2010 őszétől működött az ELTE BTK Történeti Doktori Iskolájának Közép- és Kora Újkori Egyetemes Történeti Programja keretében (tehát nem önálló doktori programként) a „18. Századi Tanulmányok” program azzal a céllal, hogy interdiszciplináris és problémaközpontú megközelítéssel tárgyalja a 18. századi Magyarország és Európa történetét, és távlatilag önálló doktori programmá váljon. Mivel ezt a célt nem sikerült elérni, a programot lezártuk.  A továbbiakban a fenti szakmai célkitűzéssel meghirdetett doktori órákat a ezen a linken lehet elérni: http://szijarto.web.elte.hu/tanitas.htm#PhD