A kurzus kódja: P/TÖ/TG-4

A kurzus címe: Esettenulmány, mikrotörténelem, reprezentativitás

Az oktató neve: Szijártó István

A kurzus időpontja, helyszíne: szerda 14.00-17.00 kéthetente, Múzeum krt. 6-8. 262.

A kurzus programja, kötelező irodalom:

 

02.17. 15.00-16.00 Óramegbeszélés

 

1. 03.03. 14.00-17.00 Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok. Budapest, 1991.; Carlo Ginzburg: The Enigma of Piero. Piero della Francesca. London: 2000.; Carlo Ginzburg: Fülcimpák és körmök, Café Bábel 1998 4. szám 49-67.; Lugosi András: A tünetektol az interpretációig. Esszé egy homeopata jelleg történetírói gyakorlatról: a mikrotörténelemrol. Szociológiai Figyelő II. folyam 5 (2001): 1-2. szám 24-42.

 

2. 03.17. 14.00-17.00 Erdélyi Gabriella: Egy kolostorper története. Hatalom, vallás és mindennapok a középkor és az újkor határán. Budapest, 2005.; Judith M. Brown: Szemérmetlen cselekedetek. Egy leszbikus apáca élete a reneszánsz Itáliában. Budapest, 2001.; Sigurður Gylfi Magnússon: The Singularization of History. Social History and Microhistory within the Postmodern State of Knowledge. Journal of Social History 36/3 (2003), pp. 701-735.; Sigurður Gylfi Magnússon: Social History as “Sites of Memory”? The Institutionalization of History: Microhistory and the Grand Narrative. Journal of Social History (Spring 2006), pp. 892-913.

 

3. 04.07. 14.00-17.00 Emmanuel Le Roy Ladurie: Montaillou, egy okszitán falu életrajza (1294-1324). Budapest, 1997. és René Weis: The Yellow Cross. The Story of the Last Cathars, 1290-1329. London stb. 2001. (kijelölt rész);  Brad S. Gregory: ‘Is Small Beautiful? Microhistory and the History of Everyday Life,’ History and Theory 38 (1), 1999.; Gianna Pomata: Telling the truth about micro-history: a memoir and a few reflections. Netværk for historiteori og historiography. Arbeidspapier nr. 3. April 2000 (Odense, 1999)

 

4. 04.21. 14.00-17.00 Jan T. Gross: Szomszédok. A jedwabnei zsidók kiirtása. Budapest, 2004.; Orlando Figues: Whisperers. Private Life in Stalin’s. Russia London. 2007. (kijelölt rész); Richard D. Brown: Microhistory and the Post-Modern Challenge. Journal of the Early Republic 23/1 (2003), pp. 1-20.; Thomas A. Sebeok – Jean Umiker-Sebeok: Ismeri a módszeremet? Avagy: a mesterdetektív logikája. Budapest, 1990.

 

5. 05.19. 14.00-17.00 Natalie Zemon Davis: Martin Guerre visszatérése. Budapest, 1999.; Orlando Figues: Whisperers. Private Life in Stalin’s. Russia London. 2007. (kijelölt rész); Jill Lepore: Historians who Love Too Much: Reflections on Microhistory and Biography. Journal of American History 88 (2001), 129-144.; Peter Burke: What is Cultural History? 2. kiadás, Cambridge 2008. 31-50.

 

6. 06.02. 14.00-17.00 Benda Gyula: Zsellérből polgár. Keszthely társadalma, 1740-1848. Budapest, 2008.; David Warren Sabean: Power in the blood. Popular culture and village discourse in early modern Germany. Cambridge stb, 1984. (kijelölt rész); Marion W. Gray: Microhistory as universal history. Central European History 34 (2001), pp. 419-431.; Paul-André Rosental: A 'makro' felépítése a 'mikroszinten' keresztül: Fredrik Barth és a microstoria, in: Czoch Gábor - Sonkoly Gábor (szerk.): Társadalomtörténet másképp. A francia társadalomtörténet új útjai a kilencvenes években. Debecen, 2000.

 

Követelmények, értékelési szempontok:

Minden óra elején leadandó egy írásos munka: vagy az adott órán tárgyalandó két monográfia (vagy könyvrészlet), vagy a két elméleti szöveg összehasonlító elemzése 3-5 oldal terjedelemben. Ennek legyen része (1) mindkét könyv vagy tanulmány legfontosabb állításainak összegzése a szerző szándékait követve. (Tipikus hiba tartalomjegyzéket adni. Kérem, ne azt írják le, hogy mi mindenről ír a szerző, hanem azt, hogy minderről mit állít.) Ezen túl természetesen saját szempontjaik szerint ismertessék, elemezzék, bírálják a két vizsgált munkát, hasonlítsák őket össze egymással valamely választott szempont szerint, helyezzék el ezeket egy kontextusban stb. (Azt leírni, hogy tetszik-e vagy nem a könyv, nem elegendő. Azt kell érvelve kifejteni, hogy miért.) Alkossanak koherens véleményt és érveljenek meggyőzően emellett.

            A félév során 3x90 percről lehet hiányozni minden további nélkül, 4x90 perces hiányzás esetén még be lehet számolni, de ezt meghaladó távollét esetében a tanegységet nem lehet megszerezni. A hiányzók pótlólag olvassák el a kimaradt irodalmat. A félév során szükséges négy írásbeli munka határidőre (az illető szeminárium kezdetéig) történő leadása. Az értékelés az írásbeli munkák és az órai munka alapján történik.