Források és irodalom (Sources and bibliography)

 

 

Levéltári források (Sources of archives) (.doc; .pdf)

Kiadott források (Published sources) (.doc; .pdf)

Feldolgozások (Secondary literature) (.doc; .pdf)

Módszertani bibliográfia (Bibliography of methodology) (.doc; .pdf)

Paszkvillusok (Pasquillus) (.doc; .pdf)

Annotált bibliográfia (Annotated bibliography) (.doc; .pdf)

 

Vissza a fõoldalra