A kurzus kódja: TANM-TÖR-109/1, 2 és 3

A kurzus címe: Mikrotörténelem, családtörténet, genealógia, heraldika

Az oktató neve: Pandula Attila és Szijártó István

A kurzus időpontja és helyszíne: hétfő 14.00-15.30 (TANM-TÖR-109/1, Múzeum krt. 6-8. 156. és TANM-TÖR-109/2, Múzeum krt. 6-8. 304.), hétfő 12.00-13.30 (TANM-TÖR-109/3, Múzeum krt. 6-8. 156.)

A kurzus leírása (rövid esszé vagy tematika): A kurzus egyik felén a mikrotörténelemmel ismerkedhetnek meg a tanári MA-képzés Történelem szakos hallgatói. Az egyik szemináriumi csoport ezzel kezd (TANM-TÖR-109/2), és az őszi szünet után folytatja a többi témával, a másik két csoport pedig először a családtörténettel, genealógiával és heraldikával ismerkedik meg Pandula tanár úrral, majd az őszi szünet után kerül sor náluk a mikrotörténelmi órákra.

1. szeptember 19. Bemutatkozás, az program ismertetése. Bevezetés a mikrotörténelembe

2. szeptember 26. Mi a történelem? Kötelező irodalom: John H. Arnold: Történelem. Nagyon rövid bevezetés. Corvina: Budapest, 2005.

3. október 3. A microstoria. Kötelező irodalom: Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok. Egy XVI. századi molnár világképe. Európa: Budapest, 1991.

4. október 10. A széles értelemben vett mikrotörténelem. Kötelező irodalom: Natalie Zemon Davis: Martin Guerre visszatérése. Osiris: Budapest, 1999.

5. október 17. Mikrotörténelem Magyarországon. Kötelező irodalom: Für Lajos: A berceli zenebona, 1784. Kísérlet a történelmi pillanat megragadására. Osiris: Budapest, 2000.

6. október 24. A mikrotörténelem a gyakorlatban (levéltári források elemzése)

7. november 7. Bemutatkozás, az program ismertetése. Bevezetés a mikrotörténelembe (Ez a második csoport első órája.)

8. november 14. Mi a történelem? Kötelező irodalom: John H. Arnold: Történelem. Nagyon rövid bevezetés. Corvina: Budapest, 2005.

9. november 21. A microstoria. Kötelező irodalom: Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok. Egy XVI. századi molnár világképe. Európa: Budapest, 1991.

10. november 28. A széles értelemben vett mikrotörténelem. Kötelező irodalom: Natalie Zemon Davis: Martin Guerre visszatérése. Osiris: Budapest, 1999.

11. december 5. Mikrotörténelem Magyarországon. Kötelező irodalom: Für Lajos: A berceli zenebona, 1784. Kísérlet a történelmi pillanat megragadására. Osiris: Budapest, 2000.

12. december 12. A mikrotörténelem a gyakorlatban (levéltári források elemzése)

Követelmények, értékelési szempontok: A szeminárium mikrotörténelmi részére a feladott irodalom elolvasásán kívül egy írásbeli munkát is el kell készíteni az utolsó mikrotörténelmi szemináriumra elolvasott források alapján. A dolgozat 2-3 oldal (egyenként 1800 leütés) terjedelmű legyen. Leadásának határideje a két szemináriumi csoport esetében november 7-e, illetve december 12-e. A végső szemináriumi jegy felerészben a mikrotörténelmi részjegyből, felerészben pedig a családtörténeti, genealógiai és heraldikai részjegyből tevődik össze.