A kurzus kódja: P/TÖ/TG-10A kurzus címe: A történelem textusaAz oktató neve: Szijártó István adj.A kurzus idpontja, helyszíne: szerda 10.00-13.00, Múzeum krt. 6-8. II. emelet 262.A kurzus leírása (tematika): A szeminárium célja annak körbejárása, hogy milyen következményekkel jár az, hogy a történész narratív formát alkalmaz kutatási eredményeinek közvetítésére. Az óra a bevezet példák (március 4., 18.) után a résztvevk saját elemzéseinek közös megvitatására épülne. A javasolt olvasmányok listája ennélfogva megbeszélés alapján bvítésre, illetve módosításra fog kerülni. A részletes program:február 18. - A félévi program megbeszélésemárcius 4. - Vendée és Montpellier: Simon Schama: Polgártársak. A francia forradalom krónikája. Budapest, 2001. 839-1047, különösen 856-875. és 926-980.; John Haycroft: A francia forradalom nyomában. Utazások Franciaországban. Secker and Warburg, London, 1989 - International Language School; Pavel Jasienica: Elmélkedés a polgárháborúról. Budapest, 1989.; Victor Hugo: Kilencvenhárom; Honoré de Balzac: Huhogók (mindkett több kiadásban); Robert Merle: Csikóéveink. Budapest, 1993. (kijelölt részek); Emmanuel Le Roy Ladurie: The Beggar and the Professor: A Sixteenth-century Family Saga. Chicago, 1997. (eredetileg 1995., kijelölt részek)március 18. - Tallián Mária és Bresciai Arnold: Arsenio Frugoni: Arnaud da Brescia dans les sources du XIIe siecle, Paris, 1993.; Akutagava Rjúnoszuke: A bozótmélyben, in u: A vihar kapujában. Budapest, 2007. 168-183., Jaan Kross: Négy monológ Szent György ürügyén. Budapest, 1977.április 1. - Támpontok, párhuzamok: Thomka Beáta (szerk.): Narratívák 2. Történet és fikció. Budapest, 1998. (kijelölt tanulmány); Erich Auerbach: Mimézis - A valóság ábrázolása az európai irodalomban. Budapest, 1985. 514-545.; Umberto Eco: Hat séta a fikció erdejében. Budapest, 2002.; Deák Tamás: A történet értelme. Válogatott és bizalmas esszék. Budapest, 1986. 5-7., 108-129., 206-240., 273-281., 297-320., 521-555.; Bene Adrián - Jablonczay Tímea (szerk.): Narratívák 6. Narratív beágyazás és reflexivitás. Budapest, 2007. 7-35., 181-241. Pietro Redondi: Galileo: heretic. Princeton, 1987. (eredetileg 1983.) 3-8.április 22. - Példák, minták: Simon Schama: Dead Certainties - Unwarranted Speculations; Russel McCormach: Night Thoughts of a Classical Physicismájus 6. ?Követelmények, értékelési szempontok: Az els két órára a megadott (esetenként idegen nyelv) szövegek (általában több könyv) elolvasása a feladat. Ezután a résztvevknek saját elemzéseket kell készíteniük április 1-i, 22-i vagy május 6-i határidre. Az órákon ezek megvitatására úgy kerül sor, hogy az alapul vett szövegeket mindenkinek el kell olvasnia. (A programban megadott szövegek tehát javaslatok csupán, ez a lista sem nem végleges, sem nem teljes.) Az értékelés az órai munka és az elkészített dolgozat alapján történik.