A kurzus kódja: TANM-TÖR-109/1
A kurzus címe: Mikrotörténelem, családtörténet, genealógia, heraldika
Az oktató neve: Tóth Krisztina adj. és Szijártó István doc.
A kurzus időpontja: hétfő 14.00-15.30
A kurzus leírása (rövid esszé vagy tematika): A kurzus egyik felén a mikrotörténelemmel ismerkedhetnek meg a tanári MA-képzés Történelem szakos hallgatói. Az egyik szemináriumi csoport ezzel kezd, és az őszi szünet után folytatja a többi témával, a másik csoport pedig először a családtörténettel, genealógiával és heraldikával ismerkedik meg, majd az őszi szünet után kerül sor náluk a mikrotörténelmi órákra. A két csoport óráira tehát egy időben, de két teremben kerül sor.

1. csoport:
1. szeptember 13. Bevezetés a mikrotörténelembe
2. szeptember 20. Mi a történelem? Kötelező irodalom: John H. Arnold: Történelem. Nagyon rövid bevezetés. Corvina: Budapest, 2005.
3. szeptember 27. A microstoria. Kötelező irodalom: Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok. Egy XVI. századi molnár világképe. Európa: Budapest, 1991.
4. október 4. A széles értelemben vett mikrotörténelem. Kötelező irodalom: Natalie Zemon Davis: Martin Guerre visszatérése. Osiris: Budapest, 1999.
5. október 11. Mikrotörténelem Magyarországon. Kötelező irodalom: Für Lajos: A berceli zenebona, 1784. Kísérlet a történelmi pillanat megragadására. Osiris: Budapest, 2000.
6. október 18. A mikrotörténelem a gyakorlatban: a berceli zenebona levéltári forrásai
7. november 8. A magyar genealógiai és heraldikai kutatás története: bibliográfiák, kézikönyvek, folyóiratok
8. november 15. A genealógia fogalmai, leszármazási ábrák, genealógiai számozási rendszerek
9. november 22. A genealógiai kutatás forrásai: anyakönyvek
10. november 29. A genealógia és heraldika egyéb forrásai: összeírások, urbáriumok, nemesi összeírások
11. december 6. Genealógia és heraldika az interneten
12. december 13 .Zárhelyi dolgozat a kötelező irodalomból és az óra anyagából
Kötelező irodalom a félév második feléhez:
Bertényi Iván: Új magyar címertan. Bp., 1993.
Botos János: 100 éves az állami anyakönyvezetés. Bp., 1995.
Fügedi Erik: Római katolikus anyakönyvek Magyarországon 1895-ig. In: Bölcsőtől a koporsóig. Szerk.: Faragó Tamás. Bp., 2005. 26-35.
R. Várkonyi Ágnes: Nagy Iván, történetíró a polgári átalakulás korában. In: Nagy Iván emlékezete. Szerk.: Tyekvicska Árpád. Balassagyarmat, 2000. 8-27.
A következő kézikönyvek ismerete kötelező:
Baán Kálmán: Magyar családtörténeti és címertani irodalom, 1561-1944. (Javította és kiegészítette: Kóczy T. László és Gazda István.) Bp., 1984.
Kempelen Béla: Magyar nemes családok. I-XI. kötet. Bp., 1911-1932.
Királyi könyvek. 1527-1918. Bp., Arcanum, 2006. [DVD]
Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. I-XII. Pest, 1857-1868. (Magyarország családai. CD-ROM, Bp., 1999.)

2. csoport:
1. szeptember 13. A magyar genealógiai és heraldikai kutatás története: bibliográfiák, kézikönyvek, folyóiratok
2. szeptember 20. A genealógia fogalmai, leszármazási ábrák, genealógiai számozási rendszerek
3. szeptember 27. A genealógiai kutatás forrásai: anyakönyvek
4. október 4.  A genealógia é s heraldika egyéb forrásai: összeírások, urbáriumok, nemesi összeírások
5. október 12. Genealógia és heraldika az interneten
6. október 19. Zárhelyi dolgozat a megadott kötelező irodalomból és az óra anyagából
Kötelező irodalom a félév első feléhez:
Bertényi Iván: Új magyar címertan. Bp., 1993.
Botos János: 100 éves az állami anyakönyvezetés. Bp., 1995.
Fügedi Erik: Római katolikus anyakönyvek Magyarországon 1895-ig. In: Bölcsőtől a koporsóig. Szerk.: Faragó Tamás. Bp., 2005. 26-35.
R. Várkonyi Ágnes: Nagy Iván, történetíró a polgári átalakulás korában. In: Nagy Iván emlékezete. Szerk.: Tyekvicska Árpád. Balassagyarmat, 2000. 8-27.
A következő kézikönyvek ismerete kötelező:
Baán Kálmán: Magyar családtörténeti és címertani irodalom, 1561-1944. (Javította és kiegészítette: Kóczy T. László és Gazda István.) Bp., 1984.
Kempelen Béla: Magyar nemes családok. I-XI. kötet. Bp., 1911-1932.
Királyi könyvek. 1527-1918. Bp., Arcanum, 2006. [DVD]
Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. I-XII. Pest, 1857-1868. (Magyarország családai. CD-ROM, Bp., 1999.)
7. november 8. Bevezetés a mikrotörténelembe
8. november 15. Mi a történelem? Kötelező irodalom: John H. Arnold: Történelem. Nagyon rövid bevezetés. Corvina: Budapest, 2005.
9. november 22. A microstoria. Kötelező irodalom: Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok. Egy XVI. századi molnár világképe. Európa: Budapest, 1991.
10. november 29. A széles értelemben vett mikrotörténelem. Kötelező irodalom: Natalie Zemon Davis: Martin Guerre visszatérése. Osiris: Budapest, 1999.
11. december 6. Mikrotörténelem Magyarországon. Kötelező irodalom: Für Lajos: A berceli zenebona, 1784. Kísérlet a történelmi pillanat megragadására. Osiris: Budapest, 2000.
12. december 13. A mikrotörténelem a gyakorlatban: a babócsai kocsmáltatási ügy levéltári forrásai
Követelmények, értékelési szempontok:  A szeminárium családtörténeti részére adott osztályzat a kötelező irodalomból és az órai anyagból írt zárthelyi dolgozat érdemjegye.
A szeminárium mikrotörténelmi részére a feladott irodalom elolvasásán kívül egy írásbeli munkát is el kell készíteni az utolsó mikrotörténelmi szemináriumra elolvasott források alapján. A dolgozat 2-3 oldal (egyenként 1800 leütés) terjedelmű legyen. Leadásának, illetve elküldésének határideje a két szemináriumi csoport esetében november 2-a, illetve december 20-a. A végső szemináriumi jegy felerészben a mikrotörténelmi részjegyből, felerészben pedig a családtörténeti, genealógiai és heraldikai részjegyből tevődik össze.

 

Levelező hallgatók (TANM-TÖR-109L, Múzeum krt. 6-8. 320.)
Akik ezt a tanegységet a levelező képzés keretében végzik el, azoknak a szeminárium órái a következő időpontokban lesznek:
1. szeptember 17. 16.00-16.50 Áttekintés a mikrotörténelemről
2. október 1. 16.00-16.50 Egy példa a mikrotörténelmi megközelítésre. Kötelező irodalom: Für Lajos: A berceli zenebona, 1784. Kísérlet a történelmi pillanat megragadására. Osiris: Budapest, 2000.
3. október 15. 16.00-16.50 Kísérlet a mikrotörténelem gyakorlati megvalósítására: a berceli zenebona levéltári forrásai
4. november 12. A magyar genealógiai és heraldikai kutatás története; a genealógia fogalmai. Kötelező irodalom: R. Várkonyi Ágnes: Nagy Iván, történetíró a polgári átalakulás korában. In: Nagy Iván emlékezete. Szerk.: Tyekvicska Árpád. Balassagyarmat, 2000. 8-27.
5 november 26. A családtörténeti kutatás forrásai. Kötelező irodalom: Botos János: 100 éves az állami anyakönyvezetés. Bp., 1995.; Fügedi Erik: Római katolikus anyakönyvek Magyarországon 1895-ig. In: Bölcsőtől a koporsóig. Szerk.: Faragó Tamás. Bp., 2005. 26-35.
6. december 10. Genealógiai és heraldika az interneten.
Követelmények, értékelési szempontok a levező hallatók részére:  A szeminárium családtörténeti részére a levelező hallgatóknak egy szabadon választott nemesi család történetét kell két-három oldalban ismertetni, és a családfát elkészíteni. A jegy a kötelező irodalom ismeretéből és a dolgozat érdemjegyéből tevődik össze. A szeminárium mikrotörténelmi felére a fent részletezett feladatokat kell elvégezni (kötelező irodalom és dolgozat). A dolgozat leadásának, illetve elküldésének határideje november 5-e. A szeminárium értékelése is a fentiek alapján történik.