Bevezetés a történetírás elméletébe

Kód: BBN-TÖR-301/1 és BBN-TÖR11-301

Időpont: hétfő 16.00-17.30, helyszín: Múzeum krt. 6-8. 268.

A kurzus tematikája

A kurzus célja a történetfilozófia klasszikus 19-20. századi szövegeinek elolvastatása a historizmustól a posztmodernig, Wilhelm von Humboldttól Marc Blochon és E. H. Carron keresztül Hayden White-ig elsősorban az Osiris Kiadónál megjelent kétkötetes történetelméleti szöveggyűjteményre alapozva. A szemináriumot várhatóan folytatjuk a jelen történetelméletének (jórészt angol nyelvű irodalomra épülő) bemutatásával. Az őszi kurzus részletes programja a következő:

0. 09.10. Bemutatkozás

1. 09.17. A születés

Kant, in: Gyurgyák - Kisantal (szerk.): Történetelmélet I. 276-287.

Hegel, in: Gyurgyák - Kisantal (szerk.): Történetelmélet I. 368-457.

Humboldt, in: Gyurgyák - Kisantal (szerk.): Történetelmélet II. 9-21.

2. 09.24. Historizmus és romantika

Michelet, in: Gyurgyák - Kisantal (szerk.): Történetelmélet II. 1028-143. és A tenger. Café Bábel 33. szám, 1999. õsz. 115-120.

Ranke, in: Gyurgyák - Kisantal (szerk.): Történetelmélet II. 1043-1049.

Droysen , in: Gyurgyák - Kisantal (szerk.): Történetelmélet II. 44-120.

3. 10.01. Pozitivizmus és marxizmus

Taine, in: Gyurgyák - Kisantal (szerk.): Történetelmélet II. 22-43.

Marx-Engels, in: Gyurgyák - Kisantal (szerk.): Történetelmélet I. 506-529.

Weber, in: Gyurgyák - Kisantal (szerk.): Történetelmélet II. 281-323.

4. 10.08. Szellemtörténet 1.

Rickert, in: Gyurgyák - Kisantal (szerk.): Történetelmélet II. 324-381.

Windelband, in: Gyurgyák - Kisantal (szerk.): Történetelmélet II. 121-133.

Dilthey, in: Gyurgyák - Kisantal (szerk.): Történetelmélet II. 134-152.

Jacob Burckhardt: Világtörténelmi elmélkedések. Atlantisz: Budapest, 2001.

5. 10.15. Szellemtörténet 2.

Croce, in: Gyurgyák - Kisantal (szerk.): Történetelmélet II. 408-450.

Collingwood: A történelem eszméje. Gondolat: Budapest, 1987. 49-62., 278-289., 312-346.

Spengler, in: Gyurgyák - Kisantal (szerk.): Történetelmélet I. 612-657.

Toynbee, in: Gyurgyák - Kisantal (szerk.): Történetelmélet I. 686-710.

6. 11.05. Társadalomtörténet

Lamprecht, in: Gyurgyák - Kisantal (szerk.): Történetelmélet II. 269-280.

Pirenne, in: Gyurgyák - Kisantal (szerk.): Történetelmélet II. 1078-1086

Marc Bloch: A történész mestersége. Osiris: Budapest, 1996.11-136., 201-215.

7. 11.12. Relativizmus

Beard, in: Gyurgyák - Kisantal (szerk.): Történetelmélet II. 1087-1099.

Becker, in: Gyurgyák - Kisantal (szerk.): Történetelmélet I. 162-174.

E. H. Carr: Mi a történelem? Századvég: Budapest, 1993.

8. 11.19. Logikai pozitivizmus

Hempel, in: Gyurgyák - Kisantal (szerk.): Történetelmélet II. 451-463.

Popper, in: Gyurgyák - Kisantal (szerk.): Történetelmélet I. 743-760., II. 464-523.

9. 11. 26. Analitikus történfilozófia és narrativizmus

Danto, in: Gyurgyák - Kisantal (szerk.): Történetelmélet II. 812-826.

Mink, in: Gyurgyák - Kisantal (szerk.): Történetelmélet II. 709-730.

Dray, in: Gyurgyák - Kisantal (szerk.): Történetelmélet II. 687-708.

Jerome Bruner: A gondolkodás két formája, in: Narratívák 5. Narratív pszichológia. Szerkesztette László János és Thomka Beáta. Budapest, 2001.

10. 12.03. A posztmodern és ihletői I.

Friedrich Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról. Budapest, 1989. 27-99.

Simmel, in: Gyurgyák - Kisantal (szerk.): Történetelmélet II. 153-190.

Benjamin, in: Gyurgyák - Kisantal (szerk.): Történetelmélet I. 661-671.

Gadamer, in: Gyurgyák - Kisantal (szerk.): Történetelmélet II. 782-811.

11. 12.10. A posztmodern és ihletői II.

Ricoeur, in: Gyurgyák - Kisantal (szerk.): Történetelmélet II. 920-931.

Foucault, in: Gyurgyák - Kisantal (szerk.): Történetelmélet I. 98-105.

Veyne, in: Gyurgyák - Kisantal (szerk.): Történetelmélet I. 217-231.

Habermas, in: Gyurgyák - Kisantal (szerk.): Történetelmélet I. 761-776.

Oakshott, in: Gyurgyák - Kisantal (szerk.): Történetelmélet I. 75-97.

Koselleck, in: Gyurgyák - Kisantal (szerk.): Történetelmélet II. 852-862.

Hayden White: A történelem terhe. Budapest, 1997. 68-102., 251-278.

Hayden White: A történelem poétikája. Aetas 2001:1. szám 134-164.

Követelmények, értékelési szempontok (zh, órai munka, vizsga stb.): Elég nehezen emészthető filozófiai jellegű szövegekből kell nem kis mennyiséget elolvasni hétről hétre. Szemináriumi dolgozatot ezért nem kell írni, de minden óra rövid zárthelyi dolgozattal fog kezdődni. A félév végi értékelés ezek alapján fog történni, de a hallgatók megkapják a lehetőséget a javításra és pótlásra is.