A kurzus kódja: BBN-TSP-221

A kurzus címe: A politika kultúrtörténete

Az oktató neve: Szijártó István doc.

A kurzus időpontja, helyszíne: kedd 15.30-17.00, Múzeum krt. 6-8. 320.

A kurzus leírása (rövid esszé vagy tematika): A kurzus a reneszánsz Itália és a 17-18. századi francia királyi udvar példáin mutatja be a kultúrtörténeti felfogások (és kisebb részben a kvantifikáló társadalomtörténet) lehetséges megközelítéseit a hatalom és a politika szféráihoz.

1.09.14. Bemutatkozás, a kurzus bemutatása

2. 09.21. John H. Arnold: Történelem. Nagyon rövid bevezetés. Corvina: Budapest, 2005.

3. 09.28. Lauro Martines: Firenze és a Mediciek. Hatalom és összeesküvés a reneszánsz Itáliában. Budapest, é. n. [2010]

4. 10.05. John F. Padgett – Christopher K. Ansell: Robust Action and the Rise of the Medici, 1400-1434. The American Journal of Sociology 98 (1993) No. 6. (May) 1259-1319. és Richard Trexler: Keresztelő Szent János ünnepe, in: Sebők Marcell (szerk.): Történeti antropológia. Módszertani írások és esettanulmányok. Bp., 2000.

5. 10.19. Niccolo Machiavelli: A fejedelem. Budapest, 1964.

6. 11.02. Baldassare Castiglione: Az udvari ember. Budapest, 2008.

7. 11.09. 16 órától: könyvbemutató a Történeti Könyvtárban: Színlelés és rejtőzködés. A kora újkori magyar politika szerepjátékai. Szerkesztette G. Etényi Nóra és Horn Ildikó.

8. 11.16. Mario Biagioli: Galileo, Courtier. The Practice of Science in the Culture of Absolutism. The University of Chicago Press: Chicago – London, 1993. (kijelölt részek)

9. 11.23. Pietro Redondi: Galileo heretic. London, 1988. (kijelölt részek)

10. 11.30. 16 órától: könyvbemutató a Pest megyei Levéltárban: Városház u. 7. Nyáry Pál terem: Megyetörténet. Szerkesztette Hermann István és Karlinszky Balázs. Veszprém, 2010.

11. 12.07. Pietro Redondi: Galileo heretic. London, 1988. (kijelölt részek - folytatás)

12. 12.14. Peter Burke: The Fabrication of Louis XIV. New Haven – London, 1992.

Követelmények, értékelési szempontok: A kurzusra nagyobb részben angol nyelven kell jelentős mennyiséget olvasni óráról órára. Ezért külön szemináiumi dolgozatot nem kell készíteni. A félév végén az értékelés az olvasmányok abszolválása és az órai munka függvényében történik.