CURRICULUM VITAE

 

 

PERSONAL DATA

Name: István Szijártó

Date of birth: 15th June 1965

Place of birth: Kaposvár, Hungary

Nationality: Hungarian

Family status: married, four adult children

Home address: H-2081 Piliscsaba, Béla király út 88. Tel.: +36 26 373275

Work address: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet, Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék [Department of Economic and Social History, Instutute of History, Faculty of Humanities, Loránd Eötvös University], H-1088 Budapest, Múzeum körút 6-8., Tel.: +36 1 4855212, Fax: +36 1 4855224

E-mail: szijarto@elte.hu

Homepages: http://szijarto.web.elte.hu, http://elte.academia.edu/IstvanSzijarto

 

ACADEMIC DEGREES

2007: dr. habil. in History (Loránd Eötvös University, Budapest)

1998: Cand. Sc. in History (Hungarian Academy of Sciences)

1990: dr. univ. in History of International Relations (University of Economics, Budapest)

1990: M.A. in History (Loránd Eötvös University, Budapest)

1989: M.A. in International Relations (University of Economics)

 

PROFESSIONAL EXPERIENCE

 

2009-: Associate Professor at the Department of Economic and Social History (Loránd Eötvös University)

2005-2009: Assistant Professor at the Department of Economic and Social History (Loránd Eötvös University)

2004-2005: Research Fellow at the Institute of Habsburg History (Budapest)

2001-2004: Békésy Fellow at the Department of Economic and Social History (Loránd Eötvös University)

1999-2001: Assistant Professor at the Department of Medieval and Early Modern World History (Loránd Eötvös University)

1998-2000, 2006-2007, 2009-2012: Bolyai Research Fellow (Hungarian Academy of Sciences)

1995-1997: Individual Research Fellow (Central European University / Open Society Institute)

1990-1992, 1993-1994: Junior Research Fellow of the Committee of Academic Qualifications (Hungarian Academy of Sciences)

 

Research abroad

2016, 2017: Archivio di Stato di Venezia (two plus two weeks)

2011: Institut d’Études Avancées, Paris (five months as a Fellow)

2006: Vienna (one month with a Klebelsberg Fellowship)

2001, 2005: Maison des Sciences de l'Homme, Paris (three plus three months as a Mellon Research Fellow)

2001, 2005: Vienna (one plus one month with a Fellowship of Aktion Österreich-Ungarn)

1998: Max Planck Institute for History, Göttingen (one month)

1998: Justus Maximilian University, Würzburg (two months as a DAAD Fellow)

1998: Catholic University, Eichstätt (five months as a Krupp Fellow)

1994-1995: University of Wales, Lampeter and the Institute of Historical Research of the University of London (ten months as a Chevening Scholar)

1992-1993: University of Bergen (one year as a Senior Research Fellow)

1989: University of London, School of Slavonic and East European Studies (ten weeks with a fellowship of József Eötvös College, Budapest)

 

Other

2015-: Editing the book series ’Microhistories’ (published by Routledge, London – New York) as one of the series editors

2014-: Founding member and coordinator of the ’Workgroup for the History of the Hungarian Parliament’

2013: Taking part in international workshops in Oldenburg (Germany), Volda (Norway), Singapore, Durham NC (USA), Paris and Budapest

2012-: peer reviewing and evaluation of applications (Hungarian Historical Review, Slavonic and Eastern European Review, GAČR, EURIAS, COST)

2012-: Member of the Public Body of the Hungarian Academy of Sciences

2007-: Editing the book series ’L'Harmattan Microhistory’ as one of the series editors

2007-: Founding member and coordinator of the ’Microhistory Network’

2004-2005: Teaching doctoral courses (a lecture and seminars) in social history and historiography at the University of Pécs

2003: Founding member of the Doctoral School of History at Loránd Eötvös University

1999-2002: Editing the book series ’Osiris Microhistory’ as one of the series editors

1999: Lecturing on early modern history at Gáspár Károli University

1998-2010: Managing the Historical Anthropology Programme at Loránd Eötvös University as one of the programme directors

1994-: Teaching at Loránd Eötvös University: undergraduate and doctoral courses: seminars or lectures in social history, early modern history, historiography and the philosophy of history

1991-: Giving lectures at the universities of Wales, Lampeter (Great Britain), Copenhagen (Danmark), Paris I – Sorbonne – Panthéon (France), Hannover (Germany), Debrecen, Pécs, Miskolc and the Central European University, Budapest (Hungary), Bergen and Oslo (Norway), Sapientia University of Cluj-Napoca (Romania), NRI-HSE, the State Lomonosov University, Moscow and the Ural Federal University, Yekaterinburg (Russia), NUS and Yale-NUS (Singapore), moreover the Christian Michelsens Institut (Bergen), the National Museum of Iceland, the Institute of Philosophy of the Hungarian Academy of Sciences, the Institute of Universal History of the Russian Academy of Sciences (Moscow), Institut d’Études Avancées (Paris) as well as the István Hajnal Circle - Hungarian Association of Social Historians (Budapest)

1991-: presenting papers at conferences in Vienna (Austria), Prague (Czech Republic), Tübingen (Germany), London (Great Britain), Budapest, Debrecen, Eger, Nyíregyháza, Pécs, Pécsvárad, Veszprém (Hungary), Reykjavík (Iceland), Cracow (Poland) and Moscow (Russia)

 

Main fields of professional interest

1. The social and cultural history of politics in 18th-century Hungary, with special regard to the parliament

2. Historiography and the theory of history, with special regard to microhistory

 

Ongoing projects

Contributing to Verwaltungsgeschichte der Habsburgermonarchie (eds. Petr Mat’a, Thomas Winckelbauer)

Contributing to The Cambridge History of the Habsburg Monarchy, 1526-1790 (eds. Graeme Murdock, Howard Lowthan)

Participating in Social and cultural history of 18th-century politics (NKFI, 2016–2019)

 

KNOWLEDGE OF LANGUAGES

English - Hungarian State Language Exam, highest level; IELTS (8.5)

German - Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (sehr gut, 112.50)

Norwegian - Hungarian State Language Exam, upper level, type B; Norwegian

university examination (Trinn 3, 1.9)

French - Hungarian State Language Exam, highest level

Russian - Hungarian State Language Exam, intermediate level

Italian, intermediate level

 

LIST OF PUBLICATIONS

Books

1. A diéta. A magyar rendek és az országgyűlés, 1708-1792 [The Diet. The estates and the parliament of Hungary, 1708–1792] Osiris: Budapest, 2005. pp. 614. Second edition: Balaton Akadémia Kiadó: Keszthely, 2010. pp. 614. (In Hungarian.)

2. Nemesi társadalom és politika. Tanulmányok a 18. századi magyar rendiségről [Gentry society – gentry politics. Studies on the Hungarian estates in the 18th century] Universitas: Budapest, 2006. pp. 291. (In Hungarian.)

3. Tapasztalatok, cselekvő egyének, felelősség. Oroszország mikrotörténelmének tanulságai [Experience, agency, responsability. The lessons of Russia’s microhistory] Balaton Akadémia Kiadó: Keszthely, 2011. pp. 97. (In Hungarian.)

4. What is microhistory? Theory and practice. Routledge: London – New York, 2013. pp. 184. (Co-author: Sigurður Gylfi Magnússon.)

5. A történész mikroszkópja. A mikrotörténelem elmélete és gyakorlata. [The Historian’s microscope. The theory and practice of microhistory] L’Harmattan: Budapest, 2014. pp. 273. (In Hungarian.)

6. A 18. századi Magyarország rendi országgyűlése. [The parliament of 18th-century Hungary] Az Országgyűlés Hivatala – Országgyűlés Kiadó: Budapest, 2016. pp. 331. (In Hungarian.)

 

Books and journals (edited)

1. Gyula Benda: Zsellérből polgár – társadalmi változás egy dunántúli kisvárosban. Keszthely társadalma, 1740–1849 [Cottagers into citizens – social change in a Transdanubian town. The Society of Keszthely, 1740–1849] Edited by and notes by Katalin Fenyves and István M. Szijártó. L'Harmattan: Budapest, 2008. pp. 515. (In Hungarian.)

2. Mikrotörténelem másodfokon [Microhistory raised to the second power] Edited by Gábor Papp and István M. Szijártó. L’Harmattan: Budapest, 2010. pp. 305. (In Hungarian.)

3. Politikai elit és politikai kultúra a 18. század végi Magyarországon [Political elite and political culture in Hungary at the end of the 18th century] Edited by István M. Szijártó and Zoltán Gábor Szűcs. ELTE Eötvös Kiadó: Budapest, 2012. pp. 228. (In Hungarian.)

4. Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon. A kezdetektől 1918-ig [Estates and parliamentarism in Hungary. From the beginnings to 1918]. Edited by Tamás Dobszay, András Forgó, Iván Bertényi Jr., Géza Pálffy, György Rácz and István M. Szijártó. Budapest: Argumentum, 2013. pp. 460. (In Hungarian.)

5. A történelem mint hivatás. A Benda-emlékkonferencia előadásai, 2013. november 27. [History as profession. Papers presented at the conference commemorating the 100th anniversary of Kálmán Benda’s birth and the 70th anniversary of Gyula Benda’s birth on 27 November 2013] Edited by István M. Szijártó. Balassi Kiadó: Budapest, 2015. pp. 186. (In Hungarian.)

6. A közjó a kései rendiség diskurzusaiban [The common good in the discourse of early modern politics]. Articles in Történelmi Szemle [Historical Review] 58 (2016) 499–554. Edited by István M. Szijártó. (In Hungarian.)

7. Microhistory and the historical imagination: New frontiers. Special issue of the Journal of Medieval and Early Modern Studies 47:1 (2017). Edited by Thomas Robisheaux and Thomas V. Cohen, with István M. Szijártó.

8. Az indigenák [Hungarian aristocracts with foreign origins]. Edited by István M. Szijártó. ELTE Eötvös Kiadó: Budapest, 2017. pp. 235. (In Hungarian)

9. Gergely Kunt: Kamasztükrök. A hosszú negyvenes évek társadalmi képzetei fiatalok naplóiban [Adolescents’ mirrors. Social concepts of the long 1940s in youngsters’ diaries]. Edited by Katalin Fenyves and István M. Szijártó. Korall: Budapest, 2017. pp. 456. (In Hungarian.)

 

Articles

1. A gabonaárak alakulása Marosvásárhelyen 16–17. századi polgári emlékiratok tanúsága szerint [Developement of corn prices in Marosvásárhely as reflected by craftsmen's mémoires from the 16th–17th centuries] Agrártörténeti Szemle [Review of Agrarian History] 32 (1990) 205–213. (In Hungarian.)

2. Rokonok és mérföldek. A Somogy megyei köznemesség társadalmi kapcsolatainak térbelisége a 18. században [Relatives and miles. A regional approach to the social relations of the nobility of Co. Somogy in the eighteenth century] Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv [From the past of the County of Somogy. Yearbook of the Somogy County Record Office] 23 (1992) 29–46. (In Hungarian.)

3. Playing second fiddle. The role of Hungary and Norway in the foreign policy of the Austro–Hungarian Monarchy and the Swedish–Norwegian union: A comparison. Scandinavian Journal of History 19 (1994) 143–163.

4. Relatives and miles. A regional approach to the social relations of the nobility of the County of Somogy in the eighteenth century. History and Society in Central Europe 2 (1994) 141–161.

5. Mi a mikrotörténelem? [What is microhistory?] AETAS 11 (1996) No. 4, 157–185. (In Hungarian.)

6. Adalék Somogy megye 18. századi újratelepülésének kérdéséhez [To the problem of the impopulation of Co. Somogy in the 18th century] Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv [From the past of the County of. Somogy Yearbook of the Somogy County Record Office] 28 (1997) 85–110. (In Hungarian.)

7. Megye, rendek és diéta a 18. században [County, estates and Diet in the 18th century] In: Ódor Imre – Pálmány Béla – Takács Péter (eds.): Mágnások, birtokosok, címerlevelesek. Rendi társadalom –  polgári társadalom 9. Konferencia: Pécsvárad, 1995. szept. 12–13. [Magnates, landowners, armalistae. Society of estates – modern society 9. Conference held in Pécsvárad on 12th and 13th September 1995] Debrecen, 1997. 157–166. (In Hungarian.)

8. A vármegye és a jómódú birtokos köznemesség a 18. században [The county and the well-to-do gentry in the 18th century] AETAS 13 (1998) No. 2–3, 107–142. (In Hungarian.)

9. Követi napidíj és vármegyei önállóság a 18. században [The MP's daily allowance and the counties’ independence in the 18th century] Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv [From the past of the County of Somogy. Yearbook of the Somogy County Record Office] 30 (1999) 155–162. (In Hungarian.)

10. Történeti antropológia és mikrotörténelem: az új társadalomtörténet [Historical anthropology and microhistory: the new social history] Budapesti Könyvszemle [Budapest review of books] 12 (2000) 151–159. (In Hungarian.)

11. Revizionista társadalomtörténet. Viták a 18. századi angol társadalomról [Revisionist social history. Debates on 18th-century english society] In: Sándor Gebei (ed.): Hagyomány és történelem. Ünnepi kötet Für Lajos születésnapjára [Tradition and history. Essays presented to Lajos Für on his birthday]. Eger, 2000. 155–170. (In Hungarian.)

12. Four arguments for microhistory. Rethinking history 6 (2002) 209–215.

13. Mikrotörténelem [Microhistory] In: Zsombor Bódy - József Ö. Kovács (eds.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek [Introduction into social history: Traditions, trends, methods] Budapest, 2003. 494–513. (In Hungarian.) (Second edition: Budapest, 2006. 500-520.)

14. Bevezetés [Introduction] In: István Dobrossy et al. (eds.): Mikrotörténelem: Vívmányok és korlátok. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 1999. évi miskolci konferenciájának előadásai. Rendi társadalom - polgári társadalom 12. [Microhistory: Achievements and limitations. Papers presented at the annual conference of the István Hajnal Circle – Association of Social Historians in Miskolc in 1999. Society of estates – modern society 12] Miskolc, 2003. 7–18. (In Hungarian.)

15. A 18. századi országgyűlési naplók forrásértékéről – avagy a történelem mint konstrukció [On the source value of the parliamentary diaries from the 18th century – or history as construction] In: Zsolt K. Horváth – András Lugosi – Ferenc Sohajda (eds.): Léptékváltó társadalomtörténet. Tanulmányok a 60 éves Benda Gyula tiszteletére [Social history changing scale: Essays presented to Gyula Benda on his 60th birthday] Budapest, 2003. 431–445. (In Hungarian.)

16. Armpruszter Anna „földesasszony.” Nemes nők és földtulajdon a 18–19. század fordulóján [Anna Armpruszter ’squiress’: Gentry women and landholding at the turn of the 18th and 19th centuries] In: Magdolna Láczay (ed.): Nők és férfiak..., avagy a nemek története. Rendi társadalom – polgári társadalom 16. [Men and women –  Gender history. Society of estates – modern society 14] Nyíregyháza, 2003. 164–177. (In Hungarian.)

17. A magyar rendek adómegajánlási joga és a 18. századi adómegajánlási rend kialakulása [The right of the estates of Hungary to vote for the tax and the development of 18th-century system to vote for the tax] Történelmi Szemle [Historical Review] 46 (2004) 241–295. (In Hungarian.)

18. The Diet: The estates and the Parliament of Hungary, 1708–1792. In: Gerhard Ammerer – William D. Godsey Jr. – Martin Scheutz – Peter Urbanitsch – Alfred Stefan Weiss (eds.): Bündnispartner und Konkurrenten des Landesfürsten? Die Stände in der Habsburgermonarchie. Wien – München, 2007. 151–171.

19. A keszthelyi forrásoktól a magyar társadalomfejlődésig [From the sources of Keszthely to the development of Hungarian society] In: Gyula Benda: Zsellérből polgár. Keszthely társadalma, 1740–1849. [Cottagers into citizens. The society of Keszthely, 1740–1849] Sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta Fenyves Katalin és Szijártó M. István [Edited by and notes by Katalin Fenyves and István M. Szijártó] L'Harmattan: Budapest, 2008. pp. 497–515. (In Hungarian.)

20. Puzzle, fractal, mosaic. Thoughts on microhistory. Journal of Microhistory 2008 (19.10.2008)

21. The Rákóczi revolt as a successful rebellion. In: László Péter – Martyn Rady (eds.): Resistance, rebellion and revolution in Hungary and Central Europe: Commemorating 1956. London, 2008. 167–176.

22. A kora újkori magyar rendiség az újabb szakirodalomban I.  [Recent works on the early modern Hungarian estates I] AETAS 24 (2009) No. 3, 83-111. (In Hungarian.)

23. A kora újkori magyar rendiség az újabb szakirodalomban II.  [Recent works on the early modern Hungarian estates II] AETAS 24 (2009) No. 4, 111-138. (In Hungarian.)

24. The integration of Hungary into the Habsburg Monarchy at the beginning of the 18th century. In: Robert Bartczak – Adam Perlakowski – Anton Schindling (eds.): Die Reiche Mitteleuropas in der Neuzeit: Integration und Herrschaft. Liber memorialis Jan Pirozinski. Kraków, 2009. 225–229.

25. A vallási kérdés az országgyűléseken a 18. század első évtizedeiben [The problem of religion in the Parliaments of the first decades of the 18th century] In: Zoltán Gőzsy – Szabolcs Varga – Lázár Vértesi (eds.): Katolikus megújulás és a barokk Magyarországon – különös tekintettel a Dél-Dunántúlra (1700-1740) [Catholic renewal and Baroque in Hungary – with a special respect to Southern Transdanubia, 1700-1740] Pécs, 2009. 87–102. (In Hungarian.)

26. Montpellier, Vendée, a történész és az elbeszélés [Montpellier, Vendéé, the historian and the narrative] Korall 11 (2010) No. 39, 175-197. (In Hungarian.)

27. Nyitott elit? A magyar főméltóságok a 18. században [An open elite? The high dignitaries of Hungary in the 18th century] Századok 144 (2010) 1225-1261. (In Hungarian. Co-author: Tünde Cserpes)

28. Előszó [Foreword] In: Gábor Papp – István M. Szijártó (eds.): Mikrotörténelem másodfokon [Microhistory raised to the second power] Budapest, 2010. 7-18. (In Hungarian.)

29. Barátok, apácák, mikrotörténelem [Friars, nuns, microhistory] In: Gábor Papp – István M. Szijártó (eds.): Mikrotörténelem másodfokon [Microhistory raised to the second power] Budapest, 2010. 19-41. (In Hungarian.)

30. Történeti antropológia [Historical anthropology] In: András A. Gergely – Richárd Papp – Antónia Szász – Gabriella Hajdú – Andrea Varga (eds.): Antropológiai – etnológiai – kultúratudományi kislexikon [Concise encyclopaedia of anthropology, ethnology and cultural studies]. Budapest, 2010. 350-352. (In Hungarian.)

31. Die Reformierten und die Frage des ständischen Widerstands im Königreich Ungarn im 18. Jahrhundert. In: Márta Fata – Anton Schindling (eds.): Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen. Helvetische Bekenntnis, Ethnie und Politik vom 16. Jahrhundert bis 1918. Münster, 2010. (Second edition: Münster, 2011.) 341-355.

32. Hivatalviselő elit a 18. századi Somogy vármegyében [Office holders in the County of Somogy in the 18th Century] In: István Hermann István – Balázs Karlinszky (eds.): Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére [County History. Studies in Ecclesiastical History and the History of Administration. To the Honour of the Deed of Gift Made to the Bishopric of Veszprém in 1009] Veszprém, 2010. 445-466. (In Hungarian.)

33. Der ungarische Landtag und seine Entscheidungsprozeduren im 18. Jahrhundert: von der Institutionsgeschichte zur Kulturgeschichte. Methodologische Überlegungen. In: Krisztián Csaplár-Degovics – István Fazekas (eds.): Geteilt – Vereningt. Beiträge zur Geschichte des Königreichs Ungarn in der Frühneizeit (16.-18. Jahrhundert). Berlin, 2011. 356-368.

34. Komitatsadel und Landtag in Ungarn in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. In: Tatjana Tönsmeyer – Lubos Velek (eds.): Adel und Politik in der Habsburgmonarchie und der Nachbarländern zwischen Absolutismus und Demokratie. München, 2011. 139-150.

35. A „konfesszionális rendiségtől” az „alkotmányos rendiségig.” Lehetőségek és feladatok a 18. századi magyar rendiség kutatásában [From the ’confessionalism of the estates’ to the ’constitutionalism of the estates.’ Possibilities and tasks in the research of the eighteenth-century Hungarian estates] Történelmi Szemle [Historical Review] 54 (2012) 37-62. (In Hungarian.)

36. Puzzle, fractal, mosaïque. Pensées sur la micro-histoire. L’Atelier du Centre de recherche historique. Revue électronique du CRH 2012, no. 9.

37. Előszó [Foreword] In: István M. Szijártó – Zoltán Gábor Szűcs (eds.): Politikai elit és politikai kultúra a 18. század végi Magyarországon [Political elite and political culture in Hungary at the end of the 18th century] Budapest, 2012. 7-14. (In Hungarian.)

38. Sociálne a kultúrne dejiny uhorského snemu v 18. storočí: čiastkové výsledky a zrejmé úlohy [Social and cultural history of the Hungarian Diet in the 18th century: Preliminary results and future tasks] Historický časopis 60 (2012) 257-269. (In Slovak.)

39. A mikrotörténelem Magyarországon [Microhistory in Hungary]. In: Vilmos Erős – Ádám Takács (eds.): Tudomány és ideológia között [Between Science and Ideology] Budapest, 2012. 102-111. (In Hungarian.)

40. Co-authoring history: Montpellier, the Vendée, and the co-authorship of the sources. Humanities 2 (2013) 449–461.

41. Főméltóságok a 18. századi Magyarországon [High dignitaries in 18th-century Hungary] Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv [From the past of the County of Somogy. Yearbook of the Somogy County Record Office] 42 (2013) 7–12. (In Hungarian.)

42. An open elite in Hungary? High office holders in the 18th century. Journal of Social History 48 (2014) 156–174. (Co-author: Tünde Cserpes.) Tables 1 and 2 to the article can be accesssed here.

43. A kosellecki „nyeregidő” a 18. századi magyar politikában [Koselleck’s Sattelzeit in late eighteenth-century Hungarian politics]. In: István Hermann (ed.): Padányi Biró Márton veszprémi püspök emlékezete [The memory of Márton Padányi Biró, bishop of Veszprém]. Veszprém, 2014. 5–24. (In Hungarian.)

44. Hivatali karrierek a 18. századi vármegyékben [Office holders’ carreers in the 18th-century counties]. Századok 148 (2014) 1273–1296. (In Hungarian.)

45. Előszó. A történész hivatása [Foreword: The profession of the historian]. In: István M. Szijártó (ed.): A történelem mint hivatás. A Benda-emlékkonferencia előadásai, 2013. november 27 [History as profession: Papers presented at the conference commemorating the 100th anniversary of Kálmán Benda’s birth and the 70th anniversary of Gyula Benda’s birth on 27 November 2013]. Balassi Kiadó: Budapest, 2015. 7–10. (In Hungarian.)

46. Péter László, a rendi alkotmányosság és a kései rendiség historiográfiája [László Péter, the ’constitutionalism of the estates’ and the historiography of the Hungarian estates in the 18th-19th centuries]. Közjogi Szemle [Review of Constitutional Law] 8 (2015) 3. szám 26–29. (In Hungarian.)

47. A közjó fogalma a kora újkori politikai diskurzusokban [The notion of the common good in the discourse of early modern politics] Történelmi Szemle [Historical Review] 58 (2016) 499–503. (In Hungarian.)

48. The capacities of microhistory. In: Vilmos Erős – Róbert Káli – László Dávid Törő – Máté Kavecsánszki (eds.): Approaches to historiography. Debrecen, 2016. 191–197.

49. Probing the limits of microhistory. Journal of Medieval and Early Modern Studies 47:1 (2017) 193–198.

50. Microhistory today: A roundtable discussion. Edited by Thomas Robisheaux. Journal of Medieval and Early Modern Studies 47:1 (2017) 7–52. (Participating.)

51. Az indigenák a magyar politikában, 16–19. század [Aristocracts with foreign origins in Hungarian politics, 16th–19th centuries]. In: István M. Szijártó (ed.): Az indigenák [Hungarian aristocracts with foreign origins]. ELTE Eötvös Kiadó: Budapest, 2017. 7–14.

52. Az alkotmányos rendiség megjelenése az 1790-es évek politikai diskurzusában [Constitutionalism of the estates in the political discourse of the 1790s]. Publicationes Universitatis Miskolciensis – Sectio Philosophica 21 (2017) 2. szám 323–333.

 

Short writings, reviews

1. Reformációtörténeti konferencia Budapesten [Conference in Budapest on the history of the Reformation] A Ráday Gyüjtemény Évkönyve [Yearbook of the Ráday Collection] 7 (1994) 243–244. (In Hungarian.)

2. A Történeti Kollégium [The Historical College] Sic Itur Ad Astra 18 (2006) Nos. 1–2, 5–8. (In Hungarian.)

3. Review about Joachim Bahlcke: Ungarischer Episkopat und österreichischer Monarchie. Von einer Partnerschaft zur Konfrontation (1686–1790), Journal of Ecclesiastical History 54 (2007) 774–775.

4. Elveszettek és elveszítettek [Lost] Klió 17 (2008) No. 1, 120-124. (In Hungarian.)

5. A történelem szingularizációja [The singularization of history] Klió 19 (2010) No. 4, 8-16. (In Hungarian.)

6. Izland társadalomtörténete a 19-20. században [The social history of Iceland in the 19-20th centuries] Korall 12 (2011) No. 39, 154-161. (In Hungarian.)

7. Review about Sigurður Gylfi Magnússon: Wasteland with words. A social history of Iceland, Journal of Social History 46 (2012) No. 1, 264-265.

8. Review about Ivo Cerman: Habsburgischer Adel und Aufklärung. Bildungsverhalten des Wiener Hofadels im 18. Jahrhundert. Századok 146 (2012) 1004-1007. (In Hungarian.)

9. Genealógia és mikrotörténelem [Genealogy and microhistory] Klió 22 (2013) No. 2, 3-6. (In Hungarian.)

10. Reneszánsz nők, papok, parasztok és a mikrotörténelem mint alvállalkozó. Erdélyi Gabriella: Szökött szerzetesek. Erőszak és fiatalok a késő középkorban [Renaissance women, priests, peasants and microhistory as a junior partner. Review of Gabriella Erdélyi: Erőszak és fiatalok a késő középkorban] Korall 14 (2013) No. 53, 194–202. (In Hungarian.)

11. Review about László Péter: Hungary’s long nineteenth century. Constitutional and democratic traditions in a European perspective: Collected studies. Austrian History Yearbook 45 (2014) 238–239.

12. Review about Anna Patterson Rodda: Trespassers in time. Genealogists and microhistorians. In: Anne Patterson Rodda: Trespassing in time: Family history as microhistory. Navigating the historical records as shown through the narrative of a Danish-American seafarer’s Life. Published by the author. Charleston SC, 2014. 155–161.

13. Review about József Glósz: A rendiség alkonya. Válogatott tanulmányok. Századok 149 (2015) 777–780. (In Hungarian.)