A kurzus kódja: P/TÖ/TG-04

A kurzus címe: Társadalomtörténet és kultúrtörténet között: a mikrotörténelem elméleti kérdései

Az oktató neve: Szijártó István doc.

A kurzus időpontja, helyszíne: kedd 14.00-17.00 (kéthetente), Múzeum krt. 6-8. 268.

A kurzus programja:

1. 02.19. 15 óra: Bemutatkozás, a félévi program megbeszélése

2. 02.26. A történész mikroszkópja: bevezetés (Kötelező irodalom: Tankönyv: Bevezetés - A szimpla igazságok ellen + John Lewis Gaddis: Landscape of History: How Historians Map the Past. Oxford University Press: Oxford, 2004. * és Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok. Egy 16. századi molnár világképe. Európa: Budapest, 1991.)

3. 03.12. Az olasz mikrotörténelem (Kötelező irodalom: Tankönyv: 1. fejezet – Az olasz mikrotörténelem + Giovanni Levi: Egy falusi ördögűző és a hatalom. Osiris: Budapest, 2001. és Pietro Redondi: Galileo: Heretic. Princeton University Press: Princeton, N.J., 1987. 3-9, 68-107, 137-203.*)

4. 03.26. A francia és német mikrotörténelem (Kötelező irodalom: Tankönyv: 2. fejezet – A microstoria befolyása alatt + Otto Ulbricht: Mikrogeschichte. Menschen und Konflikte in der Frühen Neuzeit. Campus Verlag: Frankfurt – New York, 2009. 7-60., 337-369. * Továbbá lehetőleg teljes egészében, de esetleg csak részben: Emmanuel Le Roy Ladurie: Montaillou. Egy okszitán falu életrajza (1294-1324). Osiris: Budapest, 1997.)

5. 04.16. Az angolszász  mikrotörténelem (Kötelező irodalom: Tankönyv 3. fejezet – A szélesebb értelemben vett mikrotörténelem + Natalie Zemon Davis: Martin Guerre visszatérése. Osiris: Budapest, 1999. és Paul Boyer – Stephen Nissenbaum: Boszorkányok Salemben. A boszorkányság társadalmi gyökerei. Osiris: Budapest, 2002.)

6. 04.30. A periféria és az új évezred mikrotörténelme (Kötelező irodalom: Tankönyv 4. fejezet – Válaszok és új kérdések + Szijártó M. István: Tapasztalatok, cselekvő egyének, felelősség. Oroszország mikrotörténelmének tanulságai. Balaton Akadémia Kiadó: Keszthely, 2011 * és Mikrotörténelem másodfokon. Szerkesztette Papp Gábor és Szijártó M. István. L’Harmattan: Budapest, 2010. *)

7. 05.14. Magyar mikrotörténelem (Kötelező irodalom: Erdélyi Gabriella: Egy kolostorper története. Hatalom, vallás és mindennapok a középkor és az újkor határán. MTA TTI: Budapest, 2005. és Mátay Mónika: Törvényszéki játszmák: válás Debrecenben, 1793-1848. Csokonai: Debrecen, 2006., valamint Benda Gyula: Zsellérből polgár. Keszthely társadalma, 1740-1849. L’Harmattan: Budapest, 2008. ­*)

Követelmények, értékelési szempontok: A szemináriumra a feladott irodalmat magyarul és angolul, továbbá lehetőség szerint németül elolvasni. Május 13-a éjfélig el kell küldeni mindenkinek egy 3-5 oldal (egy oldal = 1800 leütés) terjedelmű könyvismertetést a fent * - gal jelölt könyvek egyikéről. Az értékelés alapja az órai munka és ez a könyvismertetés.