Bevezetés a történeti antropológiába

Kód: TÖN-107.02 és TÖ-281.05 Idõpont: péntek 12.30-14.00 Helyszín: 262.

valamint kód: TÖN-107.03 és TÖ-281.06 Idõpont: péntek 14.00-15.30 Helyszín: 262.

1. szept. 8. Bemutatkozás

2. szept. 15. Vázlatos áttekintés az antropológiáról (Malinowski, Mauss, Turner, Geertz)

Kötelezõ irodalom: Bronislaw Malinowski: A nyugat-csendes-óceáni térség argonautái. Café Bábel 2000/2. szám (Nyár, "Sziget") 43-57.

Marcel Mauss: Tanulmány az ajándékról. In: uo:Szociológia és antropológia. Budapest, 2000. (Második rész, kb. 197-335.)

Clifford Geertz: Mély játék. In: uo: Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások. Budapest, 2001. 126-169.

Victor Turner: A rituális folyamat. Budapest, 2002. 107-144.

3. szept. 29. Vázlatos áttekintés a történeti antropológiáról (Klaniczay, Scribner, Takáts, Apor)#

Kötelezõ irodalom: Klaniczay Gábor: Történeti antropológia. In: uo: A civilizáció peremén. Kultúrtörténeti tanulmányok. Budapest, 1990. 88-112.

Robert W. Scribner: A kora újkori Európa történeti antropológiája, BUKSZ 7 (1995) 476-477. vagy in: Sebok Marcell (szerk.): Történeti antropológia. Módszertani írások és esettanulmányok. Budapest, 2000.

Takáts József: Antropológia és irodalomtörténet-írás. In: BUKSZ 1999:1 (Tavasz) 38-47.

Apor Péter: Történeti antropológia. In: Bódy Zsombor - Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek. Osiris: Budapest, 2003. 443-466.

4. okt. 13. Elofutárok 1: az os

Kötelezõ irodalom: Marc Bloch: Csodatévo királyok. Osiris: Budapest, 2005. 11-344.*

5. okt. 20. Elofutárok 2: a mentalitástörténet (Aron Gurevics, E. P. Thompson)

Kötelezõ irodalom: E. P. Thompson: Az idõ, a munkafegyelem és az ipari kapitalizmus. In: Gellériné Lázár Márta (válogatta): Idõben élni. Történeti-szociológiai tanulmányok. Akadémiai: Budapest, 1990. 60-116.

Aron J. Gurevics: A középkori ember világképe. Budapest, 1974. 5-133.

6. okt. 27. A közösség 1. (Emmanuel Le Roy Ladurie: Montaillou 1.*)

Kötelezõ irodalom: Emmanuel Le Roy Ladurie: Montaillou. Osiris: Budapest, 1997. 1-288.

7. nov. 10. A közösség 2. (Emmanuel Le Roy Ladurie: Montaillou 2.*)

Kötelezõ irodalom: Emmanuel Le Roy Ladurie: Montaillou. Osiris: Budapest, 1997. 289-végig.

8. nov. 17. VÁLTOZÁS! A közösség 3. (René Weis: The yellow cross)

Kötelezõ irodalom: Két fénymásolt fejezet elolvasása. A november 10-i óráról hiányzók a xeroxot a Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszéken Szijártó István fakkjából vehetik el.

9. nov. 24. Szimbolikus antropológia 1 (Geertz, Medick, Sabean)

Kötelezõ irodalom: Vári András (szerk.): Misszionáriusok a csónakban. Budapest, 1988.

10. dec. 1. Szimbolikus antropológia 2 (Darnton)

Kötelezõ irodalom: Robert Darnton: Lúdanyó meséi. A nagy macskamészárlás. Budapest, 1984.

Roger Chartier: Szöveg, szimbólumok és franciaság. A szimbolikus antropológia használata a történetírásban, in: Sebők Marcell (szerk.): Történeti antropológia. Módszertani írások és esettanulmányok. Budapest, 2000.

Robert Darnton: Történelem és antropológia, uott.

11. dec. 8. Történeti antropológia és mikrotörténelem (Ginzburg)

Kötelezõ irodalom: Carlo Ginzburg: Az inkvizítor mint antropológus, uott.

Carlo Ginzburg: Rituális fosztogatások. Előszó egy folyamatban lévő kutatáshoz, uott.

Carlo Ginzburg: Fülcimpák és körmök. Café Bábel 1998 4. szám 49-67.

12. dec. 15. Összegzés, értékelés

Minden óra elején leadandó egy írásbeli feladat.

(I.) Ez a csillaggal jelölt könyvek esetében kétszer egy oldal. Az elso oldalon a könyv kivonatát (I.1) kell adni, azaz összegezni a szerzo szándékait követve a könyv legfontosabb állításait. (Tipikus hiba tartalomjegyzéket adni. Kérem, ne azt írják le, hogy mi mindenrol ír a szerzo, hanem azt, hogy minderrol mit állít.) A másik oldalon (I.2) saját szempontjaik szerint ismertessék, elemezzék, bírálják a munkát, hasonlítsák össze mással, helyezzék be egy kontextusba stb. (Ez teljesen szabad feladat, de azt leírni, hogy tetszik-e vagy nem a könyv, nem elegendo. Azt kell érvelve kifejteni, hogy miért.)

(II.) A második típus a kettos kereszttel jelölt áttekinto irodalom. Ha ilyen van feladva, az óra elején egy nagyjából két oldal terjedelmá összegzo ismertetést kell leadni (lásd az I.2 jelá feladatot). (Kérem, ne csak egymás után írjanak a tanulmányokról, hanem saját szempontjaik szerint gyúrják össze az anyagot, alkossanak egységes véleményt.)

(III.) A harmadik típusú feldolgozandó anyagban esettanulmányokat, esetleg fejezeteket találnak. (A listán külön jelzés nélkül szerepelnek.) Ebben az esetben választhatnak, hogy külön-külön összegzik-e ezeket fél-fél oldal terjedelemben (lásd az I.1 pontot), vagy inkább összehasonlító ismertetést írnak mintegy két oldal terjedelemben (lásd a II. feladatot).

Az értékelés a félév végén az írásbeli munkák és az órai szereplés alapján történik. A félév során a megadott tizenkét írásbeli feladatból legalább kilencet idoben el kell készíteni, és az illeto szeminárium kezdetekor le kell adni. Az esetleges elmaradásokat december 8-ig pótolni kell.

A 12.30-kor kezdodo kurzus hallgatóinak névsora:

Horváth Nelly Katalin, Kiss József Géza, Ládonyi Emese, Ligeti Dávid, Magony Ágnes, Mohay Mónika, Szpisják Blanka, Tolmár Bálint, Vaspál Veronika

A 14.00-kor kezdodo kurzus hallgatói közt szívesen látom az alábbiakat, amennyiben megfel az idopont:

Benedek Balázs, Gabay Balázs, Gazdóf Erika, Harasztos Ágnes, Hídvégi Zoltán, Józan Veronika, Kiss András János, Pápai Tamás László, Venczel Anna