A kurzus kódja: BBN-TÖR-161/5

A kurzus címe Bevezetés a gazdaság- és társadalomtörténetbe

Az oktató neve: Estók János doc. – Gerő András prof. – Mátay Mónika adj. – Szijártó István doc.

A kurzus időpontja, helyszíne: kedd 12.00-13.30., Múzeum krt. 6-8. 252.

A kurzus leírása (rövid esszé vagy tematika):

1. február 9. A boszorkányság társadalomtörténete (Szijártó István)
2. február 16. A kora újkori Dél-Amerika és Óceánia történeti antropológiája (Szijártó István)
3. február 23. A reneszánsz és barokk Itália mikrotörténelme (Szijártó István)
4. március 2. A magyar polgárosodás eszmei-politikai keretei (Gerő András)

5. március 9. A magyar polgárosodás társadalmi rendszere (Gerő András)

6. március 16. A magyar polgárosodás civilizációs vetülete (Gerő András)
7. március 23. Pletyka és skandalum: a második nyilvánosság (Mátay Mónika)
8. március 30. A bűn mítosza a modern világban (Mátay Mónika)

9. április 13. Nők a porondon (Mátay Mónika)

10. április 20. Abszolutizmus és reform (Estók János)
11. április 27. Politikai kiegyezés – gazdasági kompromisszum (Estók János)
12. május 4. Modernizáció birodalmi keretben (Estók János)
13. május 11. Írásbeli vizsga
Követelmények, értékelési szempontok: Az előadások anyaga és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszakban írásos számonkérésre kerül sor. A vizsgázók két esszékérdésre és hat tesztkérdésre adnak feleletet 60 perc alatt. A vizsga teljesítéséhez a tesztkérdések legalább felére helyes választ kell adni, illetve egyik esszékérdés részjegye sem lehet elégtelen.

Kötelező irodalom:

- Gerő András: Dualizmusok. A Monarchia Magyarországa. Új Mandátum Kiadó: Budapest 2010. pp. 237

- Szerb Antal: A királyné nyaklánca. Magvető: Budapest, 2008.

- Mátay Mónika: Agycentizők a századfordulón. Budapesti Negyed 2005/ 1-2. 199-236. http://epa.oszk.hu/00000/00003/00034/matay.html

- Mátay Mónika: Egy nődandy karrierje – Képek Batthyány Apraxin Júlia életéből. Médiakutató 2009. tél. http://www.mediakutato.hu/cikk/2009_04_tel/06_dandy_batthyany_apraxin_julia  

- Estók János: Magyarország története 1849–1914. Második, bővített kiadás. Nemzeti Tankönyvkiadó: Budapest, 2004. 44–63., 178–263., 304–311. pp.

- Apor Péter: Történeti antropológia és Szijártó M. István: Mikrotörténelem. In: Bódy Zsombor – Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek. Javított kiadás. Budapest, 2006. 449–472., 500-520.

- Robert W. Scribner: A kora újkori Európa történeti antropológiája, BUKSZ 7 (1995) 476-477. vagy in: Sebők Marcell (szerk.): Történeti antropológia. Módszertani írások és esettanulmányok. Budapest, 2000. 157-179.

- Emmanuel Le Roy Ladurie: 1580: a romans-i Antoine Guérin ceremóniamester és Carlo Ginzburg: Rituális fosztogatások. Előszó egy folyamatban lévő kutatáshoz.  In: Sebők Marcell (szerk.): Történeti antropológia. Módszertani írások és esettanulmányok. Budapest, 2000. 217-247., 279-298.