Kultúratudomány és történeti antropológia

PhD-kurzus a 2006/2007-es tanév tavaszi félévében0. február 13.: Bemutatkozás, a program ismertetése

1. február 20.: Antropológia és történeti antropológia

- Bronislaw Malinowski: A nyugat-csendes-óceáni térség argonautái. Café Bábel 2000/2. szám (Nyár, "Sziget") 43-57.

- Robert W. Scriber: A kora újkori európa történeti antropológiája. BUKSZ 1995 (Tél) 468-478. vagy uez: Sebõk Marcell (szerk.): Történeti antropológia. Módszertani írások és esettanulmányok. Budapest, 2000. 157-179.

- Marshall Sahlins: Captain James Cook; or, The Dying God, in: u: Islands of History, London - New York, 1987. 104-035.

- Emmanuel Le Roy Ladurie: Montaillou, egy okszitán falu életrajza (1294-1324). Budapest, 1997.

2. március 6.: A jelentés: hermeneutika az antropológiában és a történeti antropológiában

- Vilcsek Béla: Az irodalomtudomány "provokációja". Az irodalmi folyamat. Budapest, 1995. 209-232.

- Szabó Márton: A diszkurzív politikatudomány alapjai. Elméletek és elemzések. L'Harmattan: Budapest, 2003. 13-65.

- Clifford Geertz: Mély játék: Jegyzetek a bali kakasviadalról és Sr leírás, továbbá: Interjú Clifford Geertzcel, in u: Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások. Budapest, 2001. 126-199., 369-393.

- Robert Darnton: Lúdanyó meséi. A nagy macskamészárlás. Budapest, 1984. <

- Roger Chartier: Szöveg, szimbólumok és franciaság. A szimbolikus antropológia használata a történetírásban; Robert Darnton: Történelem és antropológia - mindkett: in: Sebk Marcell (szerk.): Történeti antropológia.

3. március 20.: A kultúratudomány klasszikusai

- Vincent B. Leitch- Mitchell R. Lewis: Kritikai kultúrakutatás az Egyesült Államokban - in: Helikon 2005/1-2. szám.

- E. P. Thompson: The Sale of Wives és The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century, in: u: Customs in Common, Harmondsworth, 1993. 185-258., 404-466.

- E. P. Thompson: The Making of the English Working Class. London, 1968. 8-27.

- Richard Hoggart: Mveldés, gondolkodás, szokások. Az angol munkásosztály belülrl. Budapest, 1975.

4. április 17.: Az új kultúrtörténet

- Peter Burke: A populáris kultúra a történettudomány és az etnológia határmezsgyéjén. Etnographia 1984. 362-371.

- Lynn Hunt: Introduction: History, Culture and Text, in: u (szerk.): The New Cultural History. University of California Press: Berkeley - Los Angeles - London, 1989. 1-22.

- Mary Ryan: The American Parade: Representations of the Nineteenth-Century Social Order, uott 131-153.

- Majtényi György: Az "új kultúrtörténet"-rl és Lynn Hunt: Pornográfia és a francia forradalom, in: Aetas 20 (2005) 3 szám 162-187.

5. május 8.: Retorikai-textualista fordulat az antropológiában, újhistorizmus, feminizmus, kolonializmuskritika

- Takáts József: Antropológia és irodalomtörténet-írás. BUKSZ 1999:1 (Tavasz) 38-47.

- N. Kovács Tímea: Kultúra - szöveg - reprezetáció; James Clifford: Bevezetés: Részleges igazságok; Vincent Crapanzano: Hermész dilemmája - in: Helikon 1999/4. szám.

- Kiss Attila Atilla: Hatalom, szubjektum, genealógia: az irodalom kulturális poétikája az újhistorizmusban és Stephen Greenblatt: Shakespeare és az ördögzk. Helikon, 1998/1-2. szám 3-10., 85-109.

- Dupcsik Csaba: Édentl keletre. Holmi, 2001, április, 533-541.

- Joan Wallach Scott: Bevezetés és A társadalmi nem (gender): a történelmi elemzés hasznos kategóriája, in uõ (szerk.): Van-e a nõknek történelmük? Balassi: Budapest, 2001. 11-26., 126-160.

- Gyáni Gábor: A történetírás újragondolása, A híd 2006. szeptember.