Bevezetés a kora újkori magyar rendiség társadalom- és politikatörténetébe

Kód: TÖN-107#1/1 Idõpont: péntek 14.00-15.30 Helyszín: 262.

1. febr. 16. Bemutatkozás

2. febr. 23. A régebbi magyar történeti irodalom áttekintése. Kötelezõ irodalom: Wellmann Imre: Barokk és felvilágosodás. In: uő. (szerk.): Barokk és felvilágosodás. Budapest, 1941. [= Domanovszky Sándor (szerk.) Magyar művelődéstörténet IV. kötet] Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Magyar történet VI. kötet: A tizennyolcadik század. Budapest, é. n. (A kötet szerzője Szekfű Gyula.) Ember Győző: Magyarország a Habsburg-birodalomban. In: Ember – Heckenast (szerk.): Magyarország története 1686–1790. Budapest, 1989. [= Pach Zsigmond Pál (szerk.): Magyarország története IV. kötet] Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Budapest, 1983. (második kiadás) 301-355. (II/1. fejezet a "Felvilágosult rendiség"-től a "Magyar jozefinisták"-ig.)

3. márc. 2. Kötelezõ irodalom: Joachim Bahlcke: Ungarischer Episkopat und österreichische Monarchie. Von einer Partnerschaft zur Konfrontation (1686-1790). Stuttgart, 2005. 13-224.

4. márc. 9. Kötelezõ irodalom: Joachim Bahlcke: Ungarischer Episkopat und österreichische Monarchie. Von einer Partnerschaft zur Konfrontation (1686-1790). Stuttgart, 2005.225-356.

5. márc. 23. Kötelezõ irodalom: Ákos Barcsay: Herrschaftsantritt im Ungarn des 18. Jahrhunderts. St. Katharinen, 2002. 1-175.

6. márc. 30. Kötelezõ irodalom: Ákos Barcsay: Herrschaftsantritt im Ungarn des 18. Jahrhunderts. St. Katharinen, 2002. 176-275.

7. ápr. 13. Kötelezõ irodalom: R. J. W. Evans: Austria, Hungary and the Habsburgs. Oxford, 2006. 3-146.

9. ápr. 20. Kötelezõ irodalom: R. J. W. Evans: Austria, Hungary and the Habsburgs. Oxford, 2006. 147-304.

10. ápr. 27. Kötelezõ irodalom: Poór János: Adók, katonák, országgyűlések, 1796-1811/12.Budapest, 2003.

11. máj. 4. Kötelezõ irodalom: Jean Bérenger - Charles Kecskeméti: Parlement et vie parlementaire en Hongrie, 1608-1918. Paris, 2005. 8-226.

12. máj. 18. Kötelezõ irodalom: Jean Bérenger - Charles Kecskeméti: Parlement et vie parlementaire en Hongrie, 1608-1918. Paris, 2005. 227-510.