Mikrotörténelem és történeti antropológia. PhD-kurzus, 2005 tavasz

1. február 15.: Bemutatkozás, program, követelmények, historiográfiai háttér

2. február 22.: Történeti antropológia 1: Montaillou

Emmanuel Le Roy Ladurie: Montaillou, egy okszitán falu életrajza (1294-1324). Budapest, 1997.

Erről Klaniczay Gábor ismertetése: BUKSZ 10 (1998) 168-178.

Emmanuel Le Roy Ladurie: 1580: a romans-i Antoine Guérin ceremóniamester. In: Sebők Marcell (szerk.): Történeti antropológia. Módszertani írások és esettanulmányok. Budapest, 2000. (A továbbiakban: TA) 217-247.

Elmélet:

Peter Burke: Mi a történeti antropológia?, in: TA.

Robert W. Scribner: A kora újkori Európa történeti antropológiája,, in: TA vagy BUKSZ 7 (1995) 476-477.

Takáts József: Antropológai és irodalomtörténet-írás. BUKSZ 11 (1999)

3. március 8.: Történeti antropológia 2.: Sabean és Darnton

David Warren Sabean: Áldozás és közösség. Az úrvacsora-vétel megtagadása a 16. században, in: Vári András (szerk.): Misszionáriusok a csónakban. Budapest, 1988. (A továbbiakban: Vári.)

David Warren Sabean: Az egység szent köteléke. A közösség egy tizenhárom éves boszorkány szemében (1683), in: Vári.

*

Robert Darnton: Lúdanyó meséi. A nagy macskamészárlás. Budapest, 1984.

Kritikája: Roger Chartier: Szöveg, szimbólumok és franciaság. A szimbolikus antropológia használata a történetírásban, in: TA.

Elmélet

Clifford Geertz: Sűrű leírás. Út a kultúra értelmező elméletéhez, in: Vári.

Hans Medick: "Misszionáriusok a csónakban?" Néprajzi megismerésmódok kihívása a társadalomtörténettel szemben, in: Vári.

Robert Darnton: Történelem és antropológia, in: TA. (Válasza Chartier-nek.)

4. április 12.: Mikrotörténelem 1: A közösség

Paul Boyer - Stephen Nissenbaum: Boszorkányok Salemben. A boszorkányság társadalmi gyökerei. Budapest, 2002.

Tóth G. Péter könyvismertetése erről: BUKSZ 15 (2003) 284-288.

*

Giovanni Levi: Egy falusi ördögűző és a hatalom. Budapest, 2001.

Elmélet:

Giovanni Levi: A mikrotörténelemről, in: TA.

Jacques Revel: A mikroszintű vizsgálat és a társadalmi jelenségek konstruálása. AETAS 1996. 1. szám, 217-237. vagy: Czoch Gábor - Sonkoly Gábor (szerk.): Társadalomtörténet másképp. A francia társadalomtörténet új útjai a kilencvenes években. Debecen, 2000. (A továbbiakban: Társadalomtörténet.)

Hans Medick: Mikrotörténelem. In: Thomka Beáta (szerk): Narratívák 4. A történelem

poétikája. Kijárat: Budapest, 2000. 53-63.

5. április 26.: Mikrotörténelem 2: Ginzburg

Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok. Budapest, 1991.

Ismertetése: Dominick LaCapra: A sajt és a kukacok: egy huszadik századi történész világképe. Café Bábel 1998. 4. szám.

*

Carlo Ginzburg: Az inkvizítor mint antropológus, in: TA.

Carlo Ginzburg: Rituális fosztogatások. Előszó egy folyamatban lévő kutatáshoz, in: TA.

Carlo Ginzburg: Fülcimpák és körmök. Café Bábel 1998 4. szám 49-67.

Elmélet

K. Horváth Zsolt: Az ötök jele. Nyom, nyomozás, értelemképzés a microstoria látószögéből, in: K. Horváth Zsolt - Lugosi András - Sohajda Ferenc (szerk.): Léptékváltó társadalomtörténet. Tanulmányok a 60 éves Benda Gyula tiszteletére. Budapest, 2003.

Czoch Gábor: A társadalmi rétegződés mikro- és makrotörténelmi szempontból, Századvég 1999 tél.

Bódy Zsombor: A mikrotörténelem haszna nagy társadalmi csoportok kutatásában,

Századvég

6. május 10. Mikrotörténelem 3: Magyar mikrotörténelem

Für Lajos: A berceli zenebona. Budapest, 2000.

Sohajda Ferenc ismertetése erről: BUKSZ 13 (2001) 184-188.

Szekeres András - Szilágyi Márton ismertetése: Korall 9. szám (2002 szeptember) 233-243.

Keller Márkus - Koltai Gábor - Elter András ismertetése AETAS 2003 2. szám 175-182.

*

Natalie Zemon Davis: Martin Guerre visszatérése. Budapest, 1999.

Szekeres András ismertetése erről: BUKSZ 12 (2000) 161-164.

Elmélet:

Jászberényi József: "Tedd be a mikróba..." (A mikrotörténetírás lehetséges haszna és

problematikussága a nyelvi reflexióval számoló irodalomtörténetírás számára), in: Helikon

2003/3. szám.

Paul-André Rosental: A 'makro' felépítése a 'mikroszinten' keresztül: Fredrik Barth és a microstoria. in: Társadalomtörténet.

Lugosi András: A tünetektől az interpretációig. Esszé egy homeopata jellegű történetírói

gyakorlatról: a mikrotörténelemről. Szociológiai Figyelő II. folyam 5 (2001): 1-2. szám

24-42.

Az elméleti részekben felsorolt három-három tanulmányból egy-egy rövid, 5-30 soros összegzést szeretnék kérni, mely a szóban forgó tanulmány tézisét, központi gondolatát tartalmazza. Minden alkalommal el lehet hagyni egy-egy cikket, amelyik nem tetszik, tehát az órára két-két tanulmány összegzését kell elhozni, vagy e-mailben elküldeni. Mivel ezek tematikusan az adott órához kapcsolódnak, ez később nem pótolhatók. Az elmélet iránt kevésbé érdeklődőnek lehetőségük van idegen nyelvű történeti antropológiai vagy mikrotörténelmi munkákról írt könyvismertetéssel helyettesíteni az elméleti cikkek összegzését: egy könyvről írt recenzióval(1) a történeti antropológiai blokk (2-3. óra) vagy a mikrotörténelmi blokk (4-5-6. óra) elméleti anyagát lehet kiváltani, két könyvről írt ismertetéssel mind a kettőét. Hogy mely könyvről írnak, azt feltétlenül velem kell egyeztetniük. Több könyvet is kölcsön tudok adni erre a célra. Az első, történeti antropológiai blokk elméleti cikkeit kiváltó recenzió leadásának határideje március 8-a, a másodiké április 2-a.

A Tanulmányi és vizsgaszabályzat értelmében hiányozni legfeljebb három dupla óráról, azaz 3x90 percről szabad. 4x90 perces hiányzás esetén sikeres beszámolóval még teljesíteni lehet a tanegységet, de ennél több távollét esetén azt nem lehet megszerezni. Kérem, a hiányzók pótlólag olvassák el a kimaradt munkákat. Az értékelés az órai munka és az írásban beadott összefoglalók és ismertetések alapján történik.

1. 1Az ismertetés két világosan elkülönített részbõl álljon. Elsõ fele 2-3 szabvány oldal terjedelemben tartalmazza a munka összegzését, méghozzá a szerzõje által fontosnak tekintett tézisek ismertetésével. Második része (3-5 flekk) teljesen szabad recenzió értékeléssel, kritikával, összevetésekkel, a munka elhelyezésével stb.