Kód: BMA-TÖRD-SEC-39M

Cím: Történeti antropológia, a hétköznapok története, mikrotörténelem. Konzultáció

Időpont: kedd 17.00-20.00 (Kéthetente.)

Terem: Múzeum krt. 6-8. 268.

 

Az oktatás célja:  A kurzus célja a kora újkori európai történelemről az utóbbi időben született mikrotörténelmi munkák bemutatásán keresztül a hallgatókkal megismertetni ezt a történeti irányzatot: mind a nemzetközi mikrotörténelmet, mind a magyar mikrotörténelmet. Jelen konzultáció az azonos című előadáshoz kapcsolódik.

 

A kurzus tanév közben frissített honlapja: szijarto.web.elte.hu/TAesMTea2019konz

 

A kurzus tartalma:

1. A történeti antropológia: klasszikusok, elmélet és kritika

2. Az olasz mikrotörténelemtől Martin Guerre-ig

3. A magyar mikrotörténelem és mintái

 

A kurzus számonkérési és értékelési rendszere:

A tanegység megszerzéséhez a feladott szakirodalom elolvasásáról kell tanúbizonyságot tenni. A teljesítés arányában alakul a félév végi érdemjegy.

 

Irodalom:

Marc Bloch: Csodatévő királyok. Osiris: Budapest, 2005. 11-344.

Robert W. Scribner: A kora újkori Európa történeti antropológiája, BUKSZ 7 (1995) 476-477. Sebők Marcell (szerk.): Történeti antropológia. Módszertani írások és esettanulmányok. Budapest, 2000. (A továbbiakban TA.)

Emmanuel Le Roy Ladurie: Montaillou, egy okszitán falu életrajza (1294-1324). Osiris: Budapest, 1997.

Vári András (szerk.): Misszionáriusok a csónakban. Budapest, 1988.

Robert Darnton: Lúdanyó meséi. A nagy macskamészárlás. Budapest, 1984.

Roger Chartier: Szöveg, szimbólumok és franciaság. A szimbolikus antropológia használata a történetírásban, in: TA;

Robert Darnton: Történelem és antropológia, in: TA.

*

Szijártó M. István: A történész mikroszkópja. A mikrotörténelem elmélete és gyakorlata. L’Harmattan: Budapest, 2014.

Giovanni Levi: Egy falusi ördögűző és a hatalom. Osiris: Budapest, 2001.

Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok. Egy 16. századi molnár világképe. Európa: Budapest, 1991.

Carlo Ginzburg: Az inkvizítor mint antropológus, in: TA;

Carlo Ginzburg: Rituális fosztogatások. Előszó egy folyamatban lévő kutatáshoz, in: TA

Carlo Ginzburg: Fülcimpák és körmök. Café Bábel 1998 4. szám 49-67.

Natalie Zemon Davis: Martin Guerre visszatérése. Osiris: Budapest, 1999.

*

Für Lajos: A berceli zenebona, 1784. Kísérlet a történelmi pillanat megragadására. Osiris: Budapest, 2000.

Judith M. Brown: Szemérmetlen cselekedetek. Egy leszbikus apáca élete a reneszánsz Itáliában. Budapest, 2001.

Erdélyi Gabriella: Egy kolostorper története. Hatalom, vallás és mindennapok a középkor és az újkor határán. MTA TTI: Budapest, 2005.

Paul Boyer – Stephen Nissenbaum: Boszorkányok Salemben. A boszorkányság társadalmi gyökerei. Osiris: Budapest, 2002.

Mátay Mónika: Törvényszéki játszmák: válás Debrecenben, 1793-1848. Debrecen, 2006.