Mikrotörténelem és pszichotörténelem

A kurzus kódja: P/TÖ/TG-4

A kurzus címe: Mikrotörténelem és pszichotörténelem

Az oktató neve: Szijártó István adj.

A kurzus időpontja, helyszíne: kedd 14.00-17.00, Múzeum krt. 6-8. II. emelet 262. A kurzus leírása (tematika): A szeminárium a mikrotörténelem és a pszichotörténelem érintkezési pontjait próbálja feltárni, különös tekintettel az életrajzírásra. A kurzus elvégzéséshez vagy az angol vagy a német nyelv ismerete szükséges. A részletes program:

február 17. - A félévi program megbeszélése

február 24. - A: Carlo Ginzburg - Carlo Poni: The Name and the Game, in: Edward Muir - Guido Ruggiero (eds.): Microhistory and the Lost Peoples of Europe. Baltimore, 1991.; Giovanni Levi: A mikrotörténelemrol. In: Sebok Marcell (szerk.) Történeti antropológia, Budapest, 2000. 127-146.; Carlo Ginzburg: Mikro-Historie. Zwei oder drei Dinge, die ich von ihr weiss. Historische Anthropologie 1 (1993) (angolul: http://www.iue.it/MaxWeberProgramme/PDFs/Ginzburg%20Microhistory.pdf) B: Giovanni Levi: Egy falusi ördöguzo és a hatalom. Budapest, 1991.; Erik H. Erikson: A fiatal Luther. Tanulmány a pszichoanalízisrol és a történelemrol, in: uo., A fiatal Luther és más írások, Budapest, 1991.

március 10. - A: Peter Gay: Freud for historians. Oxford, 1986., Botond Ágnes: Pszichotörténelem, in: Bódy Zsombor, Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek. Budapest, 2006. B: Sigmund Freud: Leonardo da Vinci egy gyerekkori emléke. In: Sigmund Freud: Esszék. Budapest, 1982. pp. 253-324. VAGY: In: Sigmund Freud: Muvészeti írások. Budapest, 2001. 115-200. (Sigmund Freud muvei IX.); Hedwig Röckelein (szerk.) Biographie als Geschichte. Tübingen, 1993. (Casimir Bumiller tanulmánya); Lackó Mihály, Halál Párizsban. Grünwald Béla történész muvei és betegségei. Budapest, 1986.

március 24. - A: Korall 2005 novemberi szám 12-45., 284-307. (Plato-cikk és ismertetések); Hedwig Röckelein (szerk.): Biographie als Geschichte. Tübingen, 1993. 7-38. (a szerkeszto bevezetése és tanulmánya) B: John P. Demos, Entertaining Satan: Witchcraft and the Culture of Early New England. New York - Oxford, 1982. 97-210.; Pietro Redondi: Galileo heretic. London, 1988. (eredetileg 1983.)

április 7. - A: Peter Burke: History and Social Theory. Cambridge, 1992. 104-130.; Hedwig Röckelein: A pszichohistorikus módszer hozzájárulása az "új történelmi biográfiához". Aetas. 2002. 2-3. szám 231-244. B: Hedwig Röckelein: Otloh, Gottschalk, Tnugdal: Individuelle und kollektive Visionsmuster, 1987.; Rudolph M. Bell: Holy Anorexia. Chicago - London, 1985.

április 28. - A: Aetas 2006 1. szám 133- 171. (Kisantal Tamás: Történetírás és pszichoanalízis, avagy a történetírás mint pszichoanalízis. Freud és Certeau szövegei elé, Sigmund Freud: Ördögi neurózis a 17. században, Michel de de Certeau: Hogyan kezeli Freud a történelmet? "Az ördögi neurózis a 17. században" kapcsán); Hedwig Röckelein (szerk.): Biographie als Geschichte. Tübingen, 1993. 39-61. (Anne Levallois tanulmánya) B: Norbert Elias: A cilivizáció folyamata. Budapest, 1987. 149-370. (2004. évi kiadás: 96-250.); Lynn Hunt: The Family Romance of the French Revolution. Berkeley, 1992.

május 12. - A: Pierre Bourdieu: Az életrajzi illúzió, in: uo: A gyakorlati észjárás. Budapest, 2002.; Paneth Gábor: A labirintus járataiban. Pszichiátria, kultúra, klinikum. Budapest, 2003 (2. kiadás) 5-30.; Rákosné Ács Klára: Vallanak a betuk. Életutak pszichografológiai megközelítése. Budapest, 1985. 47-187. B: Judith C. Brown: Szemérmetlen cselekedetek. Egy leszbikus apáca élete a reneszánsz Itáliában. Budapest, 2001.; Craig Harline: The Burdens of Sister Margaret. Inside a 17th-century Convent. New Haven - London, 1994.

Követelmények, értékelési szempontok: Minden órára vagy az elméleti olvasnivalóból (A), vagy a két-három esettanulmányból (B) kell 2-3 oldalas összehasonlító elemzést készíteni, és ezt az órára elhozni. Az értékelés az órai munka és az elkészített dolgozatok alapján történik.