Kód: TÖN-107.01 és TÖ-281.19

Cím: Bevezetés a mikrotörténelembe

Időpont: péntek 12.30-14.00 és péntek 14.00-15.30

Helyszín: Múzeum körút 6-8. II. 262.

Kurzusismertető: A szeminárium célja a bevezetés a mikrotörténelem magyar nyelven elérhető irodalmába. A klasszikusok tárgyalása után két magyar munkával is megismerkedhetnek a résztvevők.

1. február 10. Regisztrációs hét, a kurzus bemutatása

2. február 17. Natalie Zemon Davis: Martin Guerre visszatérése. Osiris: Budapest, 1999.

3. március 3. Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok. Egy 16. századi molnár világképe. Európa: Budapest, 1991.

4. március 10. Carlo Ginzburg: “Fülcimpák és körmök”: a következtetésen alapuló paradigma gyökerei. Café Bábel 1998/4. szám; uő: Az antropológus mint inkvizitor, in: Sebők Marcell (szerk.): Történeti antropológia. Módszertani írások és esettanulmányok. Budapest, 2000.; uő: Rituális fosztogatások. Előszó egy folyamatban lévő kutatáshoz, uott.

5. március 17. Erik H. Erikson: A fiatal Luther. Tanulmány a pszichoanalízisről és a történelemről. In: uő: A fiatal Luther és más írások. Budapest, 1991.

6. március 24. Giovanni Levi: Egy falusi ördögűző és a hatalom. Osiris: Budapest, 2001.

7. március 31. Judith M. Brown: Szemérmetlen cselekedetek. Egy leszbikus apáca élete a reneszánsz Itáliában. Budapest, 2001.

8. április 7. Arthur E. Imhof: Elveszített világok. Hogyan gyűrték le eleink a mindennapokat - és miért boldogulunk ezzel mi oly nehezen... Akadémiai: Budapest, 1992.

9. április 21. Paul Boyer – Stephen Nissenbaum: Boszorkányok Salemben. A boszorkányság társadalmi gyökerei. Osiris: Budapest, 2002.

10. április 28. Für Lajos: A berceli zenebona, 1784. Kísérlet a történelmi pillanat megragadására. Osiris: Budapest, 2000.

11. május 5. Erdélyi Gabriella: Egy kolostorper története. Hatalom, vallás és mindennapok a középkor és az újkor határán. MTA TTI: Budapest, 2005.

12. május 19. Zárás, összegzés, értékelés

Követelmények, értékelési szempontok: A szemináriumra többnyire teljes könyveket kell hétről hétre elolvasni. Minden órára könyvismertetést kell hozni az elolvasott könyvről, mely két, minimum 1-1 oldalas részből áll. Az első egy erősen kötött műfajú írás, egy kivonat (figyelem, nem tartalomjegyzék, nem az a kérdés, hogy miről beszél a szerző, hanem hogy mit mond), a második pedig egy könyvismertetés (értékelés, bírálat, összehasonlítás, reflexió). A félévvégi értékelés alapjául az órai munka és a beadott könyvismertetések szolgálnak.