Bevezetés a reneszánsz Itália társadalom- és kultúrtörténetébe

Kód: TÖN-107/9 és ZAN-TA09/1

Időpont: hétfő 15.30-17.00, helyszín:

A kurzus tematikája

A kurzus sorra veszi a reneszánsz Itália társadalom- és kultúrtörténetét tárgyaló klasszikus megközelítéseket a szellemtörténettől a társadalomtudományos történelem egyes irányzatain át a modern történeti antropológiai, mikrotörténelmi, valamint új kultúrtörténeti megközelítésekig, illetve a nőtörténelemig. A kurzus részletes programja a következő:

0. 09.03. Feliratkozás

1. 09.10. Bevezetés

Szellemtörténet: az állam, a vallás és a kultúra erőtényezői

2. 09.17. Jacob Burckhardt: A reneszánsz Itáliában. Budapest, é.n.

Társadalomtudományos történelem: Leonardo da Vinci homoszexualitásáról, egy középkori paraszt számadáskönyvéről, két kereskedőről, művészemberekről és a társadalmi hálózatokról

3. 09.24. Duccio Ballustracci: Renaissance in the Fields. Family Memoirs of a Fifteenth-Centrury Tuscan Peasant (kijelölt fejezetek)

5. 10.01. Sigmund Freud: Leonardo da Vinci egy gyerekkori emléke. In: Sigmund Freud: Esszék. Budapest, 1982. pp. 253–324. VAGY: In: Sigmund Freud: Muvészeti írások. Budapest, 2001. 115-200. (Sigmund Freud muvei IX.); Christiane Klapisch-Zuber: Kin, Friends, and Neighbours. In: uő: Women, Family and Ritual in Renaissance Italy. The University of Chicago Press, 1985. 68-93. (egy fejezet)

6. 10.08. Peter Burke: Az olasz reneszánsz. Kultúra és társadalom Itáliában. Osiris, 1994. 7-148.

Történeti antropológia: Az ellenreformáció korának szentjei, Masaniello felkelése és Firenze példája

7. 10.15. Peter Burke: The historical anthropology of early modern Italy. Essays on perception and communication. Cambridge, 1987. (kijelölt fejezetek)

Richard Trexler: Keresztelő Szent János ünnepe, in: Sebők Marcell (szerk.): Történeti antropológia. Módszertani írások és esettanulmányok. Bp., 2000. Figyelem, ez az óra esetleg késéssel fog kezdodni habilitációs eloadásom miatt!

Mikrotörténelem: Piero della Francesca és Menocchio

8. 11.05. Carlo Ginzburg: The Enigma of Piero (kijelölt fejezetek)

9. 11.12. Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok. Egy XVI. századi molnár világképe. Budapest, 1991.

Új kultúrtörténet: egy vitatott házasságkötéstől a jogantropológiai megközelítésen keresztül hamisított etruszk iratokig

10. 11.19. Gene Brucker: Giovanni and Lusanna. Love and Marriage in Renaissance Florence. 1986. (kijelölt fejezetek)

11. 11.26. Thomas Kuehn: Law, Family and Women (kijelölt fejezetek)

12. 12.03. Ingrid D. Rowland: The Scarith of Scornello. A Tale of Renaissance Forgery. Chicago, 2005. (kijelölt fejezetek)

Nőtörténelem: a színlelt szentség esete

13. 12.10. Judith C Brown: Szemérmetlen cselekedetek. Egy leszbikus apáca élete a reneszánsz Itáliában. Budapest, 2001.

Követelmények, értékelési szempontok (zh, órai munka, vizsga stb.): Az órákra hol egyes tanulmányokat vagy fejezeteket kell elolvasni angolul, hol pedig teljes könyveket magyar nyelven. Az értékelés alapja az órai munka, valamint az idegen nyelven olvasott művek egyikéről készített könyvismertetés.