A Történeti Antropológia Program keretében 2002 tavaszán alakult meg a Történeti Kollégium, mint tanárok és hallgatók önkéntes társulása. Célja a egy olyan képzés létrehozása és folytatása, mely egyrészt rendszerezett formában korszerű és elmélyült történeti ismereteket nyújt (különös tekintettel a történeti diszciplína történetére, elméletére, modern ágaira és a társadalomtudományokkal való kapcsolódásaira), másrészt tutoriális formában állandó segítséget ad a többletmunkát vállaló hallgatónak önállóan választott céljainak elérésében (mind az egyetemi képzéssel összefüggő, mind az attól független kutatómunkájában). A Történeti Kollégium által adott képzés nem akarja helyettesíteni a Karon folyó történészképzést, hanem azt kiegészíteni és elmélyíteni szeretné, ugyanakkor nyitva áll minden érdeklődő számára.

A képzés részei:

1. rendszeres tutoriális foglalkozások (3-4 hetente, de legalább 5 alkalommal egy szemeszterben) a kiválasztott tutorral:

- tanácsok az egyetemi tanulmányokat illetően (kurzusválasztás, dolgozatok, vizsgákra való felkészülés)

- az egyéni kutatómunka figyelemmel kísérése és kezdetben irányítása

- majd a választott szűkebb kutatási terület szakértőivel kapcsolatok létesítése

2. tanévenként két szeminárium, amelyeket a tutorral való megegyezés szerint kell felvenni.

Az érdeklődőknek javasoljuk felkészülésként, tájékozódásként a Történeti Antropológia Program bevezető kurzusait: ZAN-TA01, ZAN-TA02, ZAN-TA03.

A Történeti Kollégium hallgatói 2002 őszétől végzik munkájukat a tutorok irányításával. A hallgató félévente köteles beszámolni munkájáról a Kollégium előtt, a Kollégium évente szavaz ennek elfogadásáról vagy elutasításáról. A hallgatók megerősítésüket követően - általában a felvételüket követő félév végétől - teljes joggal részt vesznek a Kollégium döntéseiben. A Kollégium minden májusban és decemberben közgyűlést tart, és minden szemeszterben felvételit hirdet. Tutorként a velük való megegyezés alapján választhatóak a Történeti Kollégium tanár, illetve végzett senior tagjai. Bovebb felvilágosításért a Történeti Kollégiumban folyó munkáról Bolgár Dániel titkárhoz lehet fordulni: bolgardaniel@gmail.com.