Politika és társadalom a 18. századi Magyarországon

Kód: ZAN-TA09

Idopont: péntek 15.30-17.00, helyszín: Múzeum krt. 6-8. 262.

A kurzus tematikája

A kurzus a Diaeta munkacsoport évek óta folyó kutatómunkájába kínál bekapcsolódási lehetoséget. A kutatócsoport a 18. századi magyar politikai elit társadalomtörténeti kutatásával foglalkozik. A résztvevok egyénileg is végeznek kutatómunkát ebben a témakörben. Az oszi félév során ok és a bekapcsolódás iránt érdeklodok az országgyulések történetét veszik sorra. A kurzus célja a 18. századi országgyuléseken keresztül bemutatni Magyarország politikai és társdalmi fejlodésének tendenciáit. A résztvevok kis csoportokban egy-egy diéta történéseit dolgozzák fel elobb a szakirodalom, majd a rákövetkezo órán a levéltári források segítségével. A régi tagok pedig, akiknek egy-egy résztémát már feldolgoztak, az órán teszik hozzá az elotártakhoz a maguk tudását az ítélomestereket, a távollévok követeit, a szerzetesrendi követeket stb. illetoen. A kurzus folytatására tavasszal kerül majd sor. Az oszi félév programja a következő:

1. 09.12. Bemutatkozás. Honich Henrik kiseloadása

2. 09.19. Az 1708-15. évi országgyulés a szakirodalom tükrében

3. 09.26. Az Országgyulési Könyvtár Gyurikovics-gyujteményének meglátogatása - FIGYELEM! ELMARAD, MERT NEM FOGADNAK MINKET.

4. 10.03. Az 1708-15. évi országgyulés a források tükrében

5. 10.10. Az 1722-23. évi országgyulés a szakirodalom tükrében

6. 10.17. Az 1722-23. évi országgyulés a források tükrében

7. 10.24. dékáni szünet

8. 11.07. Az 1728-29. évi országgyulés a szakirodalom tükrében

9. 11.14. Vendég: Glósz József. Kötelezo irodalom tole: A kúria és lakói (kiosztva), Társaság és társadalom (kiosztva), A rendiség és a szatmári béke (Valóság 2002. 1. szám 40-54.)

10. 11.21. Az 1728-29. évi országgyulés a források tükrében

11. 12.05. Az 1741. évi országgyulés a szakirodalom tükrében

12. 12.12. Az 1741. évi országgyulés a források tükrében

Követelmények, értékelési szempontok (zh, órai munka, vizsga stb.): A fentiek értelmében a résztvevoknek intenzív munkával kell a választott országgyuléssel foglalkozó két órára felkészülniük. Mindenkinek az érdemi levéltári kutatómunka és a témához kapcsolódó szélesköru szakirodalmi tájékozódás a feladata, amit az órán egy prezentáció követ. Ezen túlmenoen az egy diétával foglalkozó kutatócsoportoknak el kell készíteniük egy adatbázist és minden résztvevonek egy-egy dolgozatot az adott országgyulés történetének egy aspektusáról. Mindezt a félév végéig írásban kidolgozva is be kell nyújtani.