Kód:               BBN-NEP-503.3

Cím:               Történeti antropológia

Időpont:         hétfő 14.00-15.30

Terem:           Múzeum körút 6-8. földszint 27.

 

Az oktatás célja

A kurzus célja a hallgatókat bevezetni az 1970-es évektől jelentkező történeti antropológiába, amely a kultúrtörténeti jellegű modern történeti irányzatok egyike, az antropológia személeletének és módszertanának alkalmazása történeti források vizsgálatára. Ennek érdekében először az antropológia azon irányzatainak vázlatos áttekintésére teszünk kísérletet, melyek konkrétan ihlető hatással voltak a történettudományra, majd a legismertebb példákon keresztül kerül bemutatásra mind az antropológusok által művelt történeti antropológia, mind pedig a történészek által írt történeti antropológia.

 

A tantárgy tartalma

1. szeptember 9.: Bevezetés

2. szeptember 16.: A funkcionalista antropológiától az interpretatív antropológiáig

3. szeptember 23.: Az antropológia világszemlélete

4. szeptember 30.: A történeti antropológia módszertana és elmélete

5. október 7.: Antropológusok a történelemről

6–7. október 14. és november 4.: A történeti antropológia előfutárai és klasszikusai

8–9. november 11. és november 18.: A szimbolikus antropológiai elmélettől a kora újkori történelemig

10. november 25.: Történeti antropológia és mikrotörténelem

11-12. december 2. és december 9.: A kora újkori Franciaország történeti antropológiája

 

Számonkérési és értékelési rendszere

Mivel minden órára nagyobb mennyiségű (részben angol nyelvű) szöveget kell elolvasni, szemináriumi dolgozatot írni nem kell. Az értékelés a félév során elolvasott irodalom arányában történik.

 

Irodalom

2. Bronislaw Malinowski: A nyugat-csendes-óceáni térség argonautái. Café Bábel 2000/2. szám (Nyár, "Sziget") 43-57.

Marcel Mauss: Tanulmány az ajándékról. In: uő: Szociológia és antropológia. Budapest, 2000. (Második rész, kb. 197-335.)

Clifford Geertz: Mély játék. In: uő: Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások. Budapest, 2001. 126-169.

Victor Turner: A rituális folyamat. Budapest, 2002. 107-144.

3. Alan Macfarlane: Levelek Lilynek. A világ működéséről. Budapest, 2009.

4. Klaniczay Gábor: Történeti antropológia. In: uő: A civilizáció peremén. Kultúrtörténeti tanulmányok. Budapest, 1990. 88-112.

Robert W. Scribner: A kora újkori Európa történeti antropológiája, BUKSZ 7 (1995) 476-477. vagy in: Sebők Marcell (szerk.): Történeti antropológia. Módszertani írások és esettanulmányok. Budapest, 2000. (A továbbiakban TA.)

Takáts József: Antropológia és irodalomtörténet-írás. In: BUKSZ 1999:1 (Tavasz) 38-47.

5. Greg Dening: Writing, rewriting the beach. An essay. In: Experiments in Rethinking History. Edited by Alun Munslow and Robert A. Rosenstone. Routledge: New York – London, 2004. 30–55.

Marshall Sahlins: Captain James Cook, or, the dying God. In: uő: Islands of history. Chicago, 1985. 104–135.

Greg Dening: Mr. Bligh’s bad language. Passion, power and theatre on the Bounty. Cambridge, 1992. 157–174.

Richard Price: Alabi’s World. Baltimore–London, 1990. xi-xx.

Eric Hobsbawm: Posztmodern az őserdőben. In: uő: A történelemről, a történetírásról. Budapest, 2006. 217–226.

6. Marc Bloch: Gyógyító királyok. Osiris: Budapest, 2005.

7. Emmanuel Le Roy Ladurie: Montaillou, egy okszitán falu életrajza (1294-1324). Osiris: Budapest, 1997.

8. Vári András (szerk.): Misszionáriusok a csónakban. Budapest, 1988.

David Warren Sabean: The conscience of the poor. A village detective story. In: uő: Power in the blood. Popular culture and village discourse in early modern Germany. Cambridge, 1984. 144–173.

9. Robert Darnton: Lúdanyó meséi. A nagy macskamészárlás. Budapest, 1984.

Roger Chartier: Szöveg, szimbólumok és franciaság. A szimbolikus antropológia használata a történetírásban, in: TA

Robert Darnton: Történelem és antropológia, in: TA

10. Carlo Ginzburg: Az inkvizítor mint antropológus, in: TA

Carlo Ginzburg: Rituális fosztogatások. Előszó egy folyamatban lévő kutatáshoz, in: TA

Carlo Ginzburg: Fülcimpák és körmök. Café Bábel 1998 4. szám 49-67.

11–12. Emmanuel Le Roy Ladurie: 1580: a romans-i Antoine Guérin ceremóniamester, in: TA és Emmanuel Le Roy Ladurie: Jasmin’s witch. New York, 1987.