Tartalom

Graduális szemináriumok az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

PhD-kurzusok az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Előadások az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Előadás a Károli Gáspár Református Egyetemen

Speciális intenzív kurzus a Moszkvai Lomonoszov Állami Egyetemen

PhD-kurzusok a Pécsi Tudományegyetemen

 

Graduális szemináriumok az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

2019/2020

– Bevezetés a kultúrtörténetbe

Mikrotörténelmi forrásgyakorlatok a 18. századból

Microhistory of Renaissance Italy (angol nyelvű kurzus / in English)

– Történeti antropológia

2018/2019

– Rendek, rendiség és rendi gyűlések a kora újkorban (angol nyelven olvasóknak)

– Eretnekek, ördögűzők, alkímisták. Fejezetek a késő középkor és a kora újkor mikrotörténelméből

– Római csetepaték és amerikai puritánok. Kora újkori mikrotörténelem angol nyelven olvasóknak

Mikrotörténelem, családtörténet, genealógia, heraldika (Vér Eszter Virággal, a legutolsó alkalom a tanegység megszerzésére)

2017/2018

– Nők, kiváltságok és tulajdon a reneszánsztól a 19. századig

Mikrotörténelem, családtörténet, genealógia, heraldika (Vér Eszter Virággal, az elmaradt hallgatóknak)

Mikrotörténelem, családtörténet, genealógia, heraldika (Vér Eszter Virággal, rendkívüli tavaszi meghirdetés)

2016/2017

Mikrotörténelem, családtörténet, genealógia, heraldika (Vér Eszter Virággal, rendkívüli tavaszi meghirdetés)

– A kora újkori Európa legújabb mikrotörténelme

Mikrotörténelem, családtörténet, genealógia, heraldika (Vér Eszter Virággal)

– Záródolgozati szeminárium

2015/2016

Mikrotörténelem, családtörténet, genealógia, heraldika (Vér Eszter Virággal, rendkívüli tavaszi meghirdetés)

– Itália mikrotörténelme a reneszánsztól a 18. századig

Mikrotörténelem, családtörténet, genealógia, heraldika (Vér Eszter Virággal)

2014/2015

– Források a 18. század végi vármegyéből (tavaszi félév)

– Itália mikrotörténelme a reneszánsztól a 18. századig

– Források a 18. századi vármegyéből (őszi félév)

Mikrotörténelem, családtörténet, genealógia, heraldika (Tóth Krisztinával)

2013/2014

Microhistory

– Források a 18. századi vármegyéből és a diétáról

Mikrotörténelem, családtörténet, genealógia, heraldika (Tóth Krisztinával)

2012/2013

– Bevezetés a történeti antropológiába és a mikrotörténelembe

– A reneszánsz Itália mikrotörténelme

Mikrotörténelem, családtörténet, genealógia, heraldika (Tóth Krisztinával, rendkívüli tavaszi meghirdetés)

– Bevezetés a történetírás elméletébe

Mikrotörténelem, családtörténet, genealógia, heraldika (Tóth Krisztinával)

2011/2012

Mikrotörténelem a reneszánsz Itáliától Amerikáig (angol nyelven olvasóknak)

– Kora újkori német mikrotörténelem (német nyelven olvasóknak)

Mikrotörténelem, családtörténet, genealógia, heraldika (Pandula Attilával)

– Anglia 17-18. századi mikrotörténelme (angol nyelven olvasóknak)

2010/2011

Mikrotörténelem, családtörténet, genealógia, heraldika (Tóth Krisztinával)

– Bevezetés a mai magyar társadalomtörténetbe: A Korall

– A politika kultúrtörténete (angol nyelven olvasóknak)

– A vármegyei követek prozopográfiája a 18. századi diétán

2009/2010

– A történeti antropológiától a mikrotörténelemig

– Főnemesek a 18. századi politikában

– A történelem diskurzusa

– Orosz mikrotörténelem

– Főméltóságok a 18. századi Magyarországon

2008/2009

–  A rendi gyűléstől Vendée-ig. A francia forradalom megközelítései

– Bevezetés a történetfilozófiába III.

– Politika és társadalom a 18. századi Magyarországon

Microhistory (in English, with Mónika Mátay)

– A magyar politikai elit a 18. századi országgyűléseken, 1751–1792

2007/2008

– Bevezetés a történetfilozófiába I.

– Bevezetés a történetfilozófiába II. (angol nyelven olvasóknak)

– Bevezetés a reneszánsz Itália társadalom- és kultúrtörténetébe

– Politikai intézményrendszer a 18. században. Szakdolgozati szeminárium

– Bevezetés napjaink társadalomtörténetébe

– Bevezetés a boszorkányság forrásaiba (Nickel Rékával)

– Az országgyűlés a 18. századi Magyarországon

2006/2007

– Politikai élet a 18. századi Magyarországon. Szakdolgozati szeminárium

– Bevezetés a kora újkori magyar rendiség társadalom- és politikatörténetébe

– A történelem diskurzusa a századfordulótól a hetvenes évekig és A történelem diskurzusa a hetvenes évektõl napjainkig

– Szakdolgozati szeminárium

– Bevezetés a történeti antropológiába

2005/2006

– A történelem diskurzusa a hetvenes évektől napjainkig

– Szakdolgozati szeminárium

– Bevezetés a történeti antropológiába

– Bevezetés a mikrotörténelembe

– Politikai elit a rendi Magyarországon. Szakdolgozati szeminárium

2004/2005

– A társadalomtörténet elmélete és története I.

– A 18. századi politikai elit prozopográfiája

– A francia forradalom és historiográfiája

Mikrotörténelem az ezredfordulón

– A 18. századi politikai elit történetének forrásai

2003/2004

– A 18. századi politika társadalomtörténete

– Bevezetés a társadalomtörténetbe

– Egyházlátogatások a kora újkori Magyarországon. Forráselemzések (Kiss Rékával)

– Az országgyűlés a 18. századi Magyarországon

– Szakdolgozati szeminárium

2002/2003

– Bevezetés a történeti antropológiába (Lajtai Lászlóval)

– Fejezetek Észak-Amerika 18–19. századi történeti antropológiájából és mikrotörténelméből (Perényi Rolanddal és Somorjai Szabolccsal)

Marránusok az Újvilágban

– Társadalom és kultúra a középkori Skandináviában (Kármán Gáborral és Ferenczi Lászlóval)

– A történelem diskurzusa I. A történetírás elmélete és története a századfordulótól a 20. század hetvenes éveiig (Goda Károllyal)

– A történelem diskurzusa II. A történetírás elmélete és története a hetvenes évektől napjainkig (Goda Károllyal)

2001/2002:

– A kora újkori francia társadalom a történeti antropológia és a mikrotörténelem perspektívájából

– A társadalomtörténet és történelem néhány elméleti és filozófiai kérdése a 20. század végén I.

– A társadalomtörténet és történelem néhány elméleti és filozófiai kérdése a 20. század végén II.

2000/2001:

– A kora újkori Európa történeti antropológiája és mikrotörténelme

– Nemesség és rendiség a kora újkori Közép-Európában

– A nők a kora újkori Európában

1999/2000:

– Boszorkányság a kora újkori Európában és Észak-Amerikában (Szoboszlay Györggyel)

– Életmód és mentalitás a kora újkori Európában

– Falusi és városi életformák a késő középkorban (Novák Veronikával)

– Társadalom és mentalitás a kora újkori Franciaországban (Novák Veronikával)

1998/99:

– Történeti antropológia: az angolszász elmélettől a magyar alkalmazásig

1997/98:

– Az angol és a walesi gentry a kora újkorban

– Lukrécia álmai: történeti antropológia és mikrotörténelem az angolszász történetírásban

– Az országgyűlés a 18. századi Magyarországon

1996/97:

Tallián Mária "botrányos élete". Mikrotörténelmi vizsgálat I.

Tallián Mária "botrányos élete". Mikrotörténelmi vizsgálat II.

1995/96:

Mikrotörténelem I.

Mikrotörténelem II.

1993/94:

– A 18. századi vármegye nemesi társadalma

 

PhD-kurzusok az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

(Az itt csak jelzett 18. századi doktori órákat lásd külön: 18. Századi Tanulmányok program.)

2019/2020

Mikrotörténelem a 21. században

2018/2019

– A mikrotörténész műhelye

- Disszertációs szeminárium (Kövér Györggyel)

– Friss kutatások a 18. századról IV.

2017/2018

- Disszertációs szeminárium (Kövér Györggyel)

– A mikrotörténelem és a történelem szövege

– Friss kutatások a 18. századról III.

– Friss kutatások a 18. századról II.

2016/2017

Mikrotörténelem a 21. században

– Friss kutatások a 18. századról

– A 18. századi Magyarország mikrotörténelme I.

2015/2016

Mikrotörténelem

– Volt-e kontinuitás az 1790-es évek és a reformkor között? III.

– A 18. század rendi országgyűlései

2014/2015

Mikrotörténelem

– Volt-e kontinuitás az 1790-es évek és a reformkor között? II.

– Volt-e kontinuitás az 1790-es évek és a reformkor között? I.

2013/2014

- A magyar felvilágosodás profilja: arcélek a 18. század végéről II.

- A magyar felvilágosodás profilja: arcélek a 18. század végéről I.

2012/2013

- A 18. század fő történeti problémái VI.

Mikrotörténelem

- A 18. század fő történeti problémái V.

2011/2012

– Társadalomtörténet és kultúrtörténet között: a mikrotörténelem elméleti problémái

- A 18. század fő történeti problémái IV.

- A 18. század fő történeti problémái III.

2010/2011

- A 18. század fő történeti problémái II.

- A 18. század fő történeti problémái I.

2009/2010

Esettanulmány, mikrotörténelem, reprezentativitás

Mikrotörténelmi gyakorlatok

2008/2009

Mikrotörténelem és pszichotörténelem

– A történelem textusa

2007/2008

– A mikrotörténelem elmélete és gyakorlata

2006/2007

– Kultúratudomány és történeti antropológia

Mikrotörténelem másodfokon

2005/2006

– Hermeneutika, posztmodern, mikrotörténelem

2004/2005

– Történeti antropológia és mikrotörténelem

2003/2004

– Történeti antropológia és mikrotörténelem

2002/2003

– Történeti antropológia és mikrotörténelem

2001/2002:

– Történeti antropológia és mikrotörténelem: A modern társadalomtörténet az 1970-es évek közepétől

2000/2001:

– Történeti antropológia és mikrotörténelem

 

Előadások az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

2019/2020

– Társadalomtudományok és társadalomtörténet (Somorjai Szabolccsal)

– Történetírás a mai Magyarországon

– A történelem diskurzusa (Lajtai Lászlóval)

– Magyarország 18. századi története a jelen történetírásában

2018/2019

– Bevezetés a gazdaság- és társadalomtörténetbe (vizsgakurzus)

– Történeti antropológia, a hétköznapok története, mikrotörténelem

– Történeti antropológia, a hétköznapok története, mikrotörténelem. Konzultáció az előadáshoz

– Társadalomtudományok és társadalomtörténet

– Európa és Magyarország a 18-20. században: társadalom, gazdaság, civilizáció I.

– Európa és Magyarország a 18-20. században: társadalom, gazdaság, civilizáció I. Konzultáció az előadáshoz

– Magyarország 18. századi története a jelen történetírásában

– A történelem diskurzusa

2017/2018

– A történelem diskurzusa és a kortárs magyar történetírás

– Társadalomtudományok és társadalomtörténet

– Európa és Magyarország a 18-20. században: társadalom, gazdaság, civilizáció I.

2016/2017

– A történelem diskurzusa és a kortárs magyar történetírás

– Társadalomtudományok és társadalomtörténet

– Európa és Magyarország a 18-20. században: társadalom, gazdaság, civilizáció I.

2015/2016

– A történelem diskurzusa: a historiográfia és a történelem elmélete

– Európa és Magyarország a 18–20. században: társadalom, gazdaság, civilizáció I.

– Bevezetés a gazdaság- és társadalomtörténetbe (vizsgakurzus)

2014/2015

– A történelem diskurzusa: a historiográfia és a történelem elmélete

– Európa és Magyarország a 18–20. században: társadalom, gazdaság, civilizáció I.

– Bevezetés a gazdaság- és társadalomtörténetbe (vizsgakurzus)

2013/2014

– Kora újkori magyar történelem (Szabó Péterrel)

– Bevezetés a gazdaság- és társadalomtörténetbe (vizsgakurzus)

– Európa és Magyarország a 18–20. században: társadalom, gazdaság, civilizáció I.

2012/2013

– A történelem diskurzusa

– Bevezetés a gazdaság- és társadalomtörténetbe (vizsgakurzus)

– Európa és Magyarország a 18–20. században: társadalom, gazdaság, civilizáció I.

2011/2012

– A történetírás elmélete és története

– Bevezetés a gazdaság- és társadalomtörténetbe (vizsgakurzus)

– Európa és Magyarország a 18–20. században: társadalom, gazdaság, civilizáció I.

2009/2010

– A történetírás elmélete és története

– Bevezetés a gazdaság- és társadalomtörténetbe

– Európa és Magyarország a 18–20. században: társadalom, gazdaság, civilizáció I.

2008/2009

– Historiográfia

– Bevezetés a gazdaság- és társadalomtörténetbe

2007/2008

– Historiográfia

– Bevezetés a gazdaság- és társadalomtörténetbe

2006/2007

– A történetírás elmélete és története a 19. század végétől napjainkig

– Bevezetés a gazdaság- és társadalomtörténetbe

– Gazdaság- és társadalomtudományok történészek számára

2005/2006

– Társadalomtudományok és társadalomtörténet

2003/2004

– Európa a kora újkorban: konstrukció, dekonstrukció, diskurzus

– A társadalomtudományok és a társadalomtörténet

2002/2003

– A társadalomtudományok és a társadalomtörténet

2001/2002:

– A modern társadalomtörténet

2000/2001:

– A társadalomtudomány és a társadalomtörténet II.

1999/2000:

– Az antropológiai szemlélet és a modern társadalomtörténet. A társadalomtudomány és a társadalomtörténet I.

 

Előadás a Károli Gáspár Református Egyetemen

1998/99:

– Nemesség és rendiség a kora újkori Európában

 

Speciális intenzív kurzus a Moszkvai Lomonoszov Állami Egyetemen

2019/2020

– Hungary in the monarchy of the Habsburgs, 1526-1796

 

PhD-kurzusok a Pécsi Tudományegyetemen

2004/2005

– Történeti antropológia, mikrotörténelem, irodalomtörténet (Takáts Józseffel)

– A történelem elmélete és története

– A történelem néhány episztemológiai problémája. Irodalom és történelem