Kód: TÖN-411.12 és TÖ-411.12

Cím: Politikai elit a rendi Magyarországon

Időpont, helyszín: péntek 15.30-17.00 MUK 6-8. II. 262.

Kurzusismertető:

Az óra egy már több éve folyó kollektív kutatásnak ad keretet. Ennek témája a 18. századi országgyűlések résztvevőinek, mint politikai elitnek a kollektív profilja. Hosszabb távon szeretnénk elvégezni egy prozopográfiai vizsgálatot, felvázolni a 18. századi politikai elit társadalomrajzát. Az óra kutatószeminárium, melyre elsősorban a szakdolgozatukat készítő, illetve a kollektív kutatásban már régóta részt vevő (végzett vagy PhD-programban tanuló) hallgatókat várok, de örülnénk annak is, ha alsóbb éves hallgatók bekapcsolódnának munkánkba. A munka a korszak kéziratos és többnyire latin nyelvű forrásainak feltárásától a könyvtárakban elérhető magyar nyelvű genealógiai és archontológiai munkák feldolgozásáig terjedhet. Idővel mindenki kap egy kisebb konkrét kutatási témát, melyből tanulmányt, szakdolgozatot, távlatilag akár doktori dolgozatot is lehet készítenie. Alapszintű latintudás nélkül messzire nem lehet jutni a témában, habár ez az órán való részvételnek és a kutatásba való bekapcsolódásak nem előfeltétele.

Követelmények, értékelési szempontok:

A szemináriumokon és vitákon való részvételen és a feladott irodalom elolvasásán túl elsősorban az egyéni kutatás és az arra alapuló prezentáció képezi az értékelés alapját.