Kód: BTKD-TÖ-TG-4

Cím: Mikrotörténelem a 21. században

Időpont: kedd 14.00-17.00 kéthetente

Terem: MÚK 6-8. 262.

 

Az oktatás célja

A kurzus célja a hallgatókat bevezetni a mikrotörténelem történetébe és elméletébe, megismertetni velük az irányzat klasszikusait, példát adni előbb az olasz mikrotörténelem megközelítésére, majd ezután a 21. század fejleményeire koncentrálva a nemzetközi és a hazai történetírásból vett példákon keresztül bemutatni a mai, 21. századi mikrotörténelmet.

 

A tantárgy tartalma

Február 21. 15.30 Bemutatkozás. A félévi program és a követelmények megbeszélése.

Február 28. 14.00 A mikrotörténelem történetének és elméletének áttekintése

Március 14. 14.00 Az olasz mikrotörténelem megközelítésmódja

Március 28. 14.00 A mikrotörténelem lehetőségei

Április 11. 14.00 Kepler és édesanyjának boszorkánypere

Május 2. 14.00 Mai magyar mikrotörténelem: egy ördögűző ferences története

Május 16. Mikrotörténelem vagy incidenselemzés?

 

Számonkérési és értékelési rendszere

A kurzus hallgatóinak az egyes órákra feladott irodalom elolvasásán túl el kell készíteniük egy összehasonlító könyvismertetést 3–5 oldal (egyenként 1800 leütés) terjedelemben. Az egyik összehasonlítandó munka a szemináriumon tárgyalt egyik mű legyen, a másik pedig egy olyan mikrotörténelmi munka, amely nem szerepel a szeminárium kötelező programjában. A könyvismertetés tartalmazza mindkét munka rövid kivonatát és a két mű érdemi összehasonlítását. A félév végi érdemjegyet az órai munka és a könyvismertetésnek az eredménye alapján kapja meg a hallgató. A dolgozatok egyenkénti visszaadására és értékelésére május 23-án kerül sor 17 órától. Ekkor van lehetőség a pótlásra is. (Esetleg már korábban is, a 14.00-kor kezdődő kollokvium idején vagy az után.)

 

Irodalom

A február 28-i órára: Szijártó M. István: A történész mikroszkópja. A mikrotörténelem elmélete és gyakorlata. L’Harmattan: Budapest, 2014.; Gyáni Gábor recenziója erről a könyvről: Korall 16 (2015) 60. szám: 151–162.

A március 14-i órára: Roberto Zapperi: Annibale Carracci. Bildnis eines jungen Künstlers. Wagenbach: Berlin, 1990.

A március 28-i órára: Microhistory and the Historical Imagination: New Frontiers = Journal of Medieval and Early Modern Studies 47 (2017). Number 1. Special Issue.

Az április 11-i órára: Ulinka Rublack: The Astronomer and the Witch. Johannes Kepler’s Fight for his Mother. Oxford University Press: Oxford, 2015.

A május 2-i órára: Bárth Dániel: A zombori ördögűző. Egy 18. századi ferences mentalitása. Budapest, 2016.

A május 16-i órára: Paul Edward Dutton: Charlemagne’s Moustache: and Other Cultural Clusters of a Dark Age. Palgrave–Macmillan: New York – Basingstoke, 2004.