoknak a sajátos tárgyát és módszerét, illetve rámutatni, milyen közös területeik vannak úgy egymással, mint a történetírással. Elsajátítandó kompetenciák: A gazdaság- és társadalomtudomány aktuális ismeretanyaga az oktatásban; a gazdaság- és társadalomtudományok fogalmai és szakkifejezései az iskolai oktatásban; A gazdaság- és társadalomtudományok forrásanyaga az iskolai oktatásban; A gazdaság- és társadalomtudományok szakirodalma az iskolai oktatásban.

 

A tantárgy tartalma

Az előadásokat meghívott előadók tartják, akik vagy az adott társadalomtudományok kiváló szakemberei, vagy olyan történészek, akik az adott társadalomtudomány megközelítésmódját történeti anyagra alkalmazzák.

Február 22. A klasszikus antropológia (Sárkány Mihály előadása)

Február 15. Bevezetés, követelmények, historiográfiai háttér (Szijártó István előadása)

Március 1. Történeti antropológia (Mátay Mónika előadása)

Március 8. Szociológia és történelem (Horváth Gergely Krisztián előadása)

Március 22. Pszichológia és történelem (Papp Barbara előadása)

Március 29. Közgazdaságtan (Váradi Balázs előadása)

Április 5. A gazdaságtörténet hasznáról (Somorjai Szabolcs előadása)

Április 19. Mérés és történelem (Bolgár Dániel előadása)

Április 26. A demográfia és történeti alkalmazása (Őri Péter előadása)

Május 3. Klíma és történelem (Rácz Lajos előadása)

Május 10. Narratológia és a történészek munkái (Fenyves Katalin előadása)

Május 17. A néprajztudomány és lehetséges történeti alkalmazásai (Bárth Dániel előadása)

 

Számonkérési és értékelési rendszere

A félévet szóbeli vizsga zárja, amelyen a hallgatók az előadások anyagából és a tankönyv megadott fejezeteiből vizsgáznak. Két előadás-tételt húznak és egy szakirodalmi tételt. Ezek alapszinten megfelelő ismerete (1 pont) és jó szintű ismerete (2 pont) alapján kapnak kollokviumi jegyet: összesen 1 pont: elégtelen, 2 pont: elégséges, 3 pont: közepes, 4 pont: jó, 5 vagy 6 pont: jeles.

 

Irodalom

Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek (Szerk. Bódy Zsombor – Ö. Kovács József) Javított kiadás. Osiris: Budapest, 2006. (Használható a kötet első kiadása is, amelyben az oldalszámok kissé eltérnek az alábbiaktól.) Kötelező:

Történeti demográfia (Faragó Tamás) 304-342.

Társadalomtörténet és szociológia (Horváth Gergely Krisztián – Keszei András) 604-629.

A gazdaságtörténet-írás újabb útjai (Kövér Görgy) 283-303.

Történeti antropológia (Apor Péter) 449-472.

Pszichohistória (Botond Ágnes) 539-563.

Társadalomtörténet és néprajz (Keményfi Róbert) 581-603.