Bevezetés a történetfilozófiába III.

Kód: TÖN-107/5

Idopont: péntek 12.30-14.00, helyszín: Múzeum krt. 6-8. 262.

A kurzus tematikája

A kurzus célja a bevezetés a történetfilozófia jelenlegi vitáiba a kultúrtörténet elozményeinek, elméletének, társadalomtörténeti hátterének és irányzatainak bemutatásán keresztül. A vezérfonal Ute Daniel Kompendium Kulturgeschichte címu kézikönyve, ennek jelenleg készülo magyar fordítása. A kurzus részletes programja a következő:

1. 09.12. Bemutatkozás

2. 09.19. Bevezetés a kultúrtörténetbe. A kultúratudományos tudás 1.a Nietzsche

Kötelezo irodalom: az elküldött könyvfejezet + Friedrich Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról. Budapest, 1989.

3. 09.26. A kultúratudományos tudás 1.b Simmel, Dewey, Weber, Cassirer

Kötelezo irodalom: az elküldött könyvfejezet + Georg Simmel: A történetfilozófia problémái. In: Kisantal Tamás - Gyurgyák János: Történetelmélet. Budapest, 2006. II. 782-811.

4. 10.03. A kultúratudományos tudás 2.a Gadamer, a posztstrukturalizmus

Kötelezo irodalom: az elküldött könyvfejezet + Georg Gadamer: Hermeneutika és historizmus. In: Kisantal Tamás - Gyurgyák János: Történetelmélet. Budapest, 2006. II. 153-190.

5. 10.10. A kultúratudományos tudás 2.b a posztmodern, Foucault, Bourdieu

Kötelezo irodalom: az elküldött könyvfejezet + Michel Foucault: Felügyelet és büntetés. Budapest, 1990.

6. 10.17. A kultúrtörténet története. Gyökerek 1. Annales, mentalitástörténet, etnológia

Kötelezo irodalom: az elküldött könyvfejezet + N. Kovács Tímea: Kultúra - szöveg - reprezetáció; James Clifford: Bevezetés: Részleges igazságok; Vincent Crapanzano: Hermész dilemmája - in: Helikon 1999/4. szám

7. 10.24. dékáni szünet

8. 11.07. Gyökerek 2. Elias, Natalie Zemon Davis, Ginzburg

9. 11.14. Témák 1. a mindennapok története, történeti antropológia, a nok és a társadalmi nemek története, generációtörténet

10. 11.21. Témák 2. fogalomtörténet, diskurzustörténet, tudománytörténet

11. 12.05. Kulcsszavak 1. tény-tárgy-igazság, objektív-szubjektív, magyarázat-megértés, historizmus-relativizmus

12. 12.12. Kulcsszavak 2. esetlegesség-diszkontinuitás, nyelv-narrativitás, kultúra

Követelmények, értékelési szempontok (zh, órai munka, vizsga stb.): Hétrol hétre átlagban mintegy ötven oldalas tankönyvszöveget és ehhez kapcsolódva hasonló mennyiségu (de esetenként jóval több) forrásszöveget kell elolvasni. Az órai munka és a dolgozatok határozzák meg a félév végi érdemegyet, szemináriumi dolgozatot nem kell készíteni.