A kurzus kódja: TANM-TÖR-109/1 és TANM-TÖR-109/2

A kurzus címe: Mikrotörténelem, családtörténet, genealógia, heraldika

Az oktató neve: Vér Eszter Virág és Szijártó István

A kurzus időpontja és helyszíne: hétfő 14.00-15.30; Múzeum krt. 4. A épület 501. (Vér tanárnővel kezdő 1. csoport), illetve B épület 217 (2. csoport). A két csoport november 9-vel helyet cserél.

A kurzus leírása (rövid esszé vagy tematika): A kurzus egyik felén a mikrotörténelemmel ismerkedhetnek meg a tanári MA-képzés Történelem szakos hallgatói. Az egyik szemináriumi csoport ezzel kezd, és november elején folytatja a többi témával, a másik csoport pedig először a családtörténettel, genealógiával és heraldikával ismerkedik meg Vér tanárnővel, majd november elejétől kerül sor náluk a mikrotörténelmi órákra.

1. szeptember 7. Bemutatkozás. Historiográfiai bevezetés

2. szeptember 14. Mi a történelem? Kötelező irodalom: John H. Arnold: Történelem. Nagyon rövid bevezetés. Corvina: Budapest, 2005. (Ajánlott irodalom: Knausz Imre: A múlt kútjának tükre. A történelemtanítás céljairól. Kézirat, 2015. Letölthető a Neptun Meet Streetről.)

3. szeptember 21. Mi a mikrotörténelem? Szijártó M. István: A történész mikroszkópja. A mikrotörténelem elmélete és gyakorlata. L’Harmattan: Budapest, 2014. (Ajánlott irodalom: Gyáni Gábor recenziója erről a könyvről: Korall 16 (2015) 60. szám: 151–162.)

4. szeptember 28. A microstoria. Kötelező irodalom: Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok. Egy XVI. századi molnár világképe. Európa: Budapest, 1991. vagy 2011. és Giovanni Levi: A falusi ördögűző és a hatalom. L’Harmattan: Budapest, 2001. (Ajánlott irodalom: Ciamitti, Luisa: One Saint Less: The Story of Angela Mellini, a Bolognese Seamstress. In: Edward Muir – Guido Ruggiero (szerk.): Sex and Gender in Historical Perspective. Johns Hopkins University Press: Baltimore–London, 1990. 141–176. Letölthető a Neptun Meet Streetről.)

5. október 5. A széles értelemben vett mikrotörténelem. Kötelező irodalom: Natalie Zemon Davis: Martin Guerre visszatérése. Osiris: Budapest, 1999. és Robert Darnton: A nagy macskamészárlás. In: uő: Lúdanyó meséi. A nagy macskamészárlás. Két epizód a francia kultúrhistória köréből. Akadémiai: Budapest, 1987. 125–168. Újabb kiadása is használható: Lúdanyó meséi és más tanulmányok. General Press: Budapest, év nélkül: 88–114. (Ajánlott irodalom: Thomas V. Cohen – Elizabeth S. Cohen: Words and Deeds in Renaissance Rome. Trials before the Papal Magistrates.  University of Toronto Press: Toronto – Buffalo – London, 1993. 103–133. Letölthető a Neptun Meet Streetről.)

6. október 12. A mikrotörténelem Magyarországon. Kötelező irodalom: egy közösen kiválasztott könyv. (Ajánlott irodalom: Szőcs Gábor: Petőfi halála. Fehéregyháza, 1849. július 31. Budapest, 2011.)

7. október 19. Bemutatkozás. Historiográfiai bevezetés (Ez a második csoport első órája.)

8. november 2. Mi a történelem? Kötelező irodalom: John H. Arnold: Történelem. Nagyon rövid bevezetés. Corvina: Budapest, 2005. (Ajánlott irodalom: Knausz Imre: A múlt kútjának tükre. A történelemtanítás céljairól. Kézirat, 2015. Letölthető a Neptun Meet Streetről.)

9. november 9. Mi a mikrotörténelem? Szijártó M. István: A történész mikroszkópja. A mikrotörténelem elmélete és gyakorlata. L’Harmattan: Budapest, 2014. (Ajánlott irodalom: Gyáni Gábor recenziója erről a könyvről: Korall 16 (2015) 60. szám: 151–162.)

10. november 23. A microstoria. Kötelező irodalom: Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok. Egy XVI. századi molnár világképe. Európa: Budapest, 1991. vagy 2011. és Giovanni Levi: A falusi ördögűző és a hatalom. L’Harmattan: Budapest, 2001. (Ajánlott irodalom: Ciamitti, Luisa: One Saint Less: The Story of Angela Mellini, a Bolognese Seamstress. In: Edward Muir – Guido Ruggiero (szerk.): Sex and Gender in Historical Perspective. Johns Hopkins University Press: Baltimore–London, 1990. 141–176. Letölthető a Neptun Meet Streetről.)

11. november 30. A széles értelemben vett mikrotörténelem. Kötelező irodalom: Natalie Zemon Davis: Martin Guerre visszatérése. Osiris: Budapest, 1999. és Robert Darnton: A nagy macskamészárlás. In: uő: Lúdanyó meséi. A nagy macskamészárlás. Két epizód a francia kultúrhistória köréből. Akadémiai: Budapest, 1987. 125–168. Újabb kiadása is használható: Lúdanyó meséi és más tanulmányok. General Press: Budapest, év nélkül: 88–114. (Ajánlott irodalom: Thomas V. Cohen – Elizabeth S. Cohen: Words and Deeds in Renaissance Rome. Trials before the Papal Magistrates.  University of Toronto Press: Toronto – Buffalo – London, 1993. 103–133. Letölthető a Neptun Meet Streetről.)

12. december 7. A mikrotörténelem Magyarországon. Kötelező irodalom: egy közösen kiválasztott könyv. (Ajánlott irodalom: Szőcs Gabor: Petőfi halála. Fehéregyháza, 1849. július 31. Budapest, 2011.) Az első csoport dolgozatleadási határideje: 14.00, helyszín a szemináriumi terem.

December 11. 12.00 A második csoport dolgozatleadási határideje, helyszín: Múzeum krt. 6-8. 268.

December 14. 9.00 Az első csoport dolgozatainak visszaadása, megbeszélése, az esetleges beszámolók

December 14. 14.00 A második csoport dolgozatainak visszaadása, megbeszélése, az esetleges beszámolók.

Követelmények, értékelési szempontok: A szeminárium mikrotörténelmi részére a feladott irodalom elolvasásán kívül egy írásbeli munkát is el kell készíteni. Ez egy összehasonlító könyvismertetés 3–5 oldal (egyenként 1800 leütés) terjedelemben. Az egyik összehasonlítandó munka a 4-5-6. (10-11-12.) szemináriumon tárgyalt egyik mű legyen, a másik pedig egy olyan könyv, olyan mikrotörténelmi munka, amely nem szerepel a szeminárium programjában. A könyvismertetés tartalmazza mindkét munka rövid kivonatát és a két mű érdemi összehasonlítását. A dolgozatokat mindenki személyesen kapja vissza, és ekkor mód van a dolgozat értékelésének megbeszélésére. Az érdemjegy a dolgozat értékelésének, a feladott irodalom elolvasásának és az órai munkának a függvényében alakul ki. A mulasztások és hiányzások pótlása a fent megadott időpontban történhet. A végső szemináriumi jegy felerészben a mikrotörténelmi részjegyből, felerészben pedig a családtörténeti, genealógiai és heraldikai részjegyből tevődik össze.

 

MEGJEGYZÉS: Azok számára, akik nem fértek be egyik kurzusra sem, az oktatók 2016 tavaszán ugyanebben az időben pótórát hirdetnek.