Kód:               BBN-TÖR-243:1

Cím:               Rendek, rendiség és rendi gyűlések a kora újkorban

Időpont:         hétfő 14.00-15.30

Terem:           Múzeum körút 6-8. II. emelet 268.

 

Az oktatás célja

A kurzus célja a modern kori parlamentarizmus középkori és kora újkori előzményeinek feltárása a vonatkozó (nagyobb részt angol nyelvű) szakirodalom legfrissebb eredményeire támaszkodva.

 

A kurzus tartalma

2019. február 11.: Bevezetés, a kurzus bemutatása, a követelmények megbeszélése

2019. február 18.: A Habsburg-birodalom mint pénzügyi-katonai állam

2019. február 25.: A Habsburg-birodalom mint pénzügyi-katonai állam a hétéves háborúig

2019. március 4.: A Habsburg-birodalom mint pénzügyi-katonai állam a 18. század végén és a 19. század elején

2019. március 11.: A pénzügyi-katonai állam Európában

2019. március 18.: Hatalom és kultúra a kora újkori Európában

2019. április 8.: Képviselet és parlamentarizmus a kora újkori Európában: áttekintés és Hollandia

2019. április 15.: Képviselet és parlamentarizmus a kora újkori Európában: Svédország

2019. április 29.: Az európai parlamentarizmus középkori előzményei

2019. május 6.: Az európai parlamentarizmus a kora újkorban

2019. május 13.: Az európai parlamentarizmus a népképviseleti parlamentekhez vezető átmenet korában

 

A kurzus számonkérési és értékelési rendszere

Mivel minden órára nagyobb mennyiségű (többnyire angol nyelvű) szöveget kell elolvasni, szemináriumi dolgozatot írni nem kell. Az értékelés a félév során elolvasott irodalom arányában történik. (A magyar nyelvű olvasmányt 50%-os súllyal vettem tekintetbe.) A "ponthatárok": 0-209: elégtelen; 210-324: elégséges; 325-440: közepes; 441-555: jó; 556-1112: jeles

 

Irodalom:

A 2019. február 18-i órára:

William D. Godsey: The Sinews of Habsburg Power: Lower Austria in a Fiscal-Military State, 1650-1820. Oxford University Press: Oxford, 2018. 1-106.

 

A 2019. február 25-i órára:

William D. Godsey: The Sinews of Habsburg Power: Lower Austria in a Fiscal-Military State, 1650-1820. Oxford University Press: Oxford, 2018. 107-246.

 

A 2019. március 4-i órára:

William D. Godsey: The Sinews of Habsburg Power: Lower Austria in a Fiscal-Military State, 1650-1820. Oxford University Press: Oxford, 2018. 247-399.

 

A 2019. március 11-i órára:

Christopher Storrs: Introduction: The Fiscal-Military State in the ‘Long’ Eighteenth Century. In: Christopher Storrs (ed.): The fiscal-military state in eighteenth-century Europe. Essays in the honour of P. G. M. Dickson. Ashgate: Farnham – Burlington VT, 2009. 1–22.

+

Hamish Scott: The Fiscal-Military State and International Rivalry during the Long Eighteenth Century. In: Christopher Storrs (ed.): The fiscal-military state in eighteenth-century Europe. Essays in the honour of P. G. M. Dickson. Ashgate: Farnham – Burlington VT, 2009. 23-54.

+

Michael Hochedlinger: The Habsburg Monarchy: From ‘Military-Fiscal State’ to ‘Militarization.’ In: Christopher Storrs (ed.): The fiscal-military state in eighteenth-century Europe. Essays in the honour of P. G. M. Dickson. Ashgate: Farnham – Burlington VT, 2009. 55-94.

 

A 2019. március 18-i órára:

James J. Sheean: Introduction: culture and power during the long eighteenth century. In: Hamish Scott – Brendan Simms (ed.): Cultures of Power in Europe during the Long Eighteenth Century. Cambridge University Press: Cambridge 2007. 1-13.

+

Joachim Whaley: The transformation of the Aufklärung: fom the idea of power to the power of ideas. In: Hamish Scott – Brendan Simms (ed.): Cultures of Power in Europe during the Long Eighteenth Century. Cambridge University Press: Cambridge 2007. 158-179.

+

Ronald G. Asch: Monarchy in Western and Central Europe. In: Hamish Scott (ed.): The Oxford Handbook of Early Modern European History, 1350-1750. Oxford University Press: Oxford, 2015. II. 355-384.

+

Robert Frost: Monarchy in Northern and Eastern Europe. In: Hamish Scott (ed.): The Oxford Handbook of Early Modern European History, 1350-1750. Oxford University Press: Oxford, 2015. II. 385-417.

 

A 2019. április 8-i órára:

Mario Damen – Jelle Haemers – Alastair J. Mann: An introduction: Political representation. Communities, ideas and institutions in Europe (c. 1200 – c. 1690). In: Mario Damen – Jelle Haemers – Alastair J. Mann (eds.): Political representation. Communities, ideas and institutions in Europe (c. 1200 – c. 1690). Brill: Leiden-Boston, 1–15.

+

Ida Nijenhuls: Representation by numbers: How attendance and experience helped Holland to control the Dutch Estates General (1626-1630). In: Mario Damen – Jelle Haemers – Alastair J. Mann (eds.): Political representation. Communities, ideas and institutions in Europe (c. 1200 – c. 1690). Brill: Leiden-Boston, 182–202.

+

Wim Blockmans: Who has a say? The conditions for the emergence and maintenance of political participation in Europe before 1800. In: Mario Damen – Jelle Haemers – Alastair J. Mann (eds.): Political representation. Communities, ideas and institutions in Europe (c. 1200 – c. 1690). Brill: Leiden-Boston, 285–308.

+

Mario Damen – Jelle Haemers – Alastair J. Mann: Conclusion: Reconsidering political representation in Europe, 1400–1700). In: Mario Damen – Jelle Haemers – Alastair J. Mann (eds.): Political representation. Communities, ideas and institutions in Europe (c. 1200 – c. 1690). Brill: Leiden-Boston, 309–317.

 

A 2019. április 15-i órára:

Martin Almbjär: The voice of the people? Supplications submitted to the Swedish Diet in the Age of Liberty, 1719–1772. Umeå University: Umeå, 2016. 1-20., 62-96., 209-237.

+

Joachim Scherp: The Swedish Model, Early Modern edition: cooperation and constitutionalism in the Swedish parliament. Kézirat.

+

Joachim Scherp: Alternatives to the Military State? Opposition against the Carolinian absolutism in the Swedish Estates 1710–1719. Kézirat.

 

A 2019. április 29.-i órára:

Szente Zoltán: A parlamentek története.A korai rendi gyűlések kialakulásától a modern népképviseleti törvényhozásokig. Országház Könyvkiadó: Budapest, 2018. 1-142.

 

A 2019. május 6-i órára:

Szente Zoltán: A parlamentek története.A korai rendi gyűlések kialakulásától a modern népképviseleti törvényhozásokig. Országház Könyvkiadó: Budapest, 2018. 143-444.

 

A 2019. május 13-i órára:

Szente Zoltán: A parlamentek története.A korai rendi gyűlések kialakulásától a modern népképviseleti törvényhozásokig. Országház Könyvkiadó: Budapest, 2018. 445-618.

+

Philip Barker: Resurrectin the past, reshaping the future: The rise of the ’ancient constitution’ at the diet of 1790/1. In: Thomas Lorman – Ferenc Hörcher (eds): A history of the Hungarian constitution. Law, government and political culture in Central Europe. I. B. Tauris: London – New York, 2019.  63–91.