PhD kurzus 2006, tavaszi félévfebruár 15. Bemutatkozás

február 27. Hermenetika, antropológia, történeti antropológia

március 22. Posztmodern és történelem

április 5. Történelem és narrativitás

április 26. Mikrotörténelem és reprezentativitás

május 10. A történelem használata és a történelem végeLeadandó egy összehasonlító könyvismertetés az alábbi munkák közt bámelyik kettrl:1. Emmanuel Le Roy Ladurie: Montaillou, egy okszitán falu életrajza (1294-1324). Budapest, 1997. (Ehhez lásd még: Klaniczay Gábor ismertetése: BUKSZ 10 (1998) 168-178.)

2. Emmanuel Le Roy Ladurie: Carnival. A People's Uprising in Romans. (Ehhez lásd: Emmanuel Le Roy Ladurie: 1580: a romans-i Antoine Guérin ceremóniamester. In: Sebk Marcell (szerk.): Történeti antropológia. Módszertani írások és esettanulmányok. Budapest, 2000. 217-247.)

3. Paul Boyer - Stephen Nissenbaum: Boszorkányok Salemben. A boszorkányság társadalmi gyökerei. Budapest, 2002. (Ehhez: Tóth G. Péter könyvismertetése: BUKSZ 15 (2003) 284-288.)

4. Giovanni Levi: Egy falusi ördögz és a hatalom. Budapest, 2001.

5. Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok. Budapest, 1991. (Ehhez lásd: Dominick LaCapra: A sajt és a kukacok: egy huszadik századi történész világképe. Café Bábel 1998. 4. szám.)

6. Für Lajos: A berceli zenebona, 1784. Kísérlet a történelmi pillanat megragadására. Budapest, 2000. (Ehhez lásd: Sohajda Ferenc ismertetése errl: BUKSZ 13 (2001) 184-188.; Szekeres András - Szilágyi Márton ismertetése: Korall 9. szám (2002 szeptember) 233-243.; Keller Márkus - Koltai Gábor - Elter András ismertetése AETAS 2003 2. szám 175-182.)

7. Natalie Zemon Davis: Martin Guerre visszatérése. Budapest, 1999. (Ehhez lásd: Szekeres András ismertetése: BUKSZ 12 (2000) 161-164.)

8. Greg Dening: Mr. Bligh's Bad Laguage. Passion, Power and Theatre on the Bounty.

9. Alan Macfarlane: The Justice and the Mare's Ale

10. Richard Price: Alabi's World

11. Rhys Isaac: The Transformation of Virginia

12. James Sharpe: The bewitching of Anne Gunter. A horrible and true story of football, witchcraft, murder and the King of England

13. Emmanuel Le Roy Ladurie: Jasmin's Witch

14. John Demos: Entertaining Satan. Witchcraft and the Culture of Early New England

15. Erik H. Erikson: A fiatal Luther

16. Judith M. Brown: Szemérmetlen cselekedetek. Egy leszbikus apáca élete a reneszánsz Itáliában

17. Arthur E. Imhof: Elveszített világok

18. Erdélyi Gabriella: Egy kolostorper története. Hatalom, vallás és mindennapok a középkor és az újkor határán