A kurzus kódja: P/TÖ/TG-04

A kurzus címe: Mikrotörténelem

Az oktató neve: Szijártó István doc.

A kurzus időpontja, helyszíne: kedd 14.00-17.00 (kéthetente), Múzeum krt. 6-8. 268.

A kurzus programja:

1. 02.17. Bemutatkozás, a félévi program megbeszélése

2. 03.03. Fernand Braudel: Anyagi kultúra, gazdaság, kapitalizmus, XV–XVIII. század. A mindennapi élet struktúrái: a lehetséges és a lehetetlen. Gondolat: Budapest, 1985. 101–335. és Paul Boyer – Stephen Nissenbaum: Boszorkányok Salemben. A boszorkányság társadalmi gyökerei. Osiris: Budapest, 2002.

3. 03.17. Erik H. Erikson: A fiatal Luther Tanulmány a pszichoanalízisről és a történelemről. In: uő: A fiatal Luther és más írások. Gondolat: Budapest, 1991. és Frederick Crews: The Sins of the Fathers. Hawthorne’s Psychological Themes. Második kiadás. University of California Press: Berkeley, 1989.

4. 03.31. Aron Gurevics: A középkori ember világképe. Gondolat: Budapest, 1974. és Emmanuel Le Roy Ladurie: Montaillou. Egy okszitán falu életrajza (1294-1324). Osiris: Budapest, 1997.

5. 04.21. Vári András (szerk.): Misszionáriusok a csónakban. Akadémiai: Budapest, 1988. és Alan Macfarlane: The Family Life of Ralph Josselin. A Seventeent-Century Clergyman. An Essay in Historical Anthropology. W. W. Norton: New York – London, 1977.

6. 05.05. E. P. Thompson: The Sale of Wifes. In: uő: Customs in Common. Penguin Books: Harmondsworth, 1991. és James Shapiro: 1599. A Year in the Life of William Shakespeare. Faber and Faber: London, 2005.

Követelmények, értékelési szempontok: A feladott irodalom elolvasán túl április 28-ig le kell adnia mindenkinek egy 3-5 oldal (egy oldal = 1800 leütés) terjedelmű kinyomtatott összehasonlító könyvismertetést a tárgyalt könyvek közül bármelyik kettőről. Az értékelés alapja az órai munka és ez a könyvismertetés.