Szakdolgozati szeminárium: Politikai intézményrendszer a 18. században

A kurzus kódjai: TÖN-410/20 és BBN-TSP-214/2

A kurzus időpontja: péntek 15.30-17.00, helyszíne: Múzeum krt. 6-8. 262.

A kurzus leírása

A kurzus egy évek óta folyó műhelyszerinárium aktuális darabja. Ebben a félévban a hangsúly a 18. századi politikáról született klasszikus munkák megismerésére esik. Az óra részletes programja:

0. 09.07 A kurzus rövid bemutatása

1. 09.14. Horváth Mihály: Magyarország történelme VII. kötet. Budapest, 1873.

2. 09.21. Grünwald Béla: A régi Magyarország. Budapest, 1888. (Több új kiadás is van.)

3. 09.28. meghívott ea: Szabó Márton

4. 10.12. Mocsáry Lajos: A régi magyar nemes. Budapest, 1889.

5. 10.19. Marczali Henrik: Magyarország története III. Károlytól a bécsi congressusig. Budapest, 1898. (= a Szilágyi Sándor szerkesztette milleniumi magyar történet 8. kötete)

6. 11.26. meghívott ea.: Havanova Olga

7. 11.09. Szekfű Gyula: Magyar történet. 6. kötet: A XVIII. század. Budapest, év nélkül.

8. 11.16. meghívott előadó: Tuza Csilla

9. 11.23. Wellmann Imre (szerk.): Barokk és felvilágosodás. (= a Domanovszky Sándor szerkesztette Magyar muvelodéstörténet 4. kötete)

10. 11.30. Kosáry Domonkos: Művelődés a 18. századi Magyarországon. Budapest, 1983. 2. kiadás (vagy más kiadások)

11. 12.07. meghívott előadó

13. 12.14. Ember Győző - Heckenast Gusztáv (szerk.): Magyarország története 1686-1790. Budapest, 1989. (=a Pach Zsigmond Pál szerkesztette tízkötetes Magyarország története 4. kötete), csak 1711-tol

Követelmények: Több teljes könyvet kell elolvasni a kurzuson néhány tanulmány mellett. Ezen túl rendszeresen folyóiratszemlét kell készíteni idegen nyelvű folyóiratokból.