A kurzus kódja: TANM-TÖR-109

A kurzus címe: Mikrotörténelem, családtörténet, genealógia, heraldika

Az oktató neve: Tóth Krisztina és Szijártó István

A kurzus időpontja és helyszíne: hétfő 14.00-15.30; Múzeum krt. 6-8. később pontosítandó teremben, első találkozás a 268. előtt

A kurzus leírása (rövid esszé vagy tematika): A kurzus egyik felén a mikrotörténelemmel ismerkedhetnek meg a tanári MA-képzés Történelem szakos hallgatói. Az egyik szemináriumi csoport ezzel kezd, és október végén folytatja a többi témával, a másik csoport pedig először a családtörténettel, genealógiával és heraldikával ismerkedik meg Tóth tanárnővel, majd október végétől kerül sor náluk a mikrotörténelmi órákra.

1. szeptember 8. Bemutatkozás. Historiográfiai bevezetés

2. szeptember 15. Mi a történelem? Kötelező irodalom: John H. Arnold: Történelem. Nagyon rövid bevezetés. Corvina: Budapest, 2005.

3. szeptember 22. Mi a mikrotörténelem? Szijártó M. István: A történész mikroszkópja. A mikrotörténelem elmélete és gyakorlata. L’Harmattan: Budapest, 2014.

4. szeptember 29. A microstoria. Kötelező irodalom: Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok. Egy XVI. századi molnár világképe. Európa: Budapest, 1991. vagy 2011. és Giovanni Levi: A falusi ördögűző és a hatalom. L’Harmattan: Budapest, 2001.

5. október 6. A széles értelemben vett mikrotörténelem. Kötelező irodalom: Natalie Zemon Davis: Martin Guerre visszatérése. Osiris: Budapest, 1999. és Robert Darnton: A nagy macskamészárlás. In: uő: Lúdanyó meséi. A nagy macskamészárlás. Két epizód a francia kultúrhistória köréből. Akadémiai: Budapest, 1987. 125–168. (Újabb kiadása is használható: Generál Pressz.)

6. október 13. A mikrotörténelem Magyarországon. Kötelező irodalom: egy közösen kiválasztott könyv.

7. október 20. Bemutatkozás. Historiográfiai bevezetés (Ez a második csoport első órája. Ugyanezen nap 14 óra az első csoport dolgozatai leadásának határideje is.)

8. november 3. Mi a történelem? Kötelező irodalom: John H. Arnold: Történelem. Nagyon rövid bevezetés. Corvina: Budapest, 2005.

9. november 10. Mi a mikrotörténelem? Szijártó M. István: A történész mikroszkópja. A mikrotörténelem elmélete és gyakorlata. L’Harmattan: Budapest, 2014.

10. november 17. A microstoria. Kötelező irodalom: Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok. Egy XVI. századi molnár világképe. Európa: Budapest, 1991. vagy 2011. és Giovanni Levi: A falusi ördögűző és a hatalom. L’Harmattan: Budapest, 2001.

11. november 24. A széles értelemben vett mikrotörténelem. Kötelező irodalom: Natalie Zemon Davis: Martin Guerre visszatérése. Osiris: Budapest, 1999. és Robert Darnton: A nagy macskamészárlás. In: uő: Lúdanyó meséi. A nagy macskamészárlás. Két epizód a francia kultúrhistória köréből. Akadémiai: Budapest, 1987. 125–168. (Újabb kiadása is használható: Generál Pressz.)

12. december 1. A mikrotörténelem Magyarországon. Kötelező irodalom: egy közösen kiválasztott könyv.

13. december 8. 14.00: az első csoport hallgatói dolgozatainak visszadása, a hibák megbeszélése. Ugyanekkor van lehetőség az elmaradások pótlására, beszámolásra az első csoport hallgatói számára. Ugyanez a második csoport dolgozatai leadásának határideje.

December 15. 14.00: a második csoport hallgatói dolgozatainak visszadása, a hibák megbeszélése. Ugyanekkor van lehetőség az elmaradások pótlására, beszámolásra a második csoport hallgatói számára.

Követelmények, értékelési szempontok: A szeminárium mikrotörténelmi részére a feladott irodalom elolvasásán kívül egy írásbeli munkát is el kell készíteni. Ez egy összehasonlító könyvismertetés 3–5 oldal (egyenként 1800 leütés) terjedelemben. Az egyik összehasonlítandó munka a 4-5-6. (10-11-12.) szemináriumon tárgyalt egyik mű legyen, a másik pedig egy olyan könyv, olyan mikrotörténelmi munka, amely nem szerepel a szeminárium programjában. A könyvismertetés tartalmazza mindkét munka rövid kivonatát és a két mű érdemi összehasonlítását. A dolgozatokat mindenki személyesen kapja vissza, és ekkor mód van a dolgozat értékelésének megbeszélésére. Az érdemjegy a dolgozat értékelésének, a feladott irodalom elolvasásának és az órai munkának a függvényében alakul ki. A mulasztások és hiányzások pótlása a fent megadott időpontban történhet. A végső szemináriumi jegy felerészben a mikrotörténelmi részjegyből, felerészben pedig a családtörténeti, genealógiai és heraldikai részjegyből tevődik össze.