A kurzus kódja: TANM-TÖR-109

A kurzus címe: Mikrotörténelem, családtörténet, genealógia, heraldika

RENDKÍVÜLI TAVASZI MEGHIRDETÉS AZ ŐSSZEL JELENTKEZŐK NAGY SZÁMA MIATT

Az oktató neve: Tóth Krisztina és Szijártó István

A kurzus időpontja és helyszíne: hétfő 14.00-15.30 (Múzeum krt. 6-8. 268.)

A kurzus leírása (rövid esszé vagy tematika): A kurzus első felén a tanári MA-képzés Történelem szakos hallgatói a családtörténettel, genealógiával és heraldikával ismerkedik meg Tóth tanárnő iránymutatásával. Ezután következnek a mikrotörténelmi kurzusok:

1. március 25. Bemutatkozás. Bevezetés: Mi a mikrotörténelem?

2. április 8. Mi a történelem? Kötelező irodalom: John H. Arnold: Történelem. Nagyon rövid bevezetés. Corvina: Budapest, 2005.

3. április 15. A microstoria. Kötelező irodalom: Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok. Egy XVI. századi molnár világképe. Európa: Budapest, 1991. vagy 2011.

4. április 22. A széles értelemben vett mikrotörténelem. Kötelező irodalom: Natalie Zemon Davis: Martin Guerre visszatérése. Osiris: Budapest, 1999.

5. április 29. Mikrotörténelem Magyarországon. Kötelező irodalom: Für Lajos: A berceli zenebona, 1784. Kísérlet a történelmi pillanat megragadására. Osiris: Budapest, 2000.

6. május 6. A mikrotörténelem a gyakorlatban (egy levéltári forrás elemzése)

Követelmények, értékelési szempontok: A szeminárium mikrotörténelmi részére a feladott irodalom elolvasásán kívül egy írásbeli munkát is el kell készíteni az utolsó mikrotörténelmi szemináriumra elolvasott források alapján. A dolgozat 2-3 oldal (egyenként 1800 leütés) terjedelmű legyen. Leadásának határideje május 13-a 9.00. A jegyeket Tóth tanárnővel 14.00-kor egyeztetjük, majd ezt követően kerül sor a jegybeírásra. A végső szemináriumi jegy felerészben a mikrotörténelmi részjegyből, felerészben pedig a családtörténeti, genealógiai és heraldikai részjegyből tevődik össze.