Kód: BMA-TÖRD17-SEC-19M

Cím: Történeti antropológia, a hétköznapok története, mikrotörténelem

Időpont: kedd 14.00-17.00 (Kéthetente.)

Terem: Múzeum krt. 6-8. 268.

 

Az oktatás célja:  A kurzus célja a kora újkori európai történelemről született munkák bemutatásán keresztül a hallgatókkal megismertetni a történeti antropológia és a mikrotörténelem irányzatát.

 A kurzus tanév közben frissített honlapja: szijarto.web.elte.hu/TAesMTea2019

Az előadást közvetlenül követi a hozzá kapcsolódó kötelező konzultáció: BMA-TÖRD-SEC-39M

 

A kurzus tartalma:

1. Bevezetés

2. A történeti antropológia: klasszikusok

3. A történeti antropológia: antroplógiai elmélet, történeti alkalmazás és a kritika

4. Az olasz mikrotörténelem

5. Nők a mikrotörténelemben

6. Magyar mikrotörténelem és áttekintés

 

A kurzus számonkérési és értékelési rendszere:

A tanegység megszerzéséhez a feladott szakirodalom elolvasásáról kell tanúbizonyságot tenni. A teljesítés arányában alakul a félév végi érdemjegy.

 

Irodalom:

A március 5-i órára:

Robert W. Scribner: A kora újkori Európa történeti antropológiája, BUKSZ 7 (1995) 476-477.

Emmanuel Le Roy Ladurie: Montaillou, egy okszitán falu életrajza (1294-1324). Osiris: Budapest, 1997.

A március 19-i órára:

Robert Darnton: Lúdanyó meséi. A nagy macskamészárlás. Budapest, 1984.

Roger Chartier: Szöveg, szimbólumok és franciaság. A szimbolikus antropológia használata a történetírásban, in: Sebők Marcell (szerk.): Történeti antropológia. Módszertani írások és esettanulmányok. Budapest, 2000. (A továbbiakban TA.)

Robert Darnton: Történelem és antropológia, in: TA.

Vári András (szerk.): Misszionáriusok a csónakban. Budapest, 1988.

Az április 9-i órára:

Giovanni Levi: Egy falusi ördögűző és a hatalom. Osiris: Budapest, 2001.

Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok. Egy 16. századi molnár világképe. Európa: Budapest, 1991.

Az április 30-i órára:

Natalie Zemon Davis: Martin Guerre visszatérése. Osiris: Budapest, 1999.

Judith M. Brown: Szemérmetlen cselekedetek. Egy leszbikus apáca élete a reneszánsz Itáliában. Budapest, 2001.

A május 14-i órára:

Bárth Dániel: A zombori ördögűző. Egy 18. századi ferences mentalitása. Balassi: Budapest, 2016.

Szijártó M. István: A történész mikroszkópja. A mikrotörténelem elmélete és gyakorlata. L’Harmattan: Budapest, 2014.