A rendi gyuléstol Vendée-ig. A francia forradalom megközelítései

Kód: BBN-TÖR-301/5/EC

Idopont: péntek 14.00-15.30, helyszín: Múzeum krt. 6-8. 262.

A kurzus tematikája

A kurzus célja bemutatni néhány markáns interpretációt a nagy francia forradalommal kapcsolatban, hogy a résztvevok számára kidomborodjék a történelem diskurzus-jellege, a történeti tudás sokoldalú beágyazottsága, kontextushoz kötöttsége. Az elso blokkban néhány átfogó értelmezést teszünk tüzetesebb vizsgálat tárgyává, a másodikban a forradalom kulturális jellegu okait, a harmadikban a forradalmi terrort vizsgáljuk, végül pedig a francia forradalom narratív ábrázolásaira látunk néhány kiemelkedo példát. Mivel a kurzus Eötvös kollégiumi óra, a jelentkezésnél a kollégisták elonyt élveznek. A kurzus részletes programja a következő:

1. 09.12. Bemutatkozás

2. 09.19. Francois Furet: Gondoljuk újra a forradalmat. Tanulmány, Pécs, 1994.

3. 09.26. Alexis de Tocqueville: A régi rend és a forradalom; Simon Schama: Polgártársak I.

4. 10.03. Edmund Burke: Töprengesek a francia forradalomról (és bizonyos londoni társaságok ezen eseménnyel kapcsolatos tevékenységérol). Budapest, 1990.; Simon Schama: Polgártársak II.

5. 10.10. Arlette Farge - Jacques Revel: The Vanishing Children of Paris

6. 10.17. Sarah Maza: Private Lives - Public Affairs

7. 11.24. dékáni szünet

8. 11.07. Robert Darnton: The Literary Underground of the Old Regime (Introduction; The Low Life of High Literature; A Spy in Grub Street)

9. 11.14. Simon Schama: Polgártársak III.

10. 11.21. John Haycroft: A francia forradalom nyomában. Utazások Franciaországban. Secker and Warburg, London, 1989 - International Language School; Pavel Jasienica: Elmélkedés a polgárháborúról.Európa, 1989.

11. 12.05. Victor Hugo: Kilencvenhárom; Honoré de Balzac: Huhogók

12. 12.12. Lynn Hunt: The Family Romance of the French Revolution

Követelmények, értékelési szempontok (zh, órai munka, vizsga stb.): Hétrol hétre általában egy vagy két teljes könyvet vagy mintegy 100 oldalnyi angol nyelvu könyvfejezetet kell elolvasni, tehát a feladott irodalom terjedelme egyfelol igen jelentos, másfelol az angol nyelv ismerete elengedhetetlen. Ezen túlmenoen szemináriumi dolgozatot már nem kell készíteni.