A 18. századi politikai elit kutatásának forrásai

- program -

1. február 11. Tájékoztató

2. február 18. A félév programjának kialakítása, vállalások

(3. február 25. Vendég: Klaniczay Gábor)

4. március 4. Poór János: A 18-19. század fordulójának országgyûlései

(5. március 11. Vendég: Kövér György)

(6. március 18. Vendég: Gerõ András)

(7. április 1. Vendég: talán Granasztói György vagy R. Várkonyi Ágnes vagy Rácz Lajos)

8. április 8. Beszélgetés a kora újkori, fõleg 18. századi politikai eszmékrõl, politikai kultúráról. (Varga Benedek, Kontler László?, Bene Sándor?)

9. április 15. Prezentációk 1. Papp Barbara: Az 1751. évi diétán legtöbbször hozzászóló követek prozopográfiai elemzése, Szijártó István: A 18. századi diéta intézménytörténetének tanulságai

10. április 22. Prezentációk 2. Nagy Ágnes: Két vezetõ ellenzéki vármegye, Borsod és Nógrád követei, 1708-92, Sebõk Richárd: A Magyarország története 1686-1790 névmutatójából készített adatbázis és ennek tanulságai

11. április 29. Prezentáció 3. Kozma Andrea (-Papp Gábor): A Királyi Tábla 1790-91-92. évi tagjainak prozopográfiai elemzése, Rigó Máté: Az 1708-92 közti személynökök prozopográfiai elemzése

(12. május 6. Vendég: Pálffy Géza)

13. május 20. Zárás