Kód:               TÖRD17-SEC-19M, TÖRD-SEC-19M, OT-TÖR-407, BMA-RETD15-215

Cím:                Nők, kiváltságok és tulajdon a reneszánsztól a 19. századig

Időpont:         kedd 14.00-15.30

Terem:            MÚK 6-8. 268.

 

Az oktatás célja

A kurzus célja az, hogy áttekintse, hogy a széles értelemben vett kora újkorban, tehát a reneszánsz időszakától egészen a 19. századig hogyan alakult Európa különböző térségeiben a nők helyzete, különös tekintettel az elithez tartozó nőkre. A kurzuson a tulajdonhoz (és ezen keresztül a hatalomhoz) való hozzáférés különböző lehetőségeit tekintjük elsősorban. A 19. századra a kurzus nem tér már ki, csak olyan területek vizsgálata tekintetében, ahol a 19. század első felében még nem léptek át a modernitásba.

Minthogy kiderült, hogy a jelentkezők egy jelentős része nem értesült arról, hogy angol nyelven kell olvasni, a kurzust A és B csoportra osztjuk.

 

A kurzus tartalma

1. Február 13.: Bevezetés, a kurzus áttekintése, a követelmények tisztázása

2. Február 20.: A1 A nők helyzete a reneszánsz Firenzében egy híres per alapján

3. Február 27.: B1 A nők helyzete a 16. századi Dél-Franciaországban egy híres per alapján

4. Március 6. A2 A nők helyzete és a tulajdonhoz való viszonyuk a reneszánsz Itáliában I.

5. Március 13. B2 Egy apáca a reneszánsz végi Itáliában

6. Március 20.  A3 A nők helyzete és a tulajdonhoz való viszonyuk a reneszánsz Itáliában II.

7. Március 27. B3 Művészek a reneszánsz Itáliában

8. Április 10.: A4 A nők helyzete és a tulajdonhoz való viszonyuk a kora újkori Angliában

9. Április 17. B4 Nemes nők és földtulajdon a 18-19. századi Magyarországon

10. Április 24. A5 A nők helyzete és a tulajdonhoz való viszonyuk a 17-19. századi Svédországban

11. Május 8. B5 A nőtörténet elmélete

12. Május 15. A6 12. Május 15. A nők helyzete és a tulajdonhoz való viszonyuk a 19. század eleji Oroszországban

 

Számonkérési és értékelési rendszere

A kurzus hallgatóinak a szemináriumon túlnyomó részt angol nyelvű könyvekből kell nagyobb részeket (átlagosan heti 80–120 oldalt) elolvasniuk, ezért ezen kívül szemináriumi dolgozatot már nem kell írni. Az értékelés az órai munka alapján történik.

A kurzus két csoportra bontása után az A vagy a B sorozatot kell látogatni és ennek olvasmányait elolvasni a kurzus teljesítéséhez.

 

Irodalom

A 2. alkalomra:

Gene Brucker: Giovanni and Lusanna: Love and Marriage in Renaissance Florence. University of California Press: Berkeley – Los Angeles, 1986. Thomas Kuehn: Reading Microhistory: The Example of Giovanni and Lusanna. Journal of Modern History 61 (1989) 512-534.

A 3. alkalomra:

Natalie Zemon Davis: Martin Guerre visszatérése. Budapest, 1999.

A 4. alkalomra:

Thomas Kuehn: Law, Family, & Women. Toward a Legal Anthropology of Renaissance Italy. Chicago – London, 1991. 1-16., 238-258.

Az 5. alkalomra:

Judith C Brown: Szemérmetlen cselekedetek. Egy leszbikus apáca élete a reneszánsz Itáliában. Budapest, 2001.

A 6. alkalomra:

Thomas Kuehn: Family and Gender in Renaissance Italy, 1300-1600. Cambridge University Press: Cambridge, 2017.

A 7. alkalomra:

Peter Burke: Az olasz reneszánsz. Kultúra és társadalom Itáliában. Osiris: Budapest, 1999. 1-100. és Roberto Zapperi: Annibale Carracci. Bildnis eines jungen Künstlers.Berlin, 1990. vagy Roberto Zapperi: Annibale Carracci. Torino, 1989.

A 8. alkalomra:

Amy Louise Erikson: Women and Property in Early Modern England. Routledge: London – New York, 1993.

A 9. alkalomra:

Szijártó M. István: Armpruszter Anna “földesasszony.” Nemes nők és földtulajdon a 18–19. század fordulóján. In: Láczay Magdolna (szerk.): Nők és férfiak..., avagy a nemek története. Rendi társadalom – polgári társadalom 16. Nyíregyháza, 2003. 164–177.

A 10. alkalomra:

Maria Agren: Domestic Secrets. Women and Property in Sweden, 1600-1857. The University of North Carolina Press: Chapel Hill, 2009.

A 11. alkalomra:

Joan Kelly-Gadol: A nemek társadalmi viszonyai. Aetas 1993/4. 139-153. és  Joan Wallach Scott: Bevezetés és uő: A társadalmi nem (gender): a történelmi elemzés hasznos kategóriája, in uő (szerk.): Van-e a nőknek történelmük? Budapest, 2001. 11-26., 126-160. és Natalie Zemon Davis: “Nőtörténelem” átalakulóban: az európai helyzet. Uitt 95-125. és Lyndal Roper: Fegyelem és tiszteletreméltóság: prostitúció a reformáció kori Augsburgban. Uitt 203-239.

A 12. alkalomra:

Katherine Pickering Antonova: An Ordinary Marriage. The World of a Gentry Family in Provincial Russia. Oxford University Press: Oxford stb. 2013.