A kurzus kódja: BBN-TÖR-161

A kurzus címe Bevezetés a gazdaság- és társadalomtörténetbe (vizsgakurzus)

Az oktató neve: Gerő András prof. – Szijártó István doc.

A kurzus időpontja, helyszíne: ---

A kurzus leírása (rövid esszé vagy tematika): ---

Követelmények, értékelési szempontok: A szóbeli vizsga anyaga a következő: Bódy Zsombor – Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek. Budapest, 2003. 113-559. (A második kiadás is használható, a könyv harmadik, negyedik és ötödik részének fejezeteit kell elolvasni.)