Bevezetés a boszorkányság forrásaiba

Kód: ZAN-TA02/2

Idopont: péntek 12.00-13.30, helyszín: -

A kurzus tematikája

A kurzus a boszorkányperek elemzésének módszertanába nyújt betekintést. Eredeti jegyzokönyvek másolatának órai elemzésével ad forrásolvasási gyakorlatot és bevezet a téma szakirodalmába. A kurzus részletes programja a következő:

Február 8. Bevezetés

Február 15. A boszorkányperek felépítése

Klaniczay Gábor: A rontás-és gyógyításelbeszélések struktúrája : maleficium és csoda, in.: Benedek Katalin-Csonka-Takács Eszter (szerk.): Démonikus és szakrális világok határán, Mentalitástörténeti tanulmányok Pócs Éva 60. születésnapjára, Budapest, 1999. 103-120. oldal; Tóth G. Péter: „Jol tudom, az én testemet azért a tüz emészti megh, de már én arról nem tehetek", Uo. 121-162.

Február 22. Büntetojog

Sugár István: Bubájosok, ördöngösök, boszorkányok Heves és Külso Szolnok vármegyékben, MTA Könyvtára, Budapest, 1987. 245-281.; [Dülmen, Richard von: A rettenet színháza, Századvég Kiadó - Hajnal István Kör, Budapest, 1990. (áttekintendo)]

Február 29. A boszorkányperek, mint a néphit forrásai

Szendrey Ákos: A magyar néphit boszorkánya, Magveto Könyvkiadó, Budapest, 1986.

Március 7. Hivatalos démonológia

[Malleus Maleficarum www.malleusmaleficarum.org (áttekintendo)]; Schram Ferenc: Magyarországi boszorkányperek 1529-1768. III., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982..55-68.; Kristóf Ildikó: "Ördögi mesterséget nem cselekedtem": a boszorkányüldözés társadalmi és kulturális háttere a kora újkori Debrecenben és Bihar vármegyében. Ethnica, Debrecen, 1998. 55-74.

Március 14. A boszorkányperek mint a vallástörténet forrásai

Eliade, Mircea: Okkultizmus, boszorkányság és kulturális divatok, Osiris Kiadó, Budapest, 2005. 61-116.

Március 28. A boszorkányperek mint a társadalomtörténet forrásai

Boyer, Paul-Nissenbaum, Stephen: Boszorkányok Salemben, Osiris Kiadó, Budapest, 2002.

Április 4. A boszorkányperek, mint a szociológia forrásai

Sebald, Hans: Boszorkányok hajdan és ma. Holnap Kiadó, h.n ., 2000.

Április 11. A boszorkányszombat

[Ginzburg, Carlo: Éjszakai történet, a boszorkányszombat megfejtése, Európa Kiadó, Budapest, 2003. (áttekintendo)]; Pócs Éva: Élok és holtak, látók és boszorkányok – Mediátori rendszerek a kora újkor forrásaiban, Néprajzi Tanulmányok, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1997. 85-100.

Április 18. A „boszorkány" társadalmi helyzete

Klaniczay Gábor: A boszorkányvád mozgatórugói, Korunk, 2005. május

Április 25. „Boszorkánykonyha"

Frazer, James G.: Az aranyág, Osiris Kiadó, Budapest, 1998. 21-59; 119-130; 361-371.419-421.; [Vajkai Aurél: Népi gyógyászat, Jószöveg Kiadó, Budapest, 2003. (áttekintendo)]

Május 16. Félévzárás

Követelmények, értékelési szempontok: Az órákra a megadott szakirodalmat kell áttekinteni, és a félév végén beadandó egy kéziratos jegyzokönyv betuhív, lábjegyzetelt átirata, vagy egy publikált per 4-5 oldalas elemzése.