Kód:               BTKD-TÖ-TG-4

Cím:                A mikrotörténelem és a történelem szövege

Időpont:         szerda 14.00-17.00 (kéthetente)

Terem:            MÚK 6-8. 262.

 

Az oktatás célja

A kurzus célja az, hogy az utóbbi évtizedekben divatossá vált experimentális történelem és a mikrotörténelem kapcsolódási pontjait feltárja. A történelem és az irodalom határainak elmosására törekvő történetírási kísérletek, valamint az irodalom történeti forrásként való felhasználása és a történeti forrásokkal való párhuzamai ráirányítják a figyelmet a (mikro)történelmi szöveg irodalmi megformáltságára.

 

A kurzus tartalma

1. Február 21. 15.15 A program megbeszélése, bevezetés

2. Február 28. 14.00 Történelem vagy irodalom? Határátlépési kísérletek I.

3. Március 14. 14.00 Irodalmi és levéltári források a mikrotörténelemben

4. Április 4. 14.00 Irodalom vagy történelem? Három amerikai Japánban

5. Április 18. 14.00 Merénylet a cár ellen: történelmi és irodalmi mozaikdarabok

6. Május 2. 14.00 Történelem vagy irodalom? Határátlépési kísérletek II.

7. Május 16. 14.00 A mikrotörténelmi megközelítés

 

Számonkérési és értékelési rendszere

A kurzus hallgatóinak az egyes órákra feladott irodalom elolvasásán túl el kell készíteniük egy összehasonlító könyvismertetést 3–5 oldal (egyenként 1800 leütés) terjedelemben. Az egyik összehasonlítandó munka a szemináriumon tárgyalt egyik mű legyen, a másik pedig egy olyan mikrotörténelmi munka, amely nem szerepel a szeminárium kötelező programjában. A könyvismertetés tartalmazza mindkét munka rövid kivonatát és a két mű érdemi összehasonlítását. Leadási határidő: május 2-a 14 óra. A félév végi érdemjegyet az órai munka és a könyvismertetésnek az eredménye alapján kapja meg a hallgató. A dolgozatok egyenkénti visszaadására és értékelésére május 16-án kerül sor 17 órától. Ekkor van lehetőség a beszámolásra is a félév közben el nem olvasott szakirodalomból.

 

Irodalom

A február 28-i órára: Alun Munslow – Robert A. Rosenstone (szerk.): Experiments in Rethinking History. Routledge: London – New York, 2004. vii–83. és John Paul A. Ghobrial: The secret life of Elias of Babylon and the uses of global microhistory. Past and Present 222. szám (2014) 51–93. és Hans Medick: Turning Global? Microhistory in Extension. Historische Anthropologie 24 (2016) 241–252.

A március 14-i órára: Guido Ruggiero: Machiavelli in Love. Sex, Self, and Society in the Italian Renaissance. The Johns Hopkins University Press: Baltimore, 2007.

Az április 4-i órára: Robert A. Rosenstone: Mirror in the Shrine. American Encounters with Meiji Japan. Harvard University Press: Cambridge, Mass.,1988.

Az április 18-i órára: Claudia Verhoeven. The odd man Karakozov: Imperial Russia, modernity and the birth of terrorism. Cornell University Press: New York, 2009.

A május 2-i órára: Alun Munslow – Robert A. Rosenstone (szerk.): Experiments in Rethinking History. Routledge: London – New York, 2004. 85–239. és Olga Besszmertnaja: A Muslim Azef, or one more orientalist: Playing the other in imperio-orientalist mirrors. National Research University – Higher School of Economics, Basic Research Programme. Series: Humanities WP BRP 158/HUM/2017.

A május 16-i órára: Szijártó M. István: A történész mikroszkópja. A mikrotörténelem elmélete és gyakorlata. L’Harmattan: Budapest, 2014.; Gyáni Gábor recenziója erről a könyvről: Korall 16 (2015) 60. szám: 151–162., valamint Velkey Ferenc: Egy Schiller-citátum hátteréhez. Amikor az emlékező” Kossuth felidézi egykori idéző önmagát. In: Anka László – Kovács Kálmán Árpád – Ligeti Ádám – Makkai Béla – Schwarzwölder Ádám (szerk.): Natio est semper reformanda. Tanulmányok a 70 éves Gergely András tiszteletére. Károli Gáspár Egyetem –  L’Harmattan: Budapest, 2016. 125–141.