A kurzus kódja: TANM-TÖR-109 és 109/1

A kurzus címe: Mikrotörténelem, családtörténet, genealógia, heraldika

Az oktató neve: Tóth Krisztina és Szijártó István

A kurzus időpontja és helyszíne: hétfő 14.00-15.30 (Múzeum krt. 6-8. xxxx és xxxx)

A kurzus leírása (rövid esszé vagy tematika): A kurzus egyik felén a mikrotörténelemmel ismerkedhetnek meg a tanári MA-képzés Történelem szakos hallgatói. Az egyik szemináriumi csoport ezzel kezd, és nagyjából az őszi szünet után folytatja a többi témával, a másik csoport pedig először a családtörténettel, genealógiával és heraldikával ismerkedik meg Tóth tanárnővel, majd az őszi szünet után kerül sor náluk a mikrotörténelmi órákra.

1. szeptember 10. Bemutatkozás. Bevezetés: Mi a mikrotörténelem?

2. szeptember 17. Mi a történelem? Kötelező irodalom: John H. Arnold: Történelem. Nagyon rövid bevezetés. Corvina: Budapest, 2005.

3. szeptember 24. A microstoria. Kötelező irodalom: Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok. Egy XVI. századi molnár világképe. Európa: Budapest, 1991. vagy 2011.

4. október 1. A széles értelemben vett mikrotörténelem. Kötelező irodalom: Natalie Zemon Davis: Martin Guerre visszatérése. Osiris: Budapest, 1999.

5. október 8. Mikrotörténelem Magyarországon. Kötelező irodalom: Für Lajos: A berceli zenebona, 1784. Kísérlet a történelmi pillanat megragadására. Osiris: Budapest, 2000.

6. október 15. A mikrotörténelem a gyakorlatban (egy levéltári forrás elemzése)

7. november 5. Bemutatkozás. Bevezetés: Mi a mikrotörténelem? (Ez a második csoport első órája.)

8. november 12. Mi a történelem? Kötelező irodalom: John H. Arnold: Történelem. Nagyon rövid bevezetés. Corvina: Budapest, 2005.

9. november 19. A microstoria. Kötelező irodalom: Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok. Egy XVI. századi molnár világképe. Európa: Budapest, 1991. vagy 2011.

10. november 26. A széles értelemben vett mikrotörténelem. Kötelező irodalom: Natalie Zemon Davis: Martin Guerre visszatérése. Osiris: Budapest, 1999.

11. december 3. Mikrotörténelem Magyarországon. Kötelező irodalom: Für Lajos: A berceli zenebona, 1784. Kísérlet a történelmi pillanat megragadására. Osiris: Budapest, 2000.

12. december 10. A mikrotörténelem a gyakorlatban (egy levéltári forrás elemzése)

Követelmények, értékelési szempontok: A szeminárium mikrotörténelmi részére a feladott irodalom elolvasásán kívül egy írásbeli munkát is el kell készíteni az utolsó mikrotörténelmi szemináriumra elolvasott források alapján. A dolgozat 2-3 oldal (egyenként 1800 leütés) terjedelmű legyen. Leadásának határideje a két szemináriumi csoport esetében november 5-e, illetve december 17-e 9 óra. (Ez utóbbi reggelen a 268-as szobában vagy korábban Sallai Gabriellánál.) A végső szemináriumi jegy felerészben a mikrotörténelmi részjegyből, felerészben pedig a családtörténeti, genealógiai és heraldikai részjegyből tevődik össze. A kijavított dolgozatokért az első csoport tagjai december 3-án 13-14 óra között vagy 10-én 13-14 óra között, esetleg 11-én 15.30-tól jöhetnek egyenként, a második csoport tagjai pedig december 17-én 14 órától. Ezen alkalommal van mód arra, hogy az esetleges elmaradásokat beszámolóval pótolják. Mindkét csoport jegyeinek egyeztetésére Tóth tanárnővel 16 órától kerül majd sor, és ezt követően lehet beíratni a jegyeket.