Kód:               BTKD-TÖ-TG-4

Cím:                A mikrotörténész műhelye

Időpont:         kedd 14.00-17.00 (kéthetente)

Terem:            MÚK 6-8. 268.

 

Az oktatás célja

A kurzus célja az, hogy betekintést engedjen a mikrotörténelem legfrissebb munkáiba, és így bemutassa azt, hogy a 21. században a mikrotörténelemnek milyen megközelítésmódjait használják a történészek.

 

A kurzus tartalma

1. Február 19. 15.00 program megbeszélése, bevezetés

2. Február 26. 14.00 Áttekintés a mikrotörténelemről. Kah-Wee Lee előadása: Las Vegas in Singapore

3. Március 12. 14.00 A mikrotörténelmi narratíva lehetőségei: Murano, Velence és Róma a 16. században

4. Április 16. 14.00: Természetfeletti praktikák és a mikrotörténelem

5. Május 7. 14.00 Elméleti választások. Chuan Fei Chin előadása: Assessing a  microhistory from Singapore

6. Május 21. 14.00 (pótóra) Nők a mikrotörténelemben: Puritánok az Újvilágban és zsellér-lét Izlandon

 

Számonkérési és értékelési rendszere

A kurzus hallgatóinak az egyes órákra feladott irodalom elolvasásán túl el kell készíteniük egy összehasonlító könyvismertetést 3–5 oldal (egyenként 1800 leütés) terjedelemben. Az egyik összehasonlítandó munka a szemináriumon tárgyalt egyik mű legyen, a másik pedig egy olyan mikrotörténelmi munka, amely nem szerepel a szeminárium kötelező programjában. A könyvismertetés tartalmazza mindkét munka rövid kivonatát és a két mű érdemi összehasonlítását. Leadási határidő: május 14-e 14 óra. A félév végi érdemjegyet az órai munka és a könyvismertetésnek az eredménye alapján kapja meg a hallgató. A dolgozatok egyenkénti visszaadására és értékelésére május 21-én kerül sor 17 órától. Ekkor van lehetőség a beszámolásra is a félév közben el nem olvasott szakirodalomból.

 

Irodalom

A február 26-i órára: Szijártó M. István: A történész mikroszkópja. A mikrotörténelem elmélete és gyakorlata. Budapest, 2014.; Gyáni Gábor recenziója erről a könyvről: Korall 16 (2015) 60. szám: 151–162.; David Garland: What is a ‘‘history of the present’’? On Foucault’s genealogies and their critical preconditions. Punishment & Society 16, 4 (2014) 365–384.; Kah-Wee Lee: Las Vegas in Singapore. Violence, Progress and the Crisis of Nationalist Modernity. Singapore, 2018. 1-25.

A március 12-i órára: Claire Judde de Larivière: The Revolt of Snowballs. Murano Confronts Venice, 1511. London – New York, 2018. és Thomas V. Cohen: Roman Tales: A Reader's Guide to the Art of Microhistory. Kézirat, 2018.

Az április 16-i órára: Tyge Krogh: The great nightmen conspiracy. Kézirat, 2019. és Wolfgang Behringer: Shaman of Oberstdorf : Chonrad Stoeckhlin and the Phantoms of the Night. University of Virginia Press, 1998.

A május 7-i órára: Microstoria e storia globale. Quaderni Storici 52 (2017) No. 155 (A blokkból ajánlott: Dagmar Freist: A global microhistory of the early modern period. Social sites and interconnectedness of human lives; kötelező: Sigurður Gylfi Magnússon: A “new wave” of microhistory? Or: it’s the same old story – a fight for love and glory; ajánlott: Angelo Torre: Un commento); Philip Holden: Spaces of Autonomy, Spaces of Hope: The

place of the university in post-colonial Singapore. Modern Asian Studies 53, 2 (2019) 451–482.

A május 21-i órára: Margaret M. Manchester: A Family “Much Afflicted with Conscience”: Puritan Families and Community in the English Atlantic World. Kézirat, 2018.; Guðný Hallgrímsdóttir: A Tale of a Fool? A Microhistory of an Eighteenth-Century Peasant Woman. London – New York, 2019.