A kurzus kódja: P/TÖ/TG-04

A kurzus címe: Társadalomtörténet és kultúrtörténet között: a mikrotörténelem elméleti kérdései

Az oktató neve: Szijártó István doc.

A kurzus időpontja, helyszíne: szerda 14.00-17.00 (kéthetente), Múzeum krt. 6-8. 262.

A kurzus programja:

1. 02.22. 15 óra: Bemutatkozás

2. 02.29. A történész mikroszkópja: bevezetés (Giovanni Levi: A mikrotörténelemről, in: Sebők Marcell (szerk.): Történeti antropológia. Módszertani írások és esettanulmányok. Budapest, 2000.; Peter Burke: What is Cultural History? Polity Press: Cambridge, 20082 44-47.; What is History Now? Edited by David Cannadine. Palgrave Macmillan: Houndmills, 2002. viii-xi., 4-9., 27-29.; Florike Egmond – Peter Mason: The Mammooth and the Mouse. Microhistory and Morphology. The Johns Hopkins University Press: Baltimore – London, 1997. 1-6., 37-41., 101-103., 199-205.; Ann Curthoys – John Docker: Is History Fiction? UNSW Press: Sidney, 2006. 201-205.; John Brewer: Microhistory and the Histories of Everyday Life. CAS LMU e-Series 2010/5.)

3. 03.21. Az olasz mikrotörténelem (Carlo Ginzburg: Nyomok, bizonyítékok, mikrotörténelem. Kijárat: Budapest, 2010. 7-97., 255-272. 345-354.; Carlo Ginzburg: Le fil et les traces. Vrai faux fictif. Verdier: Lagrasse, 2010. 7-21.; Microhistory and the Lost Peoples of Europe. Szerk. Edward Muir and Guido Ruggiero. The Johns Hopkins University Press: Baltimore–London, 1991. vii-xxviii., 1-10., 20-41. Ez utóbbi szöveg olvasható magyarul is a Sebők Marcell szerkesztette Történeti antropológia című kötetben.)

4. 03.28. A microstoria befolyása alatt: francia és német mikrotörténelem (Jeux d’échelles. La micro-analyse a l’expérience. Textes rassemblés et présentés par Jacques Revel. Hautes Études – Gallimard – Seuil: Paris, 1996. 7-14., 233-243. és Jacques Revel: A mikroszintű vizsgálat és a társadalmi jelenségek konstruálása. In: Czoch Gábor – Sonkoly Gábor (szerk.): Társadalomtörténet másképp. A francia társadalomtörténet új útjai a kilencvenes években. Csokonai Kiadó: Debrecen, é. n. 51-70. (A tanulmány megjelent az Aetas 1996. évi 4. számában is.) Az előző órára és erre az órára feladott három francia nyelvű szöveg Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok. Egy 16. századi molnár világképe. Budapest, 1991. című könyvének elolvasásával pótolható. Otto Ulbricht: Mikrogeschichte. Menschen und Konflikte in der Frühen Neuzeit. Campus Verlag: Frankfurt – New York, 2009. 7-60., 337-369. Ezen szövegeknek az elolvasása Emmanuel Le Roy Ladurie: Montaillou. Egy okszitán falu életrajza (1294-1324). Budapest, 1997. című könyvének elolvasásával pótolható. Ha valaki pót-olvasmányt kell olvasnia, de a megjelölt könyvet már ismeri, kérem, olvassa el a másikat.)

5. 04.18. A szélesebb értelemben vett mikrotörténelem: az angolszászok (Irene Quenzler Brown and Richard D. Brown: The Hanging of Ephraim Wheeler. A Story of Rape, Incest, and Justice in Early America. The Belknap Press of Harvard University Press: Cambridge, Massachusetts – London, 2005. (Első kiadás: 2003.) 1-11., 45-101., 230-256.; Alan Taylor: William Cooper’s Town. Power and Persuasion on the Frontier of the Early American Republic. Vintage Books: New York, 1996. (Első kiadás: 1996.) 3-56., 406-427.;  Patricia Cline-Cohen: The Murder of Helen Jewett. The Life and Death of a Prostitute in Nineteenth-Century New York. Vintage Books: New York, 1999. (Első kiadás: 1998.) 3-68., 403-409.)

6. 05.02. A szélesebb értelemben vett mikrotörténelem: a periféria Magyarországtól Oroszországig (Szijártó M. István: Tapasztalatok, cselekvő egyének, felelősség. Oroszország mikrotörténelmének tanulságai. Balaton Akadémia Kiadó: Keszthely, 2011.;  Myriam Greilsammer: La roue de la fortune. Le destin d’une famille d’usuriers lombards dans les Pays-Bas a l’aube des Temps modernes. EHESS: Paris, 2009. 7-37., 335-341.; Jaime Contreras: Pouvoir et inquisition en Espagne au XVIe siècle. Aubier: Paris, 1997. (Eredeti kiadás: 1992.) 7-17., 281-283.; John Lewis Gaddis: Landscape of History: How Historians Map the Past. Oxford University Press: Oxford, 2004. 23., 81-84., 117-118.)

7. 05.16. A mikrotörténelem az ezredfordulón (Alexandra Parma Cook and Noble David Cook: Good Faith and Truthful Ignorance. A Case of Transatlantic Bigamy. Duke University Press – Durham and London, 1991.; Mikrotörténelem másodfokon. Szerkesztette Papp Gábor és Szijártó M. István. L’Harmattan: Budapest, 2010.) Május 14-e éjfélig el kell küldeni mindenkinek egy 2-5 oldal (egy oldal = 1800 leütés) terjedelmű könyvismertetést vagy az utóbbi kötetről vagy a félév során fejezetenként elolvasott kéziratos tankönyvről.

Követelmények, értékelési szempontok: A szemináriumra a feladott irodalmat magyarul és angolul, továbbá lehetőség szerint németül vagy franciául kell olvasni, illetve kisebb írásos munkákat kell beadni. Szemináriumi dolgozatot viszont nem kell készíteni. Az értékelés az órai munka alapján történik.