Kód:               BBN-TÖR-242 és OT-TÖR-242

Cím:               Eretnekek, ördögűzők, alkímisták. Fejezetek a késő középkor és a kora

újkor mikrotörténelméből

Időpont:         kedd 14.00-15.30

Terem:           Múzeum krt. 6-8. II. emelet 268.

 

Az oktatás célja

A kurzus célja a kora újkori mindennapi élet és mentalitás megismertetése a hallgatókkal a magyar és a nemzetközi mikrotörténelem-írás legkiemelkedőbb (magyar nyelven is elérhető) eredményeire támaszkodva.

 

A kurzus tartalma:

2018. szeptember 11.: Bevezetés, a kurzus bemutatása, a követelmények megbeszélése

2018. szeptember 25.: Kathar eretnekek a 14. században

2018. október 2.: Önéletírás a középkorban

2018. október 9.: Szerzetesek a középkor és az újkor határán

2018. október 16.: Identitás és motiváció kérdései a 16. századi Franciaországban

2018. november 6.: Egy alkimista főúr a 16. században

2018. november 13.: Egy eretnek molnár a 16. században

2018. november 20.: Egy falusi ördögűző a 17. századi Itáliából

2018. november 27.: Boszorkányok Új-Angliában a 17. század végén

2018. december 4.: Válás Debrecenben a kora újkor végén

2018. december 11.: Áttekintés a mikrotörténelemről

 

A kurzus számonkérési és értékelési rendszere:

Mivel minden órára teljes könyveket kell elolvasni, szemináriumi dolgozatot írni nem kell. Az értékelés a félév során elolvasott irodalom arányában történik majd.

 

Irodalom

A 2018. szeptember 25-i órára: Emmanuel Le Roy Ladurie: Montaillou, egy okszitán falu életrajza (1294-1324). Osiris: Budapest, 1997.

 

2018. október 2-i órára: Jean-Claude Schmitt: A zsidó Hermann megtérése. Önéletírás, történelem és fikció. Budapest, 2013.

 

2018. október 9-i órára: Erdélyi Gabriella: Szökött szerzetesek. Erőszak és fiatalok a késő középkorban. Budapest, 2011.

 

2018. október 16-i órára: Natalie Zemon Davis: Martin Guerre visszatérése. Budapest, 1999.

 

2018. november 6-i órára: Bobory Dóra: Batthyány Boldizsár titkos tudománya. Alkímia, botanika és könyvgyűjtés a tizenhatodik századi Magyarországon. Budapest, 2018.

 

2018. november 13-i órára: Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok. Egy 16. századi molnár világképe. Budapest, 1991. (2011.)

 

2018. november 20-i órára: Giovanni Levi: Egy falusi ördögűző és a hatalom. Budapest, 2001.

 

2018. november 27-i órára: Stephen Nissenbaum: Boszorkányok Salemben. A boszorkányság társadalmi gyökerei. Budapest, 2002.

 

2018. december 4-i órára: Mátay Mónika: Törvényszéki játszmák: válás Debrecenben, 1793-1848. Debrecen, 2006.

 

2018. december 11-i órára: Szijártó M. István: A történész mikroszkópja. A mikrotörténelem elmélete és gyakorlata. Budapest, 2014. (Ajánlott irodalom: Gyáni Gábor recenziója erről a könyvről: Korall 16 (2015) 60. szám: 151–162.